عنوان کامل پایان نامه :

 تدوین برنامه بازاریابی در راستای افزایش فروش شرکت کاشی الوند

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مقدمه

در دنیای رقابتی امروز یک شرکت از طریق حضور منظم در بازار و کاربرد استراتژی های مناسب،بایستی از طریق ارتباط با مشتریان و به مقصود دست یابی به اهداف تجاری خود نسبت به شناخت نیاز مشتریان و شناخت وضعیت رقبا،یک سلسله اقدامات و برنامه های اساسی به اجرا درآورد.تدوین برنامه بازاریابی شامل طراحی فرایند،پیش بینی وقایع و تعیین راهبردهایی جهت دستیابی به اهداف آتی شرکت می باشد و در اقدام مبنای تمامی تصمیمات و راهبردهای بازاریابی شرکت قرار می گیرد.

به مقصود ارزیابی رویکرد موجود شرکت صنایع کاشی الوند به برنامه ریزی بازاریابی ،و پاسخ به سوال اوال پژوهش حاضر پرسش نامه ای در اختیار مدیران بخش های مختلف و کارکنان بخش فروش شرکت قرار گرفت.

جدول1-4.ارزیابی رویکرد موجود شرکت صنایع کاشی الوند

حداکثر نمره پرسش نامه 50می باشد و به دست آوردن حداقل 75%از این امتیاز که معادل عدد37.5می‌باشد نشان از استقرار فرهنگ بازاریابی قوی در شرکت می باشد،در حالی که امتیاز کل به دست آمده که حاصل مجموع میانگین امتیازهای اکتسابی از سوی مدیران بخش های مختلف و کارکنان بخش فروش شرکت صنایع کاشی الوند می باشد و در (جدول1-4)اختصار شده می باشد،حاکی از نیازمندی شرکت به تغییر در رویکرد و توجه سازمان به برنامه ریزی می باشد.توانمندی شرکت صنایع کاشی الوند از نظر مجموعه ماشین آلات ویژه و تخصصی قابل توجه و ملاحظه می باشد و اگر چه در فعالیت های بازاریابی فعلی شرکت بهبود مستمر تولید و تامین رضایت مشتریان مورد توجه قرار گرفته می باشد اما می توان گفت بسیارب از فعالیت های بازاریابی بر پایه یافته های گذشته انجام گرفته و به دگرکونی های پرشتاب بازار و فنون مورد نیاز آن کمتر واکنش نشان می دهد و برنامه های فعلی شرکت تا حدود زیادی بر اساس فلسفه فروش شکل گرفته می باشد،البته حیات و بقا هر سازمانی در گرو موفقیتش در فروش محصولات یا خدمتش می باشد اما شرگت صنایع کاشی الوند با سابقه طولانی حضورش در صنعت کاشی و سرامیک می تواند با تکیه بر اصول و مفاهیم بازاریابی به اصلاح و بهبود عملکرد خود در شرایط فزاینده رقابتی بپردازد و حرف های گفتنی زیادی داشته باشد پس به تدوین برنامه ای در جهت حرکت از بازاریابی و فروش سنتی به بازریابی جدید پرداخته ایم.این برنامه برای تمامی محصولات شرکت به صورت واحد طراحی شده می باشد و گرچه انتظار می رور در مراحل بعدی برای هر محصول در هر بازار برنامه بازاریابی جداگانه ای نوشته گردد اما در حال حاضر این برنامه به عنوان اولین گام شرکت در در نظر داشتن مقوله بازاریابی و برنامه ریزی بسیار حایز اهمیت می باشد.گام های اجرایی در پژوهش حاضر بر اساس مدل ارایه شده در شکل 1-4تشریح خواهند گردید.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

رویکرد موجود شرکت کاشی الوند به برنامه ریزی بازاریابی چیست؟

2- نقاط ضعف و قوت شرکت کاشی الوند و فرصتها  و تهدید ها از دیدگاه مدیران چیست؟

3- اهداف فروش شرکت کاشی الوند چگونه تعیین میشود؟

4- دیدگاه نمایندگی های فروش شرکت کاشی الوند در ارتباط با عوامل آمیخته بازاریابی چگونه می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تدوین برنامه بازاریابی در راستای افزایش فروش شرکت کاشی الوند  با فرمت ورد