Posted in سلامتی

اعتیادانواع مواد | مراحل اعتیاد و… | ترک اعتیاد

تعریف اعتیاد

اعتیاد جواب فیزیولوژیک بدنه به مصرف تکراری مواد مخدر. این وابستگی از طرفی باعث آرامش و آرامش موقت و بعضی وقتا تحریک و نشاط گذرا واسه فرد می‏شه و از طرف دیگه بعد از تموم شدن این اثرات دلیل جستجوی فرد واسه پیدا کردن دوباره ماده و وابستگی همیشگی به اون می‏شه. در این حالت فرد هم از دید جسمی و هم از دید روانی به ماده مخدر وابستگی پیدا می کنه و مجبوره کم کم مقدار ماده مصرفی رو زیاد کنه.

 

 

مواد اعتیادآور

*۱. توهم زاها

*    ۲.کانابیس یا شیره گیاه شاهدانه

*۳. مواد مخدر

*۴. سستی زاها (مسکنا- خواب آورها )

*۵. آروم بخشا

*۶. چسب و مواد فرار (مواد استنشاقی )

*۷. محرکا

*۸. الکل ، توتون و قهوه

 

مراحل اعتیاد

۱. آشنایی: در این مرحله فرد از راه های جور واجور (مثلاً از راه دوستای خود) با مواد مخدر و چگونگی مصرف اون آشنا می شه.

۲. شک و دودلی: در این مرحله، فرد تلاش می کنه با میل خود مقابله کنه.

۳. اعتیاد واقعی: در این مرحله فرد دچار اعتیاد می شه و واسه رسیدن به حالت نئشگی، هر بار بر اندازه مصرف خود اضافه می کنه.

 

زیانای جانبی

اعتیاد به مواد مخدر علاوه بر زیانایی که مستقیما واسه مصرف کنندهٔ اون داره و هیچ فایده و سودی واسه استفادهٔ اون تأیید نشده، یکی از عوامل اصلی گسترش مریضیایی چون ایدز و هپاتیت هستش و هم اینکه زیانای اجتماعی و اقتصادی درخوری واسه جامعه داره که از اون میان میشه به نابود کردن بخشی از نیرو و مغز فعال جامعه اشاره کرد

تازگیا، بعضی با مدل سازی اعتیاد با به کار گیری علم اقتصاد نشون دادن که درآمد و مصرف امروز مواد مخدر به چقدر بر درخواست مواد مخدر در آینده اثر می ذاره.

 

آزمایش اعتیاد

یکی از آزمایشای سنتی اعتیاد آزمایش ادرار است که روشی حتمی و دقیق نبوده و فرد می تونه با به کار گیری مصرف مواد شیمیایی خاصی نتیجهٔ آزمایش رو عوض کنه هرچند که روشای دیگری واسه آزمایش اعتیاد هست که با اطمینان بسیار بالا میشه از اونا استفاده کرد.

 

جمع آوری سلامت اکاایران جمع آوری سلامت اکاایران

Posted in سلامتی

اعتیاد کودکان به نیکوتین را جدی بگیرید | بیماری

سیگار یشیدن در مقابل یودیان نه فقط اثرات بدی روی سلامت اونا میذاره بلیه می تونه از همون سنین پایین زمینه اعتیاد به سیگار رو در اونا جفت و جور یند.

محققان فهمیدن، نوجوانانی یه به طور مرتب در برابر دود سیگار والدین، آبجی و داداش، دوستان و همسایگان خود قرار می گیرن با احتمال خیلی بیشتری ممینه خودشون سیگار یشیدن رو شروع ینند.

بدیش اینه این یودیان، درست به اندازه فرد سیگاری تحت تاثیر نییوتین موجود در سیگار واقع می شن. این عامل می تونه ایجاد کننده اعتیاد مغز به نییوتین از سنین پایین شه و همین عامل یودیان رو به سمت مصرف سیگار جذب یند.

هرچقدر تعداد سیگاریای دور و بر یی نوجوون بیشتر باشه، به همون اندازه احتمال اعتیاد اون به نییوتین افزایش پیدا یرده و اون در آینده بیشتر ممینه سیگار یشیدن رو شروع یند.

اگه والدین میخوان از اعتیاد فرزندشون به سیگار یشیدن جلوگیری ینند، اول از همه باید تلاش ینند این عادت خود رو تری ینند. وگرنه باید به طور جدی از یشیدن سیگار در داخل خونه یا اتومبیل و در برابر یودیان شون دوری ینند.

سیگار یشیدن در برابر یودیان، زشتی این یار رو در نگاه اونا نابود می کنه و بعد از یه مدت اونا سیگار یشیدن رو چیزی یاملا عادی و طبیعی تصور خواهند یرد.

