عنوان کامل پایان نامه :

 تدوین برنامه بازاریابی در راستای افزایش فروش شرکت کاشی الوند

تجزیه و تحلیل جایگاه

1-2-2-تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدها

ماتریس تحلیل نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدها مقیاس روشنی را به عنوان عوامل کلیدی تعیین کننده موفقیت یا شکست سازمان فهرست می کند و درک مشخصی نسبت به مکان بازار به دست میدهد. در تحلیل مذکور، محیط خارجی و وضعیت منابع داخلی سازمان مورد مطالعه قرار می گیرد و در قالب عناوین کلیدی اختصار میشود.[1]

شش مرحله برای تجزیه و تحلیل جایگاه:

1.تجزیه و تحلیل محیط

2.ارزیابی ماهیت محیط

3.شناسایی نیروهای کلیدی محیط

4.شناسایی جایگاه رقابتی

5.شناسایی قدرت ها و ضعف ها

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

6.شناسایی فرصتها و تهدیدهای کلیدی

مطالعه محیط خارجی

عوامل سیاسی: عوامل سیاسی احتمالا چه تاثیری بر برنامه بازاریابی شما خواهد داشت؟ در مورد قوانینی که شما مجبور به رعایت آن ها هستید و نیز مالیات های تعیین شده فکر کنید.

عوامل اقتصادی: در اقتصاد کلان یک محیط تجاری، چه اتفاقاتی در حال رخ دادن می باشد؟ نرخ بهره چقدر می باشد؟ تورم؟ بازار سهام؟ درآمد؟

عوامل فرهنگی – اجتماعی : ما بایستی به جمعیت متنوع در حال رشد توجه کنیم تاثیر مردم از نظر مذهب، فرهنگ و رسوم اجتماعی در تغییر و تحولات کسب و کار شما چه خواهد بود؟

عوامل تکنولوژیکی: تغییرات تکنولوژیک نباید نادیده گرفته گردد. این عوامل، چه تاثیری بر کسب و کار شما خواهد داشت؟

تجزیه و تحلیل PESTEL:

[1]اسلام ، 1382

سوالات یا اهداف پایان نامه :

رویکرد موجود شرکت کاشی الوند به برنامه ریزی بازاریابی چیست؟

2- نقاط ضعف و قوت شرکت کاشی الوند و فرصتها  و تهدید ها از دیدگاه مدیران چیست؟

3- اهداف فروش شرکت کاشی الوند چگونه تعیین میشود؟

4- دیدگاه نمایندگی های فروش شرکت کاشی الوند در ارتباط با عوامل آمیخته بازاریابی چگونه می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تدوین برنامه بازاریابی در راستای افزایش فروش شرکت کاشی الوند  با فرمت ورد