تحلیل ارتباط توسعه پایگاههای الکترونیکی در افزایش اندازه گردشگران

13 فناوری اطلاعات و ارتباطات[1] در گردشگری

فناوری اطلاعات و ارتباطات و گردشگری از پویاترین عوامل محرک در شکل گیری اقتصاد جهانی می باشند. این صنعت نه تنها موجب ایجاد میلیونها شغل در سراسر جهان شده می باشد بلکه امکان رشد مناطق دور افتاده، توسعه نیافته و فراموش شده جهان را فرآهم ساخته می باشد. گردشگری و فناوری اطلاعات و ارتباطات دو عامل کلیدی برای به وجودآوردن امکان ارتباط و تعامل جوامع پویا، خلاق و آگاه با جهان خارج به مقصود جذب سرمایه و سود می باشد. البته این را هم نباید فراموش نمود که جوامعی که قادر به پذیرش این فناوری ها نبوده اند را دچار چالش کرده و آنها را با تهدید هایی روبرو ساخته می باشد یعنی به همان اندازه که توانسته ایجاد فرصت نماید در سطحی دیگر باعث به وجودآمدن تهدید برای جوامعی که با آن وفق نمی پذیرند شده می باشد. (بوهالیس، 1386: 13)

دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات از دو منظر اهمیت دارد:

نخست اینکه توسعه کلی ارتباطات در یک کشور می باشد که همه فعالیتها مانند فعالیت گردشگری را متاثر می سازد و دوم و مهمتر از آن کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخشهای مختلف فعالیت گردشگری می باشد که تأثیر مهمی در توسعه این فعالیت دارد. در دهه های اخیر اندازه دسترسی به اینترنت، برخورداری از تلفن همراه، دسترسی به دفاتر پستی، برخورداری واحد های مسکونی از تلفن ثابت و دسترسی به وسائل ارتباط جمعی مانند شبکه های تلویزیونی و ماهواره ای گسترش چشمگیری داشته می باشد. برای مثال در ایران تعداد مشترکان تلفن همراه از 15 میلیون کاربر در سال 1384 با افزایش 253 درصدی به 53 میلیون کاربر در سال 1389 رسیده می باشد. (علی اکبری،1391)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ICT در عرصه رقابت سازمانها، مقصد ها و مکان های گردشگری باعث تحولی شگرف شده می باشد چراکه توسعه موتورهای جستجوگر[2] اینترنتی، سرعت شبکه ها و جا به جایی اطلاعات تاثیر زیادی روی تعداد مسافرینی که در سراسر جهان از آن برای برنامه ریزی سفرهای خود بهره میگیرند گذاشته و تغییری بنیادی در طریقه کار سازمانهای گردشگری به موازات گسترش ارتباط مشتریان با این سازمانها از طریق بهره گیری از ICT ایجاد کرده می باشد. در واقع این فناوری فرآیند صنعت گردشگری را به گونه ای سامان بخشیده که تولیدات آن به تدریج به سمت الگویی جدید سوق یافته و این جریان کل صنعت را دگرگون کرده و دامنه کلی فرصتهای شغلی را در آن توسعه بخشیده می باشد.(ترشیزیان، 1390)

[1] ICT

[2] Search Engine

سوالات یا اهداف پایان نامه :

پژوهش حاضر کوشش در یافتن پاسخ برای پرسش های مطرح شده ی زیر دارد:

  • آیا ارتباطی بین توسعه پایگاههای الکترونیکی هتلهای شهر یزد و افزایش اندازه گردشگران هست؟
  • به چه اندازه گردشگران برای سفر خود از امکانات اینترنتی به مقصود ذخیره محل اقامت بهره می برند؟ (برای بهره گیری از هتل اقامتی خود)
  • آیا گردشگران به ذخیره آنلاین اعتماد دارند؟
  • آیا گردشگران ذخیره آنلاین را دارای امنیت می دانند؟
  • آیا گردشگران ترجیح می دهند برای ذخیره اتاق از روشهای سنتی بهره گیری کنند؟
  • آیا گردشگران ترجیح می دهند برای ذخیره اتاق از روشهای جدید بهره گیری کنند؟
  • آیا طراحی زیبا و جذاب پایگاه الکترونیکی هتل روی انتخاب گردشگران تاثیر دارد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تحلیل ارتباط توسعه پایگاههای الکترونیکی در افزایش اندازه گردشگران  با فرمت ورد