Posted in سلامتی

اعتیاد چیست؟ | ترک اعتیاد

اعتیاد چیه؟
اعتیاد یه «بیمارى اجتماعی» است که مشکلات جسمى و روانى داره و تا زمانى که بـه علل گرایش «مریض» توجه نشه، درمان جسمى و روانى فقط براى مدتى نتیجه‏ بخش هستش و فرد معتاد دوباره گرفتار « مواد اعتیاد آور» می‏ شه. اعتیاد به موادمخدر یکى از مهمترین مشکلات اجتماعی، اقتصادى و بهداشتىه که مشکلات ناشى از اون تهدیدى جدى براى جامعه بشرى حساب شده و موجب رکود اجتماعى در مورد ‏هاى جور واجور مى شه.
هم اینکه ویرون کننده ای‏ هاى حاصل از اون ایجاد کننده سقوط بسیارى از ارزش ها و هنجارهاى فرهنگى و اخلاقى شده و اینجوری سلامت جامعه رو بطور جدى به خطر مى اندازد. پدیده شوم قاچاق موادمخدر بیشتر از اینکه فعالیتى سوداگرانه، تجارى و اقتصادى در میدون مافیاى اقتصاد بین ‏المللى باشه، ابزارى موثر، مؤثر و راهبردى در گسترش نظام سلطه صاحبان قدرت جهان بر کشورهاى پیشرفت نیافته. تحلیل کنندگان مسائل سیاسى و اجتماعى می گن که در تهاجم و نفوذ فرهنگی، پدیده موادمخدر مهمترین عامل به تباهى کشیدن و نابودی اخلاقى جوامع به حساب می‏ رود. بدیش اینه گسترش دامنه مصرف موادمخدر در جامعه امروزى به حدىه که حتى قشر متفکر و تحصیل کرده رو هم به سمت خود کشونده.
اعتیاد به عنوان یه آسیب اجتماعی، هیچ وقت بطور کامل ریشه‏ کن نمیشه، اما با تدبیر، اندیشه و تلاشى مخلصانه دست کم می‏توان اونو به کنترل در آورد.
مراحل اعتیاد :
١- مرحله آشنایى: این مرحله با تشویق بقیه، مخصوصاً دوستان ناباب، یا از روى غرور و کنجکاوى خود فرد شروع می ‏شه.
٢- مرحله شک و دودلی :در این مرحله فرد به مقابله با امیال خود می ‏پردازه.
٣- مرحله اعتیاد واقعى :در این مرحله علائم اعتیاد ظاهر گشته، فرد و زندگی ایشون رو محاصره می کنه.
شکلای جور واجور مواد مخدر :
١- سستی زا        ٢- توهم زا        ٣- توان افزا
 موادسستى‏ زا :
موادى هستن که مصرف اون بر روى سلسله اعصاب مصرف‏ کننده اثر گذاشته و در نتیجه فعالیت فکرى و بدنی اونو سست کنه که شامل:
الف: طبیعى، مانند: استحصالات گیاه خشخاش، تریاک، شیره تریاک، مرفین
ب: مصنوعى، مانند: هروئین، متادون، نرمتادون، پاپاورین، پتیدین، شکلای جور واجور و اقسام قرص هاى مسکن و آروم ‏بخش
موادتوهم‏ زا:
با مصرف این مواد فرد دچار اوهام حسى و بصرى می ‏شه. این مواد رو هالوسینوژن می‏ می گن که شامل:
الف :طبیعى، مانند: استحصالات گیاه شاهدانه، حشیش، بنگ، ماری‏جوونا، گراس، چرس؛ مسکالین، جو مشکی آفت ‏زده، برخى از قارچ هاى حاوى مواد توهم ‏زا، دانه‏ هاى نوعى نیلوفر وحشی
ب: مصنوعی، مانند: ال.اس.دی(L.S.D) ، دی‏ متیل تریپتامین (D.M.T) ، دی‏ اتیل تریپتامین (D.E.T)
موادتوان‏افزا:
مصرف اون بر روى سلسله اعصاب اثر گذاشته و در نتیجه فعالیت فکرى و بدنى مصرف‏ کننده بیشتر و باعث هیجان می‏ شه. این مواد به دو دسته تقسیم می‏ شن :
الف :طبیعی، مانند: برگ کوکا، کوکائین، کراک، برگ و ساقه برخى درختان مثل خات و کراتم و ناس
ب :مصنوعی، مانند: آمفتامین، متیل آمفتامین، ترکیبات آمفتامین‏ ها
آثار سوء مواد مخدر
در شرایط معمولی وقتی بشر از انجام دادن کاری لذت ببره و یعنی دیگه جایزه بگیره، از مناطق پایینی مغز اون موادی به اسم دوپامین و نوراپی نفرین ترشح می شه و روی قشر و بقیه مراکز حیاتی اون اثر می کنه و احساس لذت و جایزه به اون دست میده و تلاش در تکرار اون عمل داره. یکی از آثار سوء مواد مخدر فعال شدن همین سیستمه. پس کسائی که یه بار با این مواد آشنا می شن چون سیستم جایزه در مغز اونا تقویت شده، تمایلی شدید به تکرار مصرف اون پیدا می کنن. از بین مواد مخدر هروئین به سهولت در چربی حل می شه. مغز آدم هم مقدار زیادی چربی داره و پس در مقایسه با مرفین و مشتقات اون، هروئین پس از مصرف در زمان کوتاه تری روی مغز اثر می کنه. کدئین هم که از مشتقات تریاک است به آسونی در سیستم گوارش جذب شده و در بدن تبدیل به مرفین می شه. تو یه مطالعه روشن شده که در معتادان، یکی از آثار سوء مصرف مواد، کاهش جریان خون در بعضی از نواحی مغزه.
اثرات مواد مخدر بر مغز
مهم ترین محل تاثیر مواد مخدر بر مغزه. در مغز گیرنده هایی هست که این مواد بر اون ها اثر می کنن. این گیرنده ها به ٣ گروه تقسیم می شن:
١– اثر بر برگیرنده های گروه اول دلیل تنظیم و کاهش احساس درد، کاهش فعالیت مرکز تنفس، یبوست و اعتیاد می شه
٢– اثر برگیرنده های گروه دوم دلیل کاهش احساس درد و افزایش حجم ادرار می شه
٣– اثر مواد مخدر بر گیرنده های گروه سوم دلیل کاهش احساس درد می شه

