پایان نامه درمورد 
زیست محیطی، آلودگی آب، محیط زیست، مصرف گرایی No category

ساختار بدن زیباییهای خارق العاده و خاصی دارند. خزندگان، چه یک مارمولک ۴ سانتی متری و چه یک کروکودیل ۸ متری، هر یک به نوبه ی خود جلوهگر ظرایف، ریزهکاریها و جلوههایی هستند که همگی بیان کنندهی نظم در خلقت و زیبایی دوستی پروردگار عالم است. بسیاری از افراد در جای جای جهان وجود دارند که علاقهی شدیدی به نگه داری دوزیستان و خزندگان به عنوان حیوانات خانگی دارند. این امر خود نشان میدهد که با وجود تنفر شدید گروهی از افراد نسبت به این موجودات دوست داشتنی و زیبا، افرادی نیز پیدا می‌شوند که به آنها علاقهی شدیدی نشان داده، به طوری که حاضر به نگهداری آنها در منزل یا محل کار خود هستند. در نقاشیهای ابتدایی ماقبل تاریخ انسان های اولیه، تصاویری از مار به جا مانده است که حکایت از قدمت نقش هنری مار در میان ملل مختلف دارد. شاید قدیمیترین این تصاویر به شهر “لزیزی” واقع در مرکز فرانسه و در محلی به نام “روفینیاک” تعلق داشته باشد. در این مکان، غارهای متعددی پیدا شده اند که روی دیوار آنها تصاویری متعلق به دوران ماقبل تاریخ دیده می‌شود. در سقف یکی از این غارها تصاویری از مار جلب توجه می‌کند. همان گونه می‌توان به نقوش مختلفی از مار در دیوارهای معبد و اهرام مصر باستان اشاره داشت که خود نشان دهندهی اهمیت و نقش مار در آن دوران است. از سوی دیگر، در کشور هند می‌توان به وجود مجسمههای گوناگون ساخته شده به شکل مار اشاره داشت که خود گویای توجه اقوام هند و به این جانور از گذشته تاکنون است به طوری که از مار در میان مردمان این کشور به عنوان یک جانور مقدس یاد شده است(کمالی،۱۳۹۲).

۱-۱۶-۳- نقش اقتصادی و تغذیهای خزندگان و دوزیستان
تجارت گونه‌های مختلف دوزیستان و خزندگان یا محصولات آنها سال هاست که به شکل صنعت پررونق و پرسودی در آمده است. به عنوان مثال، می‌توان به صنعت چرم سازی از پوست مارهای پیتون و کروکودیلها برای تولید کیفها و کفشهای لوکس یاد کرد. گوشت گونه‌های مختلف دوزیستان و خزندگان برای مردمان بومی و محلی بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای آسیای جنوب شرقی مصرف خوراکی دارد. از سوی دیگر، غذاهای لوکسی چون املت تخم لاکپشتهای دریایی و خوراک ران قورباغه که معمولاً به عنوان یک غذای لوکس و گران قیمت در رستورانهای خاص جهان سرو می‌شوند، همگی نشان دهنده ی علاقهی مردم دنیا به تغذیه از این جانوران است. در کشورهای عربی حوزهی خلیج فارس نیز علاقهی شدید شیخ نشینها به خوردن گوشت سوسمارهای خاردم -عموماً در میان افراد رده بالا و پولدار- زبانزد خاص و عام است(کمالی،۱۳۹۲).

