عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر توانمندسازی ساختاری و روانشناختی بر مشتری مداری در شعب بانک پارسیان شهر تهران

2 مدل نظری مارشال[1]

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

براساس نظریه مارشال با گسترش و افزایش مشارکت سازمانی در سطوح سازمان احساس تعلق و وفاق سازمانی فزونی می گیرد و تعهد سازمانی را تقویت می کند به علاوه مشارکت سازمانی باعث افزایش کرامت فرد می گردد که این امر می تواند بر تعهد سازمانی افراد موثر باشد( چلپی ،1385: 169). در این مدل اظهار می گردد که در صورتیکه وفاق اجتماعی تضعیف گردد به همان اندازه نیز جایگاه ، اندازه و نوع حق مبهم و نامشخص باقی می ماند و به تبع آن تأثیر‌های اجتماعی نیز به اصطلاح تیره می گردند. به بیانی دیگر، انتظارات و تعهدات برای کنشگران در بستر روابط اجتماعی تار و نا معین می شوند و باعث ابهام تأثیر در فرد می گردد که این ابهام تأثیر به نوبه خود کاهش تعهدات کارکنان را به دنبال دارد(چلپی ، 1375: 131).

  4-13-2 مدل نظری مودی[2] و همکاران

در مدل نظری مودی و همکارانش در دهه 1982 نیز چهاردسته از پیش شرط های تعهد سازمانی اظهار شده که بیانگر عوامل موثری می باشد که موجب تعهد سازمانی می گردد، نظیر ویژگی‌های شخصیتی (سن، جنس، تحصیل، سابقه خدمت )، ویژگی های شغلی( ابهام تأثیر و فشار شغلی، بعضی از تأثیر ها پیچیده تر از بعضی دیگرند. بعضی از اعضای گروه فقط یک تأثیر دارند و بعضی تأثیر های متعدد. کسانی که تأثیر های پیچیده را بازی می کنند معمولاً پایگاه بالاتری دارند. اما همین تأثیر های پیچیده می توانند فشار روانی زیادی بر فرد مورد نظر وارد آورند خصوصاً وقتی رفتارهایی که در آن تأثیر بایستی انجام بدهند به خوبی مشخص نباشند یا با هم تعارض داشته باشند. فشارهای ناشی از ابهام تأثیر و تعارض تأثیر برتعهد سازمانی فرد و گروه مؤثراست. براساس مطالعات مودی و همکارانش وضعیت تأثیر یکی از مقدمات ایجاد تعهد می‌باشد، تحقیقات مایتو وزاجاک نیز این مسئله را تأ یید می کند. یکی از مفروضات مودی این می باشد که وضعیت تأثیر ناشی از ادراک حاصل از محیط کاری و ویژگی های سازمانی ( حیطه نظارت و کنترل)می باشد(اسماعیلی،89:1380).

[1] marshall

[2] muodi

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • تشخیص تأثیر توانمندسازی ساختاری و روانشناختی بر مشتری‌مداری
  • تشخیص فرق بین توانمندسازی ساختاری و روانشناختی
  • مطالعه تطبیقی توانمندسازی ساختاری و روانشناختی
  • تعیین تأثیر توانمندسازی ساختاری و روانشناختی در مشتری‌مداری
  • تشخیص تأثیر توانمندسازی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی
  • تشخیص تأثیر رضایت شغلی و تعهد سازمانی بر مشتری‌مداری کارکنان
  • ارائه پیشنهاداتی برای افزایش روحیه مشتری‌مداری کارکنان بانک پارسیان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر توانمندسازی ساختاری و روانشناختی بر مشتری مداری در شعب بانک پارسیان شهر تهران  با فرمت ورد