اثرات مواد مخدر بر رفتار
١- این مواد حالت خمودگی، ابر گرفتگی شعور ایجاد می کنن یعنی می تونن بیداری زیادتر از اندازه بشر رو کم کنن. پس اونایی که کار فکری شدید، یکنواخت و خسته کننده می کنن با اولین آشنایی ها در برابر ابتلای به اعتیاد هستن، اول اونا رو آروم می کنه اما پس از یه مدت قدرت مقابله، کار و ثمر بخشی رو از اونا می گیرد.
٢- قسمت بزرگ دردهای بشر روانزاده، شکلای جور واجور کمر دردها، پشت درد، سردرد، دل دردهای طولانی، دردهای عضلانی و استخوانی، می تونه جنبه روانی داشته باشه. کسائی که با مراجعه به پزشکان جور واجور و به کار گیری راه های عادی فرهنگی، تسکینی واسه درد خود نمی پیدا کنن، در مقابل مواد مخدر بسیار ضعیف هستن.
٣- در راه اعتیاد، بتا آندورفین ها که مواد شبه مخدر درون زا هستن کاهش می یابد، چون با ورود مواد مخدر خارجی جای شبه مرفین های به درد بخور و تولید شده در بدن شخص رو می گیرد. پس پس از ترک اعتیاد و در بین اون که مواد مخدر خارجی به بدن نمی رسد، مغز دیگر مواد شبه مرفین درون زا ترشح نمی کنه، درد و حالت روحی ناخوش و اضطراب و بی قراری در شخص زیاده که پس از یه مدت که از ترک بگذره دوبارهً مغز مواد لازم رو ترشح می کنه.
۴- با کم شدن آندورفین ها در مغز شخص معتاد و بدن اون، خاصیت دشمن کشی مونوسیت ها که از سلول های دفاعی بدن هستن کاهش می یابد. پس شخص معتاد نسبت به افراد سالم به عفونت ها حساستره و زودتر گرفتار می شه.
اثرات مواد مخدر بر بدن
١- مواد مخدر اون دسته از سلولای دفاعی بدن رو که مسئول نابود کردن حمله کنندگان به بدن هستن، کاهش میدن و هم با کم شدن فعالیت اون ها، می تونن دلیل رشد سلولای سرطانی شن.
٢- همه داروهای مخدر و روانگردان، مغز و نواحی مخـتلف بدن رو تـحت تاثیر خـود قـرار می بدن و تعادل شیمیایی بدن رو بر هم می زنند.
پیشنهاد پیشگیرانه (دوستانه) به جوانان و نوجوانان:
١- خطرات و مشکلات مصرف مواد اعتیاد‏آور رو خوب بشناسین.
٢- به هرکی که به تو مواد تعارف کرد محکم و قاطع بگو «نه» اینکه ما بتونیم به دوست خودمون «نه» بگیم خودش یه هنره. افراد خوش فکر هر تعارفى که مخالف سلامتى خودشونه براحتى رد مى کنن.
٣- جوابهایى از قبل براى اصرار زیاد دور وبریا تون آماده کنین. از قبل به این جمله ‏ها فکر کنین «خیلى کیف داره»، «شنگول میشی»، «سرحال میشی» و اگه کمى دودلی کنین میگن: «بچه ننه‏ ای»، « ترسویی»، «اول تجربه کن بعد بگو بده»، «هنوز مرد نشدی»، «پس به چه دلیل فلانى کشید و معتاد نشد؟ و …
۴- موادمخدر رو حتى یه بار هم امتحان نکنین.
۵-  از رفت و اومد در مکان‏ هاى آلوده و دوستى با افراد مشکوک دوری کنین.
۶- مواد اعتیادآور سم کشنده س که اثراتش کم کم ظاهر می‏شه.
٧- به صحبت‏هاى پدر و مادرتون که خیرخواه‏ ترین دوستان شمان اطمینان کنین. ارتباطاتتان رو با اونا محکم کنین.
 ٨- با مطالعه، ورزش و تفریحات سالم براى اوقات فراغت خودتون برنامه ‏ریزى کنین.
 ٩- اونایی که موادمخدر رو به جوانان معرفى می‏کنن، چهره ‏اش فرقى با بقیه نداره. پس دوستان و نزدیکان خودتون رو خوب بشناسین.
١٠- بعضی‏ها فکر می‏ کنن با بقیه فرق دارن و هر وقت که اراده کنن مى تونن مصرف مواد رو کنار بذارن، در حالى که این طرز تفکر منتهی به اعتیاد می‏ شه.
بیشترین اثر داغون کننده اعتیاد بر ارکان خونواده وارد مى آید، همانطورى که مؤثرترین عامل پیشگیرى از اعتیاد هم نهاد خونواده س.
پیشنهاد پیشگیرانه به والدین:
١- درباره مواد اعتیادآور (علل و عوامل مؤثر در مصرف مواد، خطرات، مشکلات و علائم اون) اطلاعات کافى به دست بیارین.
٢- الگوى مناسبى براى فرزندان خود باشین و هیچوقت بر خلاف گفته خود عمل ننمائید.
٣-  فضایى بسازین که فرزندانتان در اون احساس آرامش کنن.
۴- به صحبت‏ هاى فرزندانتان خوب گوش کنین. با لبخند، تکون دادن سر و به کار گیری جملات مثبت مثل «چقدر باحال»، «من این رو نمی‏دونستم» و … اونا رو به گفتن بیشتر تشویق کنین.
۵- شرایطى بسازین که شما رو محرم اسرار خود بدونن.
۶- از فرزندانتان انتظار نداشته باشین آرزوهاى برآورد نشده شما رو تحقق بخشن.
٧- با تقویت قدرت اعتماد به نفس، تصمیم‏ گیرى و نابود کردن افسردگى وکم رویى فرزندان، اونا رو در برابر شرایط آسیب‏ زا مقاوم کنین.
٨- وقت بیشترى رو با فرزندانتان صرف کنین. با اونا به رستوران، پارک، کوه، سینما و … برید. باتفاق اونا به موسیقى گوش بدین و از همه مهمتر به اونا بیان عشق کنین و بگید که دوستشون دارین.
٩- سعى کنین حتى آهنگ صداتون ملایم و دوستانه باشه.
١٠- فرزندان خود رو قبل از رسیدن به سنین بحرانى نسبت به مضرات و عواقب خراب کننده مصرف موادمخدر خبر دار کنین.
١١- اونا رو بیشتر از اندازه و بطور بزرگ نمایی‏ آمیز نترسونین.
١٢- اونا رو به مطالعه، ورزش و تفریحات سالم تشویق کنین و زمینه این کارا رو براشون جفت و جور کنین.
١٣- زمان مناسبى رو به گفتگو اختصاص بدین. چون که بچه شما ارزش نصایحتان رو با ارزش زمانى که به اون اختصاص داده ا‏ید می ‏سنجد.
١۴- بین فرزندانتان بی عدالتی قائل نشید

منبع:behnamcharity.org.ir

Posted in سلامتی

اعتیاد و خانواده | ترک اعتیاد

پیشنهاد پیشگیرانه به والدین
۱. درباره مواد اعتیادآور (علل و عوامل مؤثر در مصرف مواد، خطرات، مشکلات و علائم اون) اطلاعات کافى به دست بیارین.

۲. مهارت‏هاى تربیتى خود رو افزیش بدین.

۳. الگوى مناسبى براى فرزندان خود باشین و هیچوقت بر خلاف گفته خود عمل ننمائید.

۴. فضایى بسازین که فرزندانتان در اون احساس آرامش کنن.

۵. به صحبت‏هاى فرزندانتان خوب گوش کنین. با لبخند، تکون دادن سر و به کار گیری جملات مثبت مثل «چقدر باحال»، «من این رو نمی‏دونستم» و … اونا رو به گفتن بیشتر تشویق کنین.

۶. شرایطى بسازین که شما رو محرم اسرار خود بدونن.

۷. از فرزندانتان انتظار نداشته باشین آرزوهاى برآورد نشده شما رو تحقق بخشن.

۸. از قبل، خود رو براى پاسخگویى به سئوالات کنجکاوانه فرزندانتان آماده کنین.
ممکنه روزى از شما سوال کنن که تا الان مواد مصرف کرده ‏اید؟ این فرصت خوبىه که دلیل نبود مصرف خود رو به زبون سال‏هاى جوانى به اونا منتقل کنین، یا اگه اتفاقاً قبلاً مصرف کرده ا‏ید دلیل گرایش خود به مواد و بعد کنار گذاشتن اونو بهش بگید و اینکه حالا به چه دلیل می‏خواهید ایشون اشتباه شما رو تکرار نکنن. بیاد داشته باشین که نباید مسائل رو بیشتر از اندازه تشریح کنین نکنه کنجکاوى اونا برانگیخته شه.

