عنوان کامل پایان نامه :

 تبیین عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان خط مقدم بانک صادرات شهر رشت

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

) ویژگی های فردی کارکنان خلاق:

افراد از نظر خلاقیت متفاوت هستند.کسی که زندگی خلاقی دارد، احساس توانمندی را در خود پرورش می دهد، بدنبال جبران ناکامی ها بوده و نیروهایش را در راه تحقق اهدافی که دارد بسیج می کند.این افراد نیز همچنین دارای ویژگی های دیگری مانند عدم دلبستگی به مادیات، عدم انفعالی زندگی کردن، مشتاق و شیفته بودن و غیره می باشد.

اما سازمان ها و شرکت ها با این تغییرات گسترده و دگرگونی های شگرف جهانی نیز در انتخاب افرادی هستند که خلاق و نوآور بوده و رهیافت های بدیع و خلاق برای مسائل پیچیده ارائه کنند. مهمترین ویژگی این سازمان ها انعطاف پذیری آنها در رویارویی با بحران هایی می باشد که غالبا˝ ناشی از رقابت های اقتصادی دامن گیر آنها می گردد.آنان با مسائل و تنگناها برخورد منطقی و محققانه داشته،در صورت نیاز به تغییر و تحول،پس از مطالعه دقیق و عالمانه،آن را اعمال می کنند.ساختار خلاق،نمایان گر روابط واحدهای آن و نشان دهنده اندازه انعطاف پذیری آن می باشد.سازمان هایی که دارای ساختار غیرقابل انعطاف باشند،برای ایجاد همکاری و وحدت در دوران بحران،دچار آشفتگی می شوند (آمابیل،1998).

توجه جدید دیگری تحت عنوان توجه مدیریت بر مبنای انتظارات[1] مطرح شده می باشد .که کوشش در توسعه انتظارات والای انسانی دارد.این توجه برتر و والاتر از سایر توجه ها می باشد، زیرا به جای تاکید بر عناصر عقلائی و عینی مدیریت، بر عنصر انسانی تکیه می کند. دلیل آن این می باشد که با این توجه مدیر تشویق می گردد تا امر هدایت و رهبری را بر اساس انتظارات انجام دهد.چه این انتظارات بر مبنای مشتریان صورت پذیرد ، چه بر اساس کارکنان کلیه طرح های سازنده ،اقدامات و عملیات از انتظارات سرچشمه می گیرند.

همچین مرور ادبیات خلاقیت در سازمان بیانگر این مطلب می باشد که رفتار خلاق اغلب به عنوان نتیجه خصوصیات فردی در  نظر گرفته شده می باشد.(آمابیل،1996)[2]. محققین دریافته اند که خلاقیت فردی زمانی به اوج خود می رسد که افراد توسط تعهد درونی،چالش پذیری،رضایت  شغلی، و مکانیزم های خود کنترلی و خود نظمی تحریک شوند (همان، ص 67)[3].در این جا به اظهار دیدگاها در مورد افراد خلاق  پرداخته  می گردد.

2-5) دیدگاها در مورد افراد خلاق:

دو دیدگاه در مورد افراد خلاق هست . یکی دیدگاه « خلاقیت به عنوان نبوغ » و دیگری دیدگاه « خلاقیت استعداد  همگانی».

الف) خلاقیت به عنوان نبوغ:

از دیدگاه نبوغ ، خلاقیت فرایندهای استثناعی تفکر(ضمیر ناخودآگاه) ظهور می کند ، فرایندهایی که تا اندازه ای با تفکر عادی در فعالیت های روزانه خود بکار می بریم، متفاوت اند . به بیانی دیگر از این دیدگاه نمونه های استثناعی در مورد خلاقیت هست که مثل اینکه˝ می گردد آنها را دخالت نیروهای مافوق طبیعی نسبت داد

[1] .Management Base Expected

[2].Amabile (1996)

[3].Amabile (1996)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش :

هدف اصلی پژوهش حاضر به قرار زیر می باشد :

  • سنجش ارتباط بین عوامل زمینه ای و خلاقیت کارکنان خط مقدم شعب بانک صادرات شهر رشت.

اهداف فرعی پژوهش شامل موارد زیر می باشد:

  • سنجش ارتباط بین پیچیدگی شغل و خلاقیت کارکنان خط مقدم شعب بانک صادرات شهر رشت.
  • سنجش ارتباط بین ارتباط با سرپرست و خلاقیت کارکنان  خط مقدم شعب بانک صادرات شهر رشت.
  • سنجش ارتباط بین ارتباط با همکار  و خلاقیت کارکنان  خط مقدم شعب بانک صادرات شهر رشت.
  • سنجش ارتباط بین ارتباط با مشتری و خلاقیت کارکنان  خط مقدم شعب بانک صادرات شهر رشت.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تبیین عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان خط مقدم بانک صادرات شهر رشت  با فرمت ورد