۱-۱۶-۴- اهمیت اکولوژیکی و زیست محیطی دوزیستان و خزندگان
با توجه به نوع تغذیه دوزیستان و خزندگان، هر یک نقش خاص و مهمی را در چرخهی غذایی بازی می‌کنند. حذف شدن گونه‌های کلیدی و به ویژه گونه‌های رأس هرم باعث بهم خوردن تعادل اکولوژیکی و چرخهی غذایی می‌شود. حذف گونه‌های دیگر و افزایش گونه‌های مخربی چون بند پایان و جوندگان از عواقب این امر خواهد بود. دوزیستان و مارمولکها با تغذیه از بندپایانی چون حشرات و عنکبوتیان، و مارها و سوسمارهای درشت جثه با تغذیه از جوندگانی چون موشها، نقش مهمی در کنترل جمعیت این موجودات دارند. اقشاری چون کشاورزان بیشترین بهره را از این قضیه میبرند؛ زیرا که دوزیستان و خزندگان با خوردن حشرات و جوندگان به عنوان کنترل کنندهی طبیعی و بیدردسر آفات گیاهی به حساب میآیند. آنها بی هیچ هزینهای نیاز به استفاده از آفتکشهای شیمیایی را که بسیار برای محیط زیست و بشر خطرناک هستند، به حداقل میرسانند. مارهای آبی و لاکپشتهای برکهای نیز با تغذیه از موجوادت آبزی باعث کنترل جمعیت آنها و از بین رفتن گونه‌های بیمار و در نهایت، کاهش انتشار بیماری در محیط آب و آلوده شدن این اکوسیستم حیاتی و ارزشمند می‌شوند (کمالی،۱۳۹۲).

۱-۱۶-۵- اهمیت پزشکی خزندگان و دوزیستان
علاوه بر مواردی که به عنوان ارزشها و اهمیتهای دوزیستان و خزندگان مطرح شد، یکی دیگر از موارد قابل توجه و مهم، اهمیت پزشکی دوزیستان و خزندگان است.
مار از گذشتههای دور عامل حفظ سلامتی به شمار میرفته است و این اعتقاد ناخودآگاه -با انتخاب مار به عنوان نشان پزشکی یا نشان اسکولاپ- تا کنون حفظ شده است. بر این اساس، مار به عنوان قدرت ازدیاد طول عمر، تقویت بنیهی بیمار، زنده کردن مرده، ایجاد قدرت باروری و قدرت خنثی کردن برخی سموم یاد شده است. از این جانور به اشکال گوناگون دارویی در اقوام مختلف استفاده شده است. شاید خیلی از این موارد به واقع درست و پشتوانه ی علمی نباشند. از این قبیل، می‌توان به استفاده از روپوست برای درمان روماتیسم، گلو درد، گریپ، گوش درد و غیره و از روغن مار به عنوان داروی جلوگیری از ریزش مو و طاسی اشاره داشت. همچنین، خون و گوشت مار هم به اشکال گوناگون، از جمله بهصورت لوازم آرایشی برای حفظ زیبایی و لطافت پوست بدن توصیه میشده است. یکی از فواید مارها استفاده از سم آنها در ساخت داروهای مختلف از جمله داروهای قلب و سرمهای ضد مار گزیدگی است (کمالی،۱۳۹۲).

۱-۱۷- مخاطره‌های جمعیت دوزیستان و خزندگان
از لحاظ بوم شناسی و زیست محیطی، انقراض گونه‌ها فرآیندی طبیعی است که طی زمان و به صورت منظم صورت می‌گیرد ولی گسترش فعالیتهای انسان باعث تسریع روند آن شده است. مهم ترین عواملی که جمعیت گونه‌های دوزیستان و خزندگان را مورد تهدید قرار میدهند در پایین آمدهاند.
۱-۱۷-۱- تغییر، تخریب و قطعه قطعه شدن زیستگاه دوزیستان و خزندگان
تخریب زیستگاه از اصلی‌ترین عوامل کاهش جمعیت و انقراض گونه‌هاست. با افزایش رشد جمعیت انسان، روز به روز نیاز بشر به ساخت و ساز و تغییر زمین افزایش مییابد. این تغییرات مستلزم تخریب و قطعه قطعه کردن زیستگاههای بکر، تسطیح اراضی و تغییر کاربری آنهاست. بشر با جنگل تراشی بیرویه، تبدیل مراتع به کشتزارهای وسیع، هموار کردن زمین برای گسترش کشاورزی یا ساخت شهرکها، مناطق مسکونی، کارخانهها، افزایش چرای بیرویهی دامها در مراتع و مناطق حفاظت شده باعث تخریب زیستگاه جانوران شده است و بشر با این فعالیتها سعی بر آن دارد تا هر روزه برای نیل به اهداف خودخواهانهی خود، باعث از بین رفتن منابع طبیعی و زیستگاه‌های جانوران و گیاهان شود. با تخریب زیستگاه‌ها و تفکیک شدن آنها به مناطق کوچک و جدا از هم، محدودهی پراکنش جانوران محدود و باعث ایجاد جمعیتهای کوچک و جدا از هم می‌شود. این تفکیک جمعیتی باعث قطع امکان تبادل ژنتیکی بین جمعیتهای دورافتاده، رقیق‌تر شدن صفت‌ها و کاهش امکان تطابق با زیستگاه‌ها و انقراض سریعتر آنها می‌شود (کمالی،۱۳۹۲).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد درباره بازاریابی، مسئولیت مدنی، بیمه های بازرگانی، نشان تجاری