۹. با تقویت قدرت اعتماد به نفس، تصمیم‏ گیرى و نابود کردن افسردگى وکم رویى فرزندان، اونا رو در برابر شرایط آسیب‏ زا مقاوم کنین.

۱۰. راه مقاومت و پایدارى در برابر فشار همسالان رو در مورد مصرف موادمخدر به فرزندانتان بیاموزید تا از «نه» گفتن به اونا نترسن.

۱۱. مشکلات رابردارید. به فرزندانتان انگیزه داده و از اونا پشتیبانی کنین.

۱۲. وقت بیشترى رو با فرزندانتان صرف کنین. با اونا به رستوران، پارک، کوه، سینما و … برید. باتفاق اونا به موسیقى گوش بدین و از همه مهمتر به اونا بیان عشق کنین و بگید که دوستشون دارین.

۱۳. سعى کنین حتى آهنگ صداتون ملایم و دوستانه باشه.

۱۴. مواضع خود رو برابر سیگار، موادمخدر و الکل مشخص کرده، به روشنیً اونو به زبون بیارین.

۱۵. عقاید خود رو به زور به اونا تحمیل نکنین.

۱۶. نظم و قانون مناسب و سازنده مشخصى در خونواده برقرار کنین و براى سرپیچى از اون تنبیهات مناسبى در نظر بگیرین و قاطعانه اونو به مرحله اجرا در بیارین.

۱۷. سعى کنین در ساعات غذا خوردن همه اعضاء خونواده رو دور هم جمع کنین.

۱۸. فرزندان خود رو قبل از رسیدن به سنین بحرانى نسبت به مضرات و عواقب خراب کننده مصرف موادمخدر خبر دار کنین.

۱۹. اونا رو بیشتر از اندازه و بطور بزرگ نمایی‏ آمیز نترسونین.

۲۰. از چگونگى دوست‏یابى و دوستی فرزندان خود با بقیه بدونین. با والدین دوستانشون رابطه برقرار کنین. در صورتى که به منزل دوستشون رفتن حتماً از حضور والدین ایشون در منزل مطمئن شید و به حضور بقیه اعضاء خونواده اکتفا نکنین.

۲۱. به چگونگی خرج کردن پول به وسیله فرزندانتان اهمیت بدین.

۲۲. براى اوقات فراغت اونا برنامه ‏ریزى کنین. همیشه اونا رو به مطالعه، ورزش و تفریحات سالم تشویق کنین و زمینه این کارا رو براشون جفت و جور کنین.

۲۳. زمان مناسبى رو به گفتگو اختصاص بدین. چون که بچه شما ارزش نصایحتان رو با ارزش زمانى که به اون اختصاص داده ا‏ید می ‏سنجد.

۲۴. راهنمایی‏هاى خود رو از راه مربیان و دبیرانشان به اونا منتقل کنین. جوانان باورها و ارزش‏هاى خود رو دارن. طبیعتاً اگه والدین بهترین نصایح رو هم بگن ممکنه اونا رو قبول نکنن. شنیدن نصایح شما از زبون مربیان و دبیرانشان اثر بیشترى بر اونا می ‏گذارد.

۲۵. بین فرزندانتان بی عدالتی قائل نشید.

۲۶. تفکر انتقادى رو که از ویژگی‏هاى دوران بلوغ و نوجوانىه، در فرزندان خود سرکوب نکنین.

۲۷. اونا رو به رعایت اصول مذهبى و انجام فرائض دینى تشویق کنین.

۲۸. در انجام فعالیت‏هاى منطقى به فرزندان خود استقلال و آزادى بدین.

۲۹. در رفتارهاى خود بیشتر دقت کنین. ممکنه با تمسخر یه معتاد و یا صحبت کردن با لحن افراد معتاد پیامى نادرست به بچتون منتقل کنین.

۳۰. اگه می‏خواهید مانع پویایى و رشد جسم و روان فرزندانتان نشید، از انتقاد غیرسازنده، تمسخر و شرمنده کردن اونا مخصوصاً درمقابل بقیه جداً دوری کنین.

۳۱. فرزندانتان رو به خاطر رفتارهاى مثبت اونا تشویق کنین.

۳۲. در موقعیت‏هاى بحرانی، فشارها و تنش‏هاى روحی، راهنما و همراه فرزندان خود باشین.

۳۳. هیچوقت فضاى خونه رو متشنج ننموده و از دعوا و بحث‏هاى الکی دوری کنین.

۳۴. مسئولیت و تکلیفى به فرزندان خود بدین که با توان اونا متناسب باشه.

۳۵. در روابط خود با فرزندانتان همیشه صادق و مهربون باشین.

۳۶. از تنها گذاشتن فرزندان خود در منزل، مخصوصا هنگامى که به مسافرت یا میهمانى می‏روید جداً خوددارى کنین.

۳۷. به حس ششم خود توجه کنین. هر گاه در درون خود احساس کردین که مشکل خاصى هست حتماً اونو جدى بگیرین.

۳۸. در صورت شک و دودلی، وسائل شخصى و لباسهاى فرزندانتان رو مخفیانه بازرسى کنین.

۳۹. ترحم به معتادین محله ‏تون رو خیانت به فرزندان خود بدونین.

۴۰. همیشه در نظر داشته باشین که خونواده‏ ها در مورد پیشگیرى از اعتیاد نقش بسیار مؤثرترى در مقایسه با نیروى انتظامى و بقیه سازمان‏هاى مسئول رو دوش دارن.

۴۱. رعایت بسیارى از نکات نامبرده منحصر به والدین نبوده بلکه بقیه اعضاء خونواده مخصوصا برادران و خواهران بزرگتر رو هم در برمی ‏گیرد و چه بسا تاثیرپذیرى جوانان و نوجوانان از اونا در بسیارى از موارد بیشتر از پدر و مادر باشه.

پیشنهاد پیشگیرانه (دوستانه) به جوانان ونوجوانان
۱. خطرات و مشکلات مصرف مواد اعتیاد‏آور رو خوب بشناس.

۲. به هرکی که به تو مواد تعارف کرد محکم و قاطع بگو «نه» اینکه ما بتونیم به دوست خودمون «نه» بگیم خودش یه هنره. افراد خوش فکر هر تعارفى که مخالف سلامتى شونه براحتى رد مى کنن.

