تأثیر بازاریابی اینترنتی بر عملکرد آن لاین شرکت ها

1-1-1-  متغیر وابسته پژوهش:

پژوهشگر بیش از هر چیز به متغیر وابسته علاقه مند می باشد.هدف وی توصیف یا پیش بینی تغییر پذیری متغیر وابسته می باشد.متغیر وابسته،متغیر پاسخ،برونداد یا ملاک می باشد و عبارتست از وجهی از رفتار یک ارگانیسم که تحریک شده می باشد.متغیر وابسته نظاره یا اندازه گیری می گردد تا تأثیر متغیر مستقل بر آن مشخص گردد.متغیر وابسته این پژوهش تجارت الکترونیک می باشد که به تبیین آن می پردازیم:

کالاکوتا و ونیستون[1](1997)عقیده دارند که نمی توان یک تعریف واحدی از تجارت الکترونیک ارائه داد زیرا هرکدام با زدن لنزی به چشم خود تجارت الکترونیک را به تصویر کشیده اند(معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی،1384،ص5).

  • تجارت الکترونیک یعنی خرید و فروش الکترونیکی بر روی اینترنت و کسب و کار الکترونیک به هر نوع مبادله الکترونیکی اطلاق می گردد(بیدگلی،2002،ص5).
  • تجارت الکترونیک یعنی انجام مبادلات تجاری در قالب الکترونیکی(صنایعی،1381،ص24).
  • تجارت الکترونیک یعنی کاربرد تکنولوژی اطلاعات در تجارت(احمدی و یرجنیاری،1381).

1-1-2-                 متغیر های تعدیل گر:

اینگونه متغیر به ارتباط میان متغیرهای مستقل و وابسته تأثیر اقتضایی دارد،یعنی حضور این متغیر سوم ارتباط ای را که اساساً بین متغیر مستقل و وابسته مورد نیاز می باشد تحت تأثیر قرار می دهد(شجاعی،1386،ص18).در واقع متغیر تعدیل کننده متغیر کیفی و کمی می باشد که جهت یا اندازه ارتباط میان متغیرهای وابسته و مستقل را تحت تأثیر قرار می دهد.متغیر تعدیل گر را می توان متغیر مستقل دوم نیز مقصود داشت.

متغیر تعدیل گر در این پژوهش بازاریابی اینترنتی می باشد که استرس و رایموند(strauss and Raymond) بازاریابی الکترونیکی را معادل با بازاریابی سنتی می دانند که صرفا از فناوری اطلاعات در جهت دست یابی به اهداف خود بهره گیری می ‌کند و باعث کارآیی بازاریابی میشود.در دیدگاه های دیگری بازاریابی الکترونیکی زمانی شکل میگیرد که زیر ساختهای فنی(پایگاه اطلاعاتی،ترمینال های مناسب،سرورها،نرم افزارها و…)فراهم گردد و ارتباط با مشتری با بهره گیری از این فن آوری ها مستقر گردد.این ارتباط اکثراً در قالب طراحی وب سایت مورد توجه قرار می گیرد.استن[2] اعتقاد دارد زمانی بازاریابی الکترونیکی شکل میگیرد که عوامل آمیخته ی  بازاریابی محدود می گردد و معادل بازاریابی اینترنتی فرض می گردد.(ثریایی و همکاران،1384،ص8).

1-1-3-                 متغیر های مستقل:

متغیر های مستقل به گونه ای مثبت یا منفی بر متغیر وابسته تاثیر می گذارد. یعنی وقتی متغیر مستقل وجود داشته باشد، متغیر وابسته هست و هر مقدار افزایش در متغیر مستقل روی دهد در متغیر وابسته نیز افزایش یا کاهش روی خواهد داد( حسن افرا، 1388، 7 ).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

متغیر های مستقل در این پژوهش عبارتند از:

1.مدیریت روابط با مشتریان(crm)

2.مدیریت زنجیره تامین(scm)

3.مدیریت دانش(km)

[1]-calacuta& winston

[2] -sten

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1-1-اهداف پژوهش

هدف کلی: مطالعه تأثیر بهره گیری از اینترنت در بازاریابی بر عملکرد تجاری شرکت ها.

اهداف جزئی:

  1. مطالعه ارتباط بین اجزای بازاریابی اینترنتی یکپارچه و عملکرد تجارت الکترونیک.
  2. مطالعه تاثیر مدیریت دانش(KM ) بر بازاریابی اینترنتی.
  3. مطالعه تأثیر مدیریت روابط با مشتری(CRM) بر بازاریابی اینترنتی.
  4. مطالعه تأثیر مدیریت زنجیره تأمین (SCM) بر بازاریابی اینترنتی.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر بازاریابی اینترنتی بر عملکرد آن لاین شرکت ها  با فرمت ورد