پایان نامه با کلید واژگان
فرهنگ و ارتباطات، مراسم عاشورا، اوقات فراغت پایان نامه ها

پایان نامه با کلید واژگان فرهنگ و ارتباطات، مراسم عاشورا، اوقات فراغت

ارتباطات سنتی بر مبنای محتوا تعریف نمی‌شود و این ویژگی رسانه های مورد استفاده و قدمت آن در دوره پیش از رسانه های مدرن چاپی است که ملاک تمیز این نوع از ارتباطات است.مسجد، منبر، حسینیه، تکیه، هیات‌های مذهبی، روضه خوانی از جمله رسانه های سنتی اسلامی هستند که نقش ادامه مطلب…

پایان نامه با کلید واژگان
افکار عمومی، ابزار ارتباط، اجرای برنامه پایان نامه ها

پایان نامه با کلید واژگان افکار عمومی، ابزار ارتباط، اجرای برنامه

پیوندد، دارند. این تحقیق توسط پل سوکاپ ، فرانسیس باکلی و دیوید رابینسون در سال 2001 انجام شد. چنین استدلال نمودند که رسانه ها بر وقت مردم تسلط دارند و تصاویر و مفاهیمی را عرضه می کنند که مخاطب تحت تحت تاثیر آن‌ها قرار می‌گیرد . این سیطره رسانه‌ها به ادامه مطلب…

پایان نامه با کلید واژگان
میزان استفاده، سطح تحصیلات، محدودیت ها پایان نامه ها

پایان نامه با کلید واژگان میزان استفاده، سطح تحصیلات، محدودیت ها

وزارت علوم تحقیقات فناوری…………………………………..5112-3-2- مهمترین خدمات رسانه به دین……………………………………………………………………………..51-5213-3-2- مهمترین خدمات دین به رسانه……………………………………………………………………………..53-54گفتارچهارم: نظریه ها……………………………………………………………………………………………………………551-4-2-نظریه ابزاری یا ابزارگرایانه………………………………………………………………………………………..552-4-2- رویکرد ذات گرایانه…………………………………………………………………………………………….56-573-4-2- نظریه اقتضاء یا اقتضاگرایانه………………………………………………………………………………………..584-4-2- نظریه برجسته سازی……………………………………………………………………………………………..59-605-4-2- نظریه استفاده و رضامندی………………………………………………………………………………………61-626-4-2- آنتونی گیدنز: ساخت یابی………………………………………………………………………………………….637-4-2- نظریه تغییرات فرهنگی……………………………………………………………………………………………….648-4-2- نظریه وابستگی………………………………………………………………………………………………………65-669-4-2- نظریه رسانه های جدید…………………………………………………………………………………………..67-6810-5-2- چارچوب نظری تحقیق………………………………………………………………………………………….69-706-2- فهرست ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد درباره
دینی، ، بسیار پایان نامه ها

پایان نامه ارشد درباره دینی، ، بسیار

بسیارکم کم تاحدی زیاد بسیارزیادبا توجه به پیشرفت روزافزون ارتباطات و پیوستن جوامع به پدیده Globalization ( دهکده جهانی)، تاثیر رسانه های سنتی در مقایسه با رسانه‌های جدید در جامعه دین محور ما ، بر فرهنگ دینی دانشجویان را چه میزان ارزیابی می‌کنید؟5 4 3 2 1 بسیارکم کم تاحدی ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد درباره
میزان استفاده، سطح تحصیلات، اوقات فراغت پایان نامه ها

پایان نامه ارشد درباره میزان استفاده، سطح تحصیلات، اوقات فراغت

نظریه توسط دی فلور2 و بال روکیچ3 در سال 1976 وضع شد. نظریه وابستگی به عنوان یک نظریه بوم شناختی 4 ، بر روابط بین نظام های بزرگ، متوسط و کوچک و اجزای آن‌ها تمرکز می‌کند. یک نظریه بوم شناختی، جامعه را به عنوان یک ساختار ارگانیک تلقی می کند ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد درباره
محدودیت ها، برجسته سازی پایان نامه ها

پایان نامه ارشد درباره محدودیت ها، برجسته سازی

وجود نداشتند تا آنها درباره این رسانه های تعاملی هم نظریه پردازی کنند.(مسعودی، 1390: 41) 3-4-2-نظریه اقتضاء یا اقتضاگرایانه: رسانه نیزهمانند هر مصنوع تکنولوژیک دیگر، ظرفیت ها ، امکانات و محدودیت های خاصی دارد که می توان با بررسی و شناخت دقیق آن ها ومدیریت و مهندسی متناسب از حداکثر ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد درباره
فرهنگ و ارتباطات، مراسم عاشورا، اوقات فراغت پایان نامه ها

پایان نامه ارشد درباره فرهنگ و ارتباطات، مراسم عاشورا، اوقات فراغت

ارتباطات سنتی بر مبنای محتوا تعریف نمی‌شود و این ویژگی رسانه های مورد استفاده و قدمت آن در دوره پیش از رسانه های مدرن چاپی است که ملاک تمیز این نوع از ارتباطات است.مسجد، منبر، حسینیه، تکیه، هیات‌های مذهبی، روضه خوانی از جمله رسانه های سنتی اسلامی هستند که نقش ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد درباره
افکار عمومی، ابزار ارتباط، اجرای برنامه پایان نامه ها

پایان نامه ارشد درباره افکار عمومی، ابزار ارتباط، اجرای برنامه

پیوندد، دارند. این تحقیق توسط پل سوکاپ ، فرانسیس باکلی و دیوید رابینسون در سال 2001 انجام شد. چنین استدلال نمودند که رسانه ها بر وقت مردم تسلط دارند و تصاویر و مفاهیمی را عرضه می کنند که مخاطب تحت تحت تاثیر آن‌ها قرار می‌گیرد . این سیطره رسانه‌ها به ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد درباره
میزان استفاده، سطح تحصیلات، محدودیت ها پایان نامه ها

پایان نامه ارشد درباره میزان استفاده، سطح تحصیلات، محدودیت ها

وزارت علوم تحقیقات فناوری…………………………………..5112-3-2- مهمترین خدمات رسانه به دین……………………………………………………………………………..51-5213-3-2- مهمترین خدمات دین به رسانه……………………………………………………………………………..53-54گفتارچهارم: نظریه ها……………………………………………………………………………………………………………551-4-2-نظریه ابزاری یا ابزارگرایانه………………………………………………………………………………………..552-4-2- رویکرد ذات گرایانه…………………………………………………………………………………………….56-573-4-2- نظریه اقتضاء یا اقتضاگرایانه………………………………………………………………………………………..584-4-2- نظریه برجسته سازی……………………………………………………………………………………………..59-605-4-2- نظریه استفاده و رضامندی………………………………………………………………………………………61-626-4-2- آنتونی گیدنز: ساخت یابی………………………………………………………………………………………….637-4-2- نظریه تغییرات فرهنگی……………………………………………………………………………………………….648-4-2- نظریه وابستگی………………………………………………………………………………………………………65-669-4-2- نظریه رسانه های جدید…………………………………………………………………………………………..67-6810-5-2- چارچوب نظری تحقیق………………………………………………………………………………………….69-706-2- فهرست ادامه مطلب…