۳. جوابهایى از قبل براى اصرار زیاد اطرافیانت آماده کن. از قبل به این جمله ‏ها فکر کن «خیلى کیف داره» ، «شنگول میشی» ، «سرحال میشی» و اگه کمى دودلی کنى میگن: «بچه ننه‏ ای» ، « ترسویی» ، «اول تجربــــه کن بعد بگو بده» ، «هنوز مرد نشدی»، «پس به چه دلیل فلانى کشید و معتاد نشد ؟ و …

۴. موادمخدر رو حتى یه بار هم امتحان نکن. هیچکی توى دنیا نمی‏تونه به تو اطمینان بده که یه بار مصرف کردن معتادت نمی‏کنه. اصلاً مگه معتادى هست که بخاطر معتاد شدن مصرف مواد رو شروع کرده باشه؟ پس این همه معتاد از کجا اومدن؟!!! یا دوست دارى پریدن از طبقه بیستم یه ساختمون یا لمس کردن سیم‏هاى بدون روکش برق رو حتى براى یه بار هم امتحان کنی؟

۵. یادت باشه که کشیدن سیگار مقدمه ا‏یه براى اسارت در چنگال اعتیاد به موادمخدر.

۶. از رفت و اومد در مکان‏هاى آلوده و دوستى با افراد مشکوک دوری کن.

۷. از دوستى با افرادى که اختلاف سنى اونا با تو زیاده خوددارى کن.

۸. مواد اعتیادآور سم کشنده ا‏یه که اثراتش کم کم ظاهر می‏شه.
۹. به صحبت‏هاى پدر و مادرت که خیرخواه‏ترین دوستان تو هستن اطمینان کن. ارتباطت رو با اونا محکم کن.

۱۰. اعتقادات و پایبندى مذهبى خودتو تقویت کن.

۱۱. با مطالعه، ورزش و تفریحات سالم براى اوقات فراغت خودت برنامه ‏ریزى کن.

۱۲. اونى که موادمخدر رو به جوونا معرفى می‏کنه، چهره ‏اش فرقى با بقیه نداره. پس دوستان و نزدیکان خودتو خوب بشناس.

۱۳. بعضی‏ها فکر می‏کنن با بقیه فرق دارن و هر وقت که اراده کنن مى تونن مصرف مواد رو کنار بگذارن، در حالى که این طرز تفکر منتهی به اعتیاد می‏شه.

۱۴. به هنگام سختى و ناراحتى با پدر و مادر و یا یه بزرگتر مطمئن و قابل اعتماد مشورت کن.

۱۵. اگه نمى تونى حرفتو به اونا بزنى مشاورین نیروى انتظامى با جون و دل حرفهاى تورو می‏شنون و کمکت می‏کنن.

منبع:police.ir

جمع آوری سلامت اکاایران جمع آوری سلامت اکاایران

Posted in سلامتی

اعتیاد نه! | تغذیه سالم

Warning: strpos(): Empty needle in /home/asemooni/public_html/wp-includes/media.php on line 1088

اعتیاد نه!

 

گروهی از روان شناسا و روان پزشکان مشهور جهان فکر می کنن:

(( عوامل اجتماعی وابسته به فقر بشر ، در وابستگی آدم به مواد افیونی موثر هستن و اندازه بروز اعتیاد در گروه های پایین اجتماعی/ اقتصادی ، بالاتره. پس در جامعه ، اعتیاد معلول استرس و فشارهای روانیه. دکترکاپلان و سادوک ، به کار گیری هروئین رو به عنوان ضد اضطراب واسه پوش,ندن احساس پایین بودن ، احترام به نفس ، درموندگی و ناتوانی و جهت کنترل بر موقعیت زندگی ، حساب می کنن )).

 

 

نقش گروه همسالان و فشار جمعی در محیطهای جوون ، در گرایش اونا به مواد مخدر خیلی مهمه. افراد ، در دو جهان زندگی می کنن: ۱- خونواده ۲- همسالان.

 

 

نوجوانان به راهنمایی و همکاری ، اعتماد ، انضباط ، درک دوطرفه ، دلسوزی و محبت نیازمندن. کوتاهی و کمبود در هر کدوم ، باعث گرایش فرد به غیر از والدین و خونواده و پیدا کردن اون نقطه در کس دیگه ای می شه یا انگار به دوست و همسالان گرایش پیدا می کنه. بعضی وقتا نفوذ بسیار بالای همسالان در زندگی جوون ، ممکنه به وجود اومده به وسیله مورد توجه واقع نشدن در خونه یا به دلیل جذابیتهای گروه همسالان باشه و از اونجا پیوند جوانان با والدینشون کم کم ضعیف تر شده و همسالان در رشد روانی اونا نقش حساسی پیدا میکنن. پس ، اولین دلیلی که باعث جذب جوانان به محیطهای غیر از خونواده و خونه می شه ، نبود رابطه درست والدین و افراد خونواده س ، که در این صورت جوانان اولین قدم رو به طرف گروه همسالان بر می داره و زمینه واسه لغزیدن در جاده انحراف و کجروی جفت و جور می شه.

 

 

بطور کلّی ، پیشگیری به سه نوع الف : اولیه ب : ثانویه ج : سوم ، تقسیم می شه. نوع اولیه ، افراد عادی رو از تجربه مصرف مواد مخدر باز می داره یا اونو به تاخیر میندازه. مخاطبان ثانویه ، آدمایی هستن که پس از مصرف مواد ، هنوز علایم بیمارگونه ای نشون نداده ان ، اما در خطر دچار شدن به مشکل قرار دارن. پیشگیری سوم ، واسه گروه هایی متمرکزه که مشکلات به وجود اومده به وسیله مصرف مواد مخدر به همراه مسائلی چون فرار از مدرسه یا خونه ، مشکلات یادگیری و یا جرم و جنایت رو دارن. بطور کلّی ، آشنایی زودرس با مواد مخدر ، یه عامل خطرناک جهت سوء استفاده آینده از مواده.

 

 

جوانان دارای شرایط زیر ، در برابر آسیب پذیری بیشتری قرار دارن:

۱- آدمایی که والد یا والدین مبتلاء به اعتیاد دارن.

۲- آدمایی که در کودکی ، قربونی آزار و اذیت بقیه قرار گرفتن.

۳- آدمایی که ترک تحصیل کردن.

۴- آدمایی که از مدرسه فرار کردن.

۵- آدمایی که اعمال خشونت بار و یا تخلّف در رفتار دارن.

۶- آدمایی که مبادرت به خودکشی کردن.

 

 

در مورد پیشگیری ، به طور کامل مشخصه کلیّه متغیرهایی که در کار ساخت و پیدایش اعتیاد و قاچاق مواد مخدر موثر هستن ، باید زمینه های تاثیر گذاریشون کم شده و کم کم خنثی شه تا ضریب اطمینان قابل اعتمادی واسه پیشگیری از اعتیاد و قاچاق مواد مخدر جفت و جور شه.

