عنوان کامل پایان نامه :

 تبیین عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان خط مقدم بانک صادرات شهر رشت

 • تعریف خلاقیت از دیدگاه اجتماعی:

* خلاقیت عبارت می باشد از فرآیند یافتن راههای جدید برای بجای آوردن بهتر کارها.

* خلاقیت یعنی توانایی ارئه راه حل جدید برای حل مسائل.

* خلاقیت یعنی ارائه فکرها و طرح های جدید برای تولیدات و خدمات جدید.

* خلاقیت به معنای توانایی ترکیب ایده ها در یک روش منحصر به فرد یا ایجاد پیوستگی بین ایده هاست.

* خلاقیت عبارت می باشد از به کارگیری توانایی های ذهنی برای ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید

در دایره المعارف اجتماعی چنین تعاریفی بر می آید که بعضی آن را توانایی هستی بخشیدن به پدیده ای جدید  تعریف کرده اند و عده ای دیگر آن را نه تنها به عنوان توانایی بلکه به عنوان فرآیند روانشناختی با فرآیندهایی که از طریق آنها محصولات و یا خدمات جدید و ارزشمند خلق می شوند، تعریف کرده اند (شریعتمداری و مهدی،1387، ص 3).

 • تعریف خلاقیت از دیدگاه سازمانی:

دیدگاه های جاری در مورد خلاقیت، بویژه در محیط های سازمانی،روی خروجی یا نتیجه (محصول) خلاق[1] متمرکز شده می باشد.نتیجه خلاق به عنوان چیزی که هم جدید یا ابتکاری و هم مفید یا مناسب برای سازمان می باشد،تعریف شده می باشد (ریتر پالوما و الیز،2004).[2]

فورد  و گیویا (1995)[3] بر این نظرند که خلاقیت یکی از پیچیده ترین و اسرارآمیز ترین موضوعات  مرتبط با عملکرد بشر ها می باشد؛خصوصا˝ در مدیریت سازمان های مدرن. در زیر چند تعریف از خلاقیت در سازمان آورده شده می باشد:

 1. خلاقیت یعنی ارائه فکر و طرح جدید برای بهبود و ارتقاء کمیت و کیفیت فعالیت های سازمان. مثلا˝ افزایش  بهره وری،افزایش تولیدات یا خدمات،کاهش هزینه ها،تولیدات و خدمات از روش بهتر، تولیدات و خدمات جدید  و …(مطهری،1387).
 2. خلاقیت بعنوان وسیله ای می باشد تا سازمان ها مطمئن باشند که انعطاف پذیر باقی می مانند و بصورت موفقیت- آمیزی قادر خواهند بود تا تغییرات رقابت،بازارها و تجهیزات تکنولوژیکی را اداره نمایند(گیلسون و همکاران، ( 2005، ص 524)[4]
 3. خلاقیت از دیدگاه سازمانی عبارت می باشد از ارائه فکر و طرح جدید برای بهبود و ارتقاء کیفیت و کمیت سازمان  و نوآوری(تامپسون،2006)[5].

به عقیده فروم(1995)[6]، خلاقیت آن چیزی می باشد که باعث می گردد بشر ها از ماهیت منفعل و تصادفی وجود فراتر  رفته و بر این اساس به احساس آزادی و هدف داشتن دست یابد.

از دیدگاه وی از 2 راه می توان از زندگی منفعل فراتر رفت:

 • خلاقیت: خلاقیت استعداد بالقوه بشری می باشد و مطلوب ترین و سالم ترین شیوه فراتر رفتن از زندگی منفعل حیوانی جهت رسیدن به استقلال و آزادی می باشد و نهایتا˝ باعث سلامت روان (خوشبختی) میشود.

[1] product creative

[2]  Riter Pauma & Elisa

[3]  Ford & Gioia

[4]. Gilson

[5]. Thomson

[6] . Frohman

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش :

هدف اصلی پژوهش حاضر به قرار زیر می باشد :

 • سنجش ارتباط بین عوامل زمینه ای و خلاقیت کارکنان خط مقدم شعب بانک صادرات شهر رشت.

اهداف فرعی پژوهش شامل موارد زیر می باشد:

 • سنجش ارتباط بین پیچیدگی شغل و خلاقیت کارکنان خط مقدم شعب بانک صادرات شهر رشت.
 • سنجش ارتباط بین ارتباط با سرپرست و خلاقیت کارکنان  خط مقدم شعب بانک صادرات شهر رشت.
 • سنجش ارتباط بین ارتباط با همکار  و خلاقیت کارکنان  خط مقدم شعب بانک صادرات شهر رشت.
 • سنجش ارتباط بین ارتباط با مشتری و خلاقیت کارکنان  خط مقدم شعب بانک صادرات شهر رشت.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تبیین عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان خط مقدم بانک صادرات شهر رشت  با فرمت ورد