عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل ارتباط توسعه پایگاههای الکترونیکی در افزایش اندازه گردشگران

7 عوامل موثر در توسعه گردشگری

در توسعه و گسترش صنعت گردشگری علل و عواملی چند موثرند که کارگر (1386) آنها را اینگونه اظهار می کند:

  • گسترش شهرنشینی 2- توسعه ارتباطات و سهولت دسترسی

3- توسعه دانش و فرهنگ عمومی 4- اصلاح قوانین کار و بهبود شرایط آن

5- افزایش سطح درآمد ها      6- جاذبه ها و اماکن مذهبی

  • تبلیغات 8- امکانات و تسهیلات

9- جاذبه های طبیعی      10- زمان و اوقات فراغت

11- میراث های تاریخی         12- فرهنگ و آداب و رسوم

13- جاذبه های ورزشی     14- مقررات حقوقی

 

2-8 گردشگری پایدار

سازمان جهانی جهانگردی گردشگری پایدار را اینگونه تعریف می کند:

گردشگری ای پایدار می باشد که همزمان با حفظ و افزایش فرصتها برای آینده، نیازهای مناطق میزبان و گردشگران حاضر را تامین کند. مدیریت تمامی منابع با چنان دقتی انجام می گردد که نیازهای اقتصادی، اجتماعی و زیباشناختی توسعه گردشگری به گونه ای تامین گردد که تمامیت فرهنگی، فرآیندهای ضروری زیست محیطی، تنوع زیستی و سیستم های بقای حیات حفظ گردد.(ضرغام بروجنی، 1389: 29)

در سالهای اخیر بحثهای فراوانی در مورد گردشگری پایدار، مولفه ها و اهمیت آن از جانب سازمانهای بین المللی، دولتی، خصوصی، گروههای ذی نفع، صاحب نظران گردشگری و به ویژه جنبشهای زیست محیطی به گوش می رسد. مفهوم گردشگری پایدار ریشه در مقوله توسعه پایدار دارد که براتلند ساده ترین تعریف آن تحت عنوان “آینده مشترک ما” که عبارتست از بهره برداری نسل حاضر از منابع موجود بدون آسیب رساندن به نیازها و منابع نسل آینده، اظهار می کند. بر این اساس گردشگری پایدار نیز به مفهوم پایداری در حوزه ی این مقوله می پردازد. (حیدری چیانه، 1389: 97)

 

 

2-9 تاسیسات اقامتی گردشگری

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

یکی از نیازمندی های اولیه ی گردشگری وجود تاسیسات اقامتی می باشد. گردشگران قبل از سفر خود نیاز دارند تا نسبت به محل اقامت خود در مقصد (چنانچه اقامت شبانه داشته باشند) مطمئن شده و در مورد آن اقدام نمایند. در حقیقت جاذبه های گردشگری به تنهایی موجبات سفر یا رونق این صنعت را فرآهم نمی کنند بلکه امکانات و شرایط برای جابه جایی و اقامت گردشگران نیز بایستی فرآهم باشد.(رنجبران و زاهدی، 1390: 99) در واقع اقامتگاهها و خدمات پذیرایی به گفته گی[1] (1382) از اجزای تشکیل دهنده صنعت مسافرت می باشد که خدماتی را در زمینه تامین نیازهای اصلی راحتی و کمک به مسافر ارائه می دهد.

[1] Chuck Y. Gee

سوالات یا اهداف پایان نامه :

پژوهش حاضر کوشش در یافتن پاسخ برای پرسش های مطرح شده ی زیر دارد:

  • آیا ارتباطی بین توسعه پایگاههای الکترونیکی هتلهای شهر یزد و افزایش اندازه گردشگران هست؟
  • به چه اندازه گردشگران برای سفر خود از امکانات اینترنتی به مقصود ذخیره محل اقامت بهره می برند؟ (برای بهره گیری از هتل اقامتی خود)
  • آیا گردشگران به ذخیره آنلاین اعتماد دارند؟
  • آیا گردشگران ذخیره آنلاین را دارای امنیت می دانند؟
  • آیا گردشگران ترجیح می دهند برای ذخیره اتاق از روشهای سنتی بهره گیری کنند؟
  • آیا گردشگران ترجیح می دهند برای ذخیره اتاق از روشهای جدید بهره گیری کنند؟
  • آیا طراحی زیبا و جذاب پایگاه الکترونیکی هتل روی انتخاب گردشگران تاثیر دارد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تحلیل ارتباط توسعه پایگاههای الکترونیکی در افزایش اندازه گردشگران  با فرمت ورد