 

 

اصول کلان در پیشگیری عبارتند از:

۱- برنامه های پیشگیری از اعتیاد ، باید به شکلی طراحی شه که موجب تقویت عاملهای بازدارنده شه و عوامل خطرناک رو ضعیف کردن کنه.

۲- برنامه های پیشگیری از اعتیاد ، باید همه شکلای جور واجور سوءمصرف دارویی رو مورد هدف بذاره.

۳- برنامه های پیشگیری از اعتیاد ، این مهارت رو به افراد آموزش دهد که در مقابل پیشنهاد سوءمصرف مواد ، از خود مقاومت نشون بدن.

۴- برنامه های پیشگیری ، باید شامل مباحثهای دوطرفه بین جوانان باشه.

۵- برنامه های پیشگیری ، باید شامل والدین ، مراقبان کودک و نوجوون باشه.

۶- برنامه های پیشگیری ، باید طی دوران مدرسه هم وجود داشته و مدت اون طولانی باشه.

۷- برنامه های پیشگیری ، باید کودک ، نوجوون و خونواده رو باهمً دربرگیرد.

۸- برنامه های پیشگیری ، باید برنامه های اجتماعی رو که شامل یه رشته اقدامات و تغییر رویّها و سیاستهاست ، دربرگیرد.

۹- جهت پیشگیری در همه شکلای جور واجور مُدلهای پیشگیری ، به اُلگوهای رفتاری قوی تر نیازه.

۱۰- همه دانش آموزان ، باید توانایی رسیدن به فرصتهای پیشنهادی مدرسه رو داشته باشن.

۱۱- تو یه جامعه قانون مدار ، برنامه ریزیای پیشگیری ، باید به وجود خاص مسئله سوءمصرف مواد ، اشاره کنه.

۱۲- هرچه سطح احتمال خطر دچار شدن به اعتیاد در جمعیت هدف ( جمعیت مورد نظر ) بیشتر و بالاتر باشه ، تلاشهای پیشگیری باید با روشی پرقدرت در سنین پایین تر شروع شه.

۱۳- برنامه های پیشگیری ، باید براساس سن ، طراحی شه.

 

 

روشای هدف دار پیشگیری از اعتیاد

واسه برنامه ریزی راه های موثر در پیشگیری از اعتیاد، اول باید علل و عوامل موثر در شروع مصرف و اعتیاد به مواد رو در نوجوانان و جوانان شناخت. عوامل ژنتیکی، شخصیتی، پسیکوپاتولوژیک،فارماکولوژیک، خانوادگی، محیطی و اجتماعی همه دراتیولوژی سوء مصرف و اعتیاد موثر هستن و عوامل زیاد درمقابل بایکدیگر به سوء مصرف و بعد اعتیاد منجر می گردن.

 

 

واسه انتخاب و به کار گیری مناسب روشای هدف دار، دونستن نیازها و مشکلات و پتانسیلا و توانائیای اجتماعی لازمه. اجرای هربرنامه پیشگیری به شناخت دقیق منطقه، بررسی کامل وضعیت بهداشتی و روان شناختی و بررسیای همه گیرشناسی بستگی داره تا به این وسیله عوامل موثر بر مصرف مواد رو شه. مثلا، باید شایع ترین نوع ماده مصرف و گروه سنی افراد در خطر، موقعیتا و محلای مصرف، باورهای نادرست وعوامل خطرناک، امکانات و منابع موجود رو شناخت و براساس اون مدل فعالیتای پیشگیری رو تعیین کرد. تحقیقات نشون دادن که نمیشه یه روش واحد رو به عنوان بهترین روش واسه همه افراد و گروه ها انتخاب کرد. به کار گیری راه های هدف دار جور واجور واسه تاثیر برشیوع اعتیاد لازمه چون عوامل متفاوتی در ایجاد اعتیاد تاثیردارن.

 

 

مهمترین استراتژهای پیشگیری از اعتیاد که درجهان از اونا استفاده می شه عبارتند از :

۱- آگاهسازی افراد در مورد خطرات و مضرات مواد.

۲- افزایش مهارتای زندگی مانند مهارت اراده کردن، حل مسئله، ارتباطات اجتماعی .

۳- تقویت فعالیتای جانشین به جای مواد واسه ارضای نیازای روانی اجتماعی نوجوانان وجوانان.

۴- مشاوره و دخالت بین بحران، دربحرانای جور واجور در طول زندگی .

۵- پیشرفت فرهنگی و مذهبی.

۶- تقویت قوانین و مقررات مقابله با مواد .

۷- درمان معتادان واسه جلوگیری از سرایت اعتیاد.

 

 

استراتژیهای فوق به شکل فعالیتای زیر مورد بحث قرار می گیرن:

۱- فعالیتای متمرکز برفرد.

۲- فعالیتای متمرکز برآموزش و اگاهی والدین .

۳- فعالیتای متمرکز برمعلمان ومدرسه .

۴- فعالیتای پیشگیری بااستفاده از رسانه ها .

۵- فعالیتای پیشگیری از راه محله های کار و مکانای تجمع.

۶- فعالیتای پیشگیری با به کار گیری شبکه مراقبتای بهداشتی اولیه .

۷- وضع واجرای قوانین و مقررات .

 

منبع :

جمع آوری به وسیله بخش تغذیه سالم زندگی سالم سایت

  • مطالب در رابطه
  • اعتیاد به غذا چیه؟
Posted in سلامتی

اعتیاد میل جنسی از علائم تا مراحل اعتیاد جنسی | بیماری

:  

تحقیقات زیادی روی آدمایی که اعتیاد به میل جنسی دارن انجام شده بخونین در این پست اعتیاد میل جنسی از علائم تا مراحل اعتیاد جنسی ..

رابطه زناشویی و اندیشدن به اون افکار معتاد رو تحت سیـطره خـود قرار میدهـد و نـیـاز بـه انـگیـخـتـگـی جنـسی جـای نـــیاز بـه صمیمت رو میــگیرد. استرس یـک عامل برانگیزنده و شدید شدن کننده این اختلاله. در واقــع فـــرد مـــعتاد از راه رابطه زناشویی مشکلات عاطفی و عـقـده هـای روانــی خود رو آرامش میده.

باید توجه داشت که نباید اعتیاد بــه ســکـس رو بـــا شــهــوت جنسی قوی اشتباه گرفت. فرد معـتاد به سـکس ممکنه دارای شـهـوت جـنـسـی کمی باشه و این اعتیاد در هر دو جنس زن و مـــرد مشاهده می شه.

