عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر عوامل انگیزش یادگیری بر عملکرد یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

اهداف پژوهش

 • مطالعه عملکرد یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات گیلان
 • مطالعه عوامل انگیزش یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات گیلان
 • مطالعه تاثیر عوامل انگیزش یادگیری بر عملکرد یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد علوم
  و ­ تحقیقات گیلان
 • مطالعه تاثیر عوامل انگیزش یادگیری برعملکرد یادگیری با در نظر داشتن عوامل دموگرافیک

1-6- فرضیه‌های پژوهش

 • شخصیت دانشجویان بر عملکرد یادگیری آنان در دانشگاه علوم و تحقیقات گیلان تاثیر دارد.
 • عملکرد اساتید دانشگاه بر عملکرد یادگیری دانشجویان علوم و تحقیقات گیلان تاثیر دارد.
 • نفوذ همتایان بر عملکرد یادگیری دانشجویان علوم و تحقیقات گیلان تاثیر دارد.
 • پشتیبانی و مشارکت خانواده بر عملکرد یادگیری دانشجویان علوم و تحقیقات گیلان تاثیر دارد.
 • امکانات یادگیری بر عملکرد یادگیری دانشجویان علوم و تحقیقات گیلان تاثیر دارد.

 

1-7- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

در­این قسمت واژگان­کلیدی متغیرهای مورد مطالعه ارائه شده و به صورت مفهومی و عملیاتی تعریف می‌گردند.

 

1-7-1- تعاریف مفهومی متغیرها

عملکرد یادگیری : عملکرد یادگیری  متغیر وابسته پژوهش می باشد که عبارتست از اثربخشی فرد یادگیرنده در جذب، حفظ، پردازش و پرورش بهینه مطالب آموخته شده بطوریکه در نگرشها، رفتارها و شیوه زندگی فرد اثر محسوسی می گذارد (ماو،1997).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 • مطالعه عملکرد یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات گیلان
 • مطالعه عوامل انگیزش یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات گیلان
 • مطالعه تاثیر عوامل انگیزش یادگیری بر عملکرد یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد علوم
  و ­ تحقیقات گیلان
 • مطالعه تاثیر عوامل انگیزش یادگیری برعملکرد یادگیری با در نظر داشتن عوامل دموگرافیک

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تاثیر عوامل انگیزش یادگیری بر عملکرد یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی  با فرمت ورد