شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 تبیین عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان خط مقدم بانک صادرات شهر رشت

ریسک پذیری :

یکی از مهم ترین ویژگی های افراد با خلاقیت بیشتر، ریسک پذیری می باشد. به این شکل که ماهیت خلاقیت بیانگر پرمخاطره بودن این کار می باشد. اقدامات خلاق بعضی اوقات با شکست مواجه می شوند. اما افراد خلاق بایستی بتوانند بدون در نظر داشتن خطرات، شکست را پذیرا شوند و نقطه برجسته سازمان های خلاق، تعهد نسبت به منابع مخاطره آفرین جهت تعقیب احتمال های خلاق می باشد (گیویا،1994). از این رو جهت انگیزش کارکنان به سوی خلاقیت، اطمینان یافتن از اینکه افراد احساس کنند جهت ریسک پذیری و شکستن روش های روتین و امن انجام کارها تشویق می شوند، امری کلیدی می باشد (شالی و گیلسون،2004).

ه) استقلال :

بشر خلاق، فکر و اقدام خود را بطور آزادانه انتخاب می کند. بعلاوه از احساس تسلط خویش بر زندگی لذت می برد و معتقد می باشد آینده اش به خود او بستگی دارد و با وقایع و حوادث هدایت نمی گردد. بشر با داشتن احساس آزادی، در فرایند زندگی راه های انتخاب زیادی می بیند و احساس می کند هر آن چیز که بخواهد، می تواند انجام دهد. افراد خلاق نیز خودشان تصمیم می گیرند که چه هدفی را انتخاب کنند یا اینکه چه کاری را انجام دهند؛ چه وقت آن را انجام دهند؛ چگونه انجام دهند؛ و چه زمانی آن را متوقف کنند. در تمامی این موارد تمایلات و خواسته های درونی افراد عامل تعیین کننده رفتار بوده می باشد و نه عوامل بیرونی (مال امیری،1386).

 

 

 

و) نیاز به موفقیت :

افراد خلاق، نیاز وافری به موفقیت و پیشرفت دارند. از نظر کوپر[1] (1998) آن چیز که در تمام جایگاه ها موفقیتی مشترک می باشد این می باشد که شخص می داند عملکرد آتی او ارزشیابی معناداری از شایستگی فردی اوست. معیارهای برتری به این علت نیاز به موفقیت را بر می انگیزانند که عرصه بسیار معناداری برای ارزیابی اندازه شایستگی فرد تامین می کنند. از طرفی به نظر فیودر[2]، افراد موفقیت گرا در فعالیت های نسبتا” دشوار در صورت مواجه شدن با دشواری و شکست، استقامت بیشتری به خرج می دهند و بر اساس نظر وینر[3] برای موفقیت ها و شکست ها، به جای اینکه دنبال کمک یا توجه دیگران باشند، مسولیت شخصی می پذیرند (ریو،2001).

[1]  Cooper

[2]  Feuther

[3]  Weiner

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش :

هدف اصلی پژوهش حاضر به قرار زیر می باشد :

  • سنجش ارتباط بین عوامل زمینه ای و خلاقیت کارکنان خط مقدم شعب بانک صادرات شهر رشت.

اهداف فرعی پژوهش شامل موارد زیر می باشد:

  • سنجش ارتباط بین پیچیدگی شغل و خلاقیت کارکنان خط مقدم شعب بانک صادرات شهر رشت.
  • سنجش ارتباط بین ارتباط با سرپرست و خلاقیت کارکنان  خط مقدم شعب بانک صادرات شهر رشت.
  • سنجش ارتباط بین ارتباط با همکار  و خلاقیت کارکنان  خط مقدم شعب بانک صادرات شهر رشت.
  • سنجش ارتباط بین ارتباط با مشتری و خلاقیت کارکنان  خط مقدم شعب بانک صادرات شهر رشت.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تبیین عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان خط مقدم بانک صادرات شهر رشت  با فرمت ورد