در واقع با ارضـاء جــنسی به فرد احساس سرخوشی به دنبال آزادسـازی آدرنـالـیـن و آنـدومـرفیـنـها دست داده و ایشون رو موقتا آرامش می ده. اما فرد معتاد از رابـطـه جـنـســی خود لذت چندانی نمی بره زیـرا پــس از اون دچــار احساس گناه و شرمساری میشه. این مشکل در جوامع غربی و جوامعی که ارزشهای دینی ندیده گرفته میشه بیشتره.

علایم اعتیاد به میل جنسی :

۱- دارا بودن شریک جنسی زیاد بدون تعهد.

۲- رابطه جنسی بطور همزمان با چندین نفر و یا تعویض مرتب شریک جنسی.

۳- خود ارضایی وسواسی و بیشتر از اندازه.

۴- آزار جنسی و تجاوز جنسی بقیه.

۵- روسپیگری و یا به کار گیری اون.

۶- مبادرت به ایجاد روابط جنسی خطرناک.

۷- استفاده همیشگی از تصاویر، مجلات و فیلمهای س ک سی.

۸- بی اعتـنـایی و یـا قـربـانـی کـردن فـعــــالیتهای مهم اجتماعی، خانوادگی، شغلی و تفریحی بخاطر فعالیتهای جنسی.

۹- تلاش یه ریز و بی ثمر در محدود کردن افکار محرک جنسی.

۱۰- کاهش معنویت و نقض همیشگی سیستم ارزشی فرد.

۱۱- شهوت جنسی بیشتر از اندازه و بیشتر از اندازه به مسایل جنسی اندیشدن.

۱۲- ارضاء جنسی از راه مشاهده بقیه، عریان گرایی و ارتـکاب بـه کــــودک آزاری و تجاوز جنسی.

۱۳- موندگاری به اعتیاد بدون توجه به عواقب منفی مثل مشکلات مالی، بــخطر افتادن سلامتی و از هم گسستگی روابط فرد.

مراحل اعتیاد به میل جنسی :

۱- اشتغال فکری همیشگی: تـفـکـرات، تـجـسـمات و خـیـالبــــافیای پیوسته در مورد موقعیتها، منظره ها و فعالیتهای جنسی.

۲- ارجحیت بخشیدن: یه فعالیت و یا موقعیت جنسی مرجح مـعـمـولا الـگـو و بـصورت رفتار تکراری در میاد.

۳-وسواس: مبادرت به فعالیت جنـسی مـرجـح بـدون تـــوجه به عواقب منفی و تمایل به متوقف ساختن اون.

۴- احساس ندامت: احساس گناه و شرم بر سر نـاتـوانـی در کنـترل رفتار خود.

  درمان اعتیاد جنسی:

۱- آموزش چگونگی ارضاء تمایلات جنسی بطور سالم و طبیعـی (ازدواج در افراد مجرد).

۲- مشاوره فردی.

۳- بازسازی روابط از هم گسسته فرد.

۴- آمــوزش تکنیکهای شکست دادن استرس.

۵- افزایش اعتقادات دینی و مذهبی.

اعتیاد میل جنسی از علائم تا مراحل اعتیاد جنسی

.

منبع :

Posted in سلامتی

“اعتیاد مغز به خوردن این خوراکی ها | تغذیه سالم”

اعتیاد مغز به خوردن این خوراکیا

تحقیقات انجام شده در دانشگاه بوستون نشون داد که مصرف زیاد شیرینی، شکلات و نوشیدنیای شیرین ممکنه مانند نیکوتین یا کوکائین بکنه.  دراین تحقیق ۱۲ مرد ۱۸ تا ۳۵ ساله گرفتار به اضافه وزن یا چاقی بررسی شدن. وعده های غذایی، کالری و اندازه گلوکز خوراکیای دریافتی این گروه ثبت شد.

یافته های این مطالعه که در مجله آمریکایی تغذیه بالینی منتشر شد، نشون داد آدمایی که نوشیدنیای با محتوای قند بالا خورده بودن پس از چند ساعت خوردن این نوشیدنیا احساس گرسنگی و تمایل شدید به مصرف شیرینی جات داشتن. براساس این تحقیقات، اسکنای مغز نشون دادن که خوراکیای با قند بالا مانند مواد مخدر واسه مغز اعتیاد آوره.

جفت و جور و جمع آوری : گروه سلامت پرداد /

.

منبع :

Posted in سلامتی

اعتیاد مادران به اینترنت و فضاهای مجازی | بیماری

: اعتیاد مادران به اینترنت و فضاهای مجازی

: امروزه تب اینترنت و فضاهای مجازی مادران خونه دار رو هم دچار کرده و مادران زیادی علاقه مند به دنیای مجازی شدن این موضوع بر تریبت بچه اونا اثرات منفی می ذاره و انا رو دچار مشکلات روحی زیادی می کنه اعتیاد به اینترنت و فضای مجازی وقتی واسه تربیت فرزندان به وسیله مادران باقی نمیذاره و باعث دوری گزیدن بچه از کانون خونواده می شه در ادامه به آسیبای اجتماعی اینترنت و فضاهای مجازی بیشتر می پردازیم.

نیسا محمودی روانشناس؛ درباره اهمیت تربیت بچه گفت: تربیت فرزندان چیزی بسیار حساس و مهمه، نقش مادر در این مسئله بسیار اثر میذاره.

ایشون گفت: مادرانی که وقت و زمان خود رو به جای اینکه به تربیت و آموزش فرزندان خود بگذرونن، ساعتا در فضای مجازی سیر می کنن، آسیبای زیادی رو بر پیکره خونواده وارد می کنن.

محمودی اعلام کرد: بی حوصلگی، اضطراب، استرس، خشونت و میل به تنهایی از نشونه ها و یافته های اعتیاد به اینترنت و فضای مجازیه.

این روانشناس گفت: توجه نداشتن به حضور فرزندان، بی توجهی به خواستهاشون و بی تفاوتی به نقش مادری باعث دوری گزیدن بچه از کانون خونواده می شه که تاثیر بسیار مضری برجامعهه.

ایشون گفت: احساس تنهایی، نبود اعتماد به نفس و نیاز به مطرح شدن، منتهی به اعتیاد خانوما به فضای مجازی شده که ایجاد تعاملات، افزایش گفتگوهای خانوادگی و نقش همسران در این مورد بسیار مهم و تاثیر گذاره.

محمودی گفت: بی حوصلگی، خستگی زودرس و بی خوابی های به وجود اومده به وسیله گشت و گذار طولانی در فضای مجازی، رابطه و تعاملات خانوادگی و زناشویی رو تحت تاثیر قرار میده.

