پایان نامه

پایان نامه ارشدمدیریت:سنجش نقاط قوت شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان

عنوان کامل پایان نامه :  تدوین ماتریس SWOT با تکیه بر مدل های FMEA و SMEA در بانک ها –گسترش فعالیت های کیفی (QFD) روش گسترش فعالیت­های کیفی (QFD) یکی از موفق ترین ابزارهای ارتقا ادامه مطلب…

By 92, ago