شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

 تبیین عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان خط مقدم بانک صادرات شهر رشت

دانش :

برای ساختن توانمندی به دو گونه دانش مرتبط با زمینه هوشمندی(نه هر دانشی) نیاز داریم که هر دو اکتسابی و قابل یادگیری می باشند. یکی دانش بنیادی[1] و دیگری دانش تجربی[2]  . قبل از هر چیز به دانش بنیادین نیاز داریم. برای آموختن یک زبان، بایستی واژه ها و معانی آن را آموخت وگرنه سخن گفتن به آن زبان شدنی نیست. در دیگر مشاغل و حرفه ها نیز چنین می باشد. فروشندگان بایستی ویژگی های کالاها و خدمات را بدانند، خلبانان بایستی قراردادهای جهانی پیام دادن را یاد بگیرند. این نوع دانش، رسیدن به برتری را تضمین نمی کند، اما بدون آن نیز نمی توان به برتری رسید. علاوه بر دانش بنیادی به دانش تجربی نیز نیاز داریم، دانشی را که نتوان از کلاس درس آموخت یا در کتاب های راهنما پیدا نمود. بلکه بایستی رفته رفته، خود را به نظم ویژه آن ها عادت داد. این نوع دانش اکثرا با تمرین حاصل می گردد. هم دانش بنیادی و هم دانش تجربی بایستی مرتبط با زمینه هوشمندی فرد باشند وگرنه خطر آموزش های بی پایه و بدون ارتباط با زمینه هوشمندی، اینست که نیروی شگرفی را از بشر گرفته و مصرف می کنند که همچنان منابع مختلف را به هدر داده و نهایتا به بهره گیری از هوشمندی های طبیعی بشر صدمه می زند (باکینگهام و کلیفتون،2001).

افراد خلاق در حوزه فعالیت مربوطه از دانش لازم برخوردار می باشند. دانش مرتبط با حوزه مربوطه بیانگر آموزش[3] ، کارآموزی[4] ، تجربه[5] می باشد که فرد در زمینه فعالیت مربوطه دارد. آموزش، فرد را در معرض تنوعی از تجارب، نقطه نظرات و مبانی دانش قرار می دهد تا بهره گیری از آزمایشگری و مهارت های حل مسئله  واگرا را  تقویت کرده و افراد را در جهت بهره گیری از دیدگاه ها ی متنوع و متعدد و ایجاد طرح های پیچیده تر، آماده کند. کارآموزی می تواند کارکنان را جهت چگونگی تولید ایده های تازه بعنوان قسمتی از آن چیز که که آنها انجام می دهند، راهنمایی کند. به علاوه، داشتن تجربه در یک زمینه (فعالیت مربوطه) یک جزء لازم برای موفقیت خلاق می باشد، زیرا فرد سطوحی از آشنایی برای بجای آوردن کار خلاق، نیاز دارد (مال امیری،1386).

[1]  Factual Knowledge

[2]  Experimental Knowledge

[3]  Education

[4]  Training

[5]  Experience

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش :

هدف اصلی پژوهش حاضر به قرار زیر می باشد :

  • سنجش ارتباط بین عوامل زمینه ای و خلاقیت کارکنان خط مقدم شعب بانک صادرات شهر رشت.

اهداف فرعی پژوهش شامل موارد زیر می باشد:

  • سنجش ارتباط بین پیچیدگی شغل و خلاقیت کارکنان خط مقدم شعب بانک صادرات شهر رشت.
  • سنجش ارتباط بین ارتباط با سرپرست و خلاقیت کارکنان  خط مقدم شعب بانک صادرات شهر رشت.
  • سنجش ارتباط بین ارتباط با همکار  و خلاقیت کارکنان  خط مقدم شعب بانک صادرات شهر رشت.
  • سنجش ارتباط بین ارتباط با مشتری و خلاقیت کارکنان  خط مقدم شعب بانک صادرات شهر رشت.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تبیین عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان خط مقدم بانک صادرات شهر رشت  با فرمت ورد