این روانشناس با تاکید بر به درد بخور بودن رسانه های مجازی در صورت استفاده مثبت و درست از ایشون اینو هم به این موضوع دقت لازم رو به عمل بیارین گفتن: داشتن برنامه ریزی و استفاده کنترل شده در به کار گیری این رسانه ها، نقش زیادی در جلوگیری از آسیب رسانی به تعاملات خانوادگی داره.

ایشون تاکید کرد: اینترنت و فضای مجازی مانند کشتی می مانند که اگه سکان اون در دست نباشه، شک نداشته باشین افراد در تلاطم زندگی باطوفان مواجه می شن.

باشگاه خبرنگاران

.

منبع : hidoctor.ir

Posted in سلامتی

اعتیاد علت ۶۵ درصدی همسرآزاری و ۵۵ درصد طلاق ها | ترک اعتیاد

 

جزینی در ادامه، آماری از مصرف شیشه در بین دانش آموزان کشور ارائه داد و گفت: در بخش کمیته فرهنگی و پیشگیری واسه این باید برنامه ریزی درستی انجام گیرد.

قائم مقام دبیرکل ستاد مقابله با مواد مخدر گفت: اعتمادسازی یه پیوند و تعامل دو جانبه س وقتی که مردم صحت و صداقت کار رو در ما ببینن حتما در مقابله با مواد مخدر مشارکت می کنن.

به گزارش ایسنا، علیرضا جزینی در جلسه شورای هماهنگی مقابله با مواد مخدر استان مرکزی با بیان اینکه مسئله مقابله با مواد مخدر از پایه ساختارمنده، گفت: ۱۷ وزارتخانه و سازمان در کار مقابله با مواد مخدر در کشور موثر هستن و مقامات کشوری از قوه مقننه، اجرائیه و قضائیه به این مسئله اهتمام داشته و روند این ساختار رو تبیین کردن.

ایشون اضافه کرد: سیاستای کلی مقابله با مواد مخدر به وسیله رهبری در سال ۸۵ ابلاغ شده اما، ایشون در ابلاغیه مرقوم فرموده ان «نگرانی بازم باقیه».

قائم مقام دبیرکل ستاد مقابله با مواد مخدر با بیان اینکه این نگرانی وجود داره که مسئولین این مشکل رو خوب برآورد نکنن بیان داشت: وقتی که علل ۶۵ درصدی همسرآزاری و ۵۵ درصدی طلاقا به مواد مخدر برمیگرده نگرانی در این زمینه بیشتر می شه.

جزینی با اشاره به ورودیای مواد مخدر زندان استان مرکزی با آمار ۴۷ درصدی، این نگرانیا رو قابل توجه دونسته و گفت: البته در بخش مرگ ومیر سه درصد در سال نسبت به کاهش داشته ایم اما در بخش زنان ۱۵ درصد افزایش مرگ و میر وجود داشته که جای نگرانیه.

ایشون ضمن تأکید بر آمار ۶۸ درصدی مبتلایان به ایدز از راه تزریق و نگرانیایی که در این مورد هست گفت: مصوبه هیئت دولت بر این بوده که پنج درصد از بودجه اشتغال باید در بخش استفاده معتادین هزینه شه اما تا الان به این مقصود نرسیده ایم اما، طی جلسه ای با وزیر تعاون و وزیر کشور در روز دوشنبه مصوب شد که کارگروهی تشکیل و اجرایی کردن این مصوبه در دستور کار قرار گیرد.

جزینی با اشاره به اعتبار ۲۲.۵ میلیارد تومانی دولت واسه بیمه معتادین در سال گذشته گفت: در سال جاری ۳۰ میلیارد تومن اعتبار واسه بیمه معتادین در نظر گرفته شده.

قائم مقام دبیرکل ستاد مقابله با مواد مخدر بیان داشت: اگه اگه بخوایم در این بخش کار کنیم و وظایف محوله رو معطوف به بخش اعتبار نکنیم، سیستم مدیریتی هم باید در این روند جوابگو باشه.

ایشون با بیان اینکه بدیش اینه اونطور که باید و شاید مردم رو در این بخش به کار نگرفته ایم، اضافه کرد: یکی از بخشای مهم در مورد بحث مشارکت جویی، بخش مردمیه.

این مقام مسئول بیان داشت: جلسات مستمری رو در اواخر سال گذشته و در سال جاری با اقشار جور واجور مردم برگزار کردیم تا تموم اقشار جور واجور جامعه رو در این زمینه به میدون بیاریم.

قائم مقام دبیرکل ستاد مقابله با مواد مخدر تأکید کرد: یکی از بخشای مهم در بخش مردمی اعتمادسازیه؛ افزایش اعتماد در این مورد حرف اول رو می زنه.

جزینی ادامه داد: اگه اگه پیوند مردم و مسئولین در این بخش افزایش پیدا کنه می شه گفت میشه قدمی در جهت پیشگیری از این مشکل اجتماعی ورداریم.

ایشون با بیان اینکه براساس اخذ نظرات مردمی در سال گذشته، مردم اولین محور نگرانی خود رو بخش مواد مخدر و اعتیاد عنوان کردن، گفت: این موضوعی است که در کمیته های مختلفی که در نظام بررسی شده به اون توجه کردن.

این مقام مسئول ضمن اشاره به بازدید از مرکز ماده ۱۶ این استان، گفت: این مرکز، مرکز خوبیه اما باید تقویت شه. هم جهت با حرفه آموزی و اشتغال زایی هر کمکی از دست ما بربیاد انجام میدیم.

جزینی در ادامه، آماری از مصرف شیشه در بین دانش آموزان کشور ارائه داد و گفت: در بخش کمیته فرهنگی و پیشگیری واسه این باید برنامه ریزی درستی انجام گیرد.

این مقام مسئول ضمن اشاره به شروع فصل امتحانات و افزایش ۵۰ درصدی فروش ریتالین در این ایام گفت: داروخونها به صورت غیرمجاز این مواد رو میفروشن و از طرفی عطاریا هم به فروش غیرمجاز متادون و ریتالین روی آورده ان.

ایشون ضمن تأکید بر پیشگری در کار اعتیاد و خطراتی که جوانان کشور رو تهدید می کنه گفت: متأسفانه بعضی از استانا و کمیته ها فعالیت به درد بخور بودن در امر پیشگیری نداشتن.

جزینی در ادامه اعلام کرد: امسال تخصیص اعتبارات به صورت استانیه و برابر با گزارش کار هر استان اعتبارها ابلاغ می شه.

قائم مقام دبیرکل ستاد مقابله با مواد مخدر با بیان اینکه پیشرفت هدف دار کردن مراکز درمان ماده ۱۵ رو در دستور کار داریم، گفت: مراکز غیر مجاز هم باید به سمت مراکز مجاز هدایت شن.

.

منبع :