۱-۱۷-۲- آلودگی‌های زیست محیطی
امروزه با گسترش شهرنشینی، صنعت، تولید، کشاورزی و افزایش مصرف گرایی بشر، بر میزان مصرف خانوار و به دنبال آن تولید پسماندها و پسابهای خانگی، صنعتی و کشاورزی افزوده شده است. یکی دیگر از عوامل تخریب زیستگاه‌های طبیعی، آلودگی‌های زیست محیطی هستند که به اشکال مختلف باعث ناسازگاری در محیط زیست می‌شوند. انواع متعددی از آلایندهها مانند فلزات سنگین، سموم و پسماندهای رادیواکتیو اثرات مستقیم و غیرمستقیم زیادی روی دوزیستان و خزندگان دارند. یکی از انواع آلودگی‌ها، آلودگی خاک است. از آلایندههای خاک می‌توان به کودهای شیمیایی، قارچ کش‌ها، علف هرزکش‌ها و سموم دفع آفات اشاره کرد. دوزیستان معمولاً به منظور فعالیتهای تولیدمثلی خود و گاه برای تغذیه و فعالیت های حیاتی وارد آب می‌شوند. آلودگی آب عموماً حاصل ورود پسابهای خانگی، صنعتی و کشاورزی به درون آب یا شسته شدن خاک و ورود مواد شیمیایی استفاده شده در کشاورزی است. این آلودگی‌ها گاه باعث اختلال ژنتیکی در میان گونه‌های دوزیستان می‌شوند. از دیگر عواقب آلودگی آب، ایجاد پر پدیدهی غذایی در منابع آبی به ویژه آبهای ساکتی چون دریاچهها و آبگیرهاست. یکی دیگر از معضلاتی که دوزیستان و به ویژه خزندگان را تهدید می‌کند، زبالههایی هستند که داخل آبها ریخته می‌شوند. از آن جمله می‌توان به کیسههای نایلونی اشاره کرد. بسیاری از لاکپشتهای دریایی که از عروسهای دریایی تغذیه می‌کنند، این کیسههای نایلونی را به اشتباه میبلعند که باعث خفگی آنها می‌شود. یکی از دغدغههای امروزهی بشر از بین رفتن لایهی ازن است. با تخریب لایهی ازن که محافظی در مقابل تشعشعات مضر خورشیدی همچون امواج ماورای بنفش در اتمسفر زمین افزوده می‌شود. این اشعهی مرگبار یکی از عوامل ایجاد اختلال در چرخهی زندگی دوزیستان است که در بسیاری از مناطق جهان باعث کاهش جمعیت این موجودات شده است.

۱-۱۷-۳- جمعآوری و برداشت از طبیعت
بسیاری از مردم به علت نداشتن اطلاعات کافی و درست از دوزیستان و خزندگان، اقدام به کشتن آنها می‌کنند. مردم معتقدند که دم مارمولکها سمی است یا سیانور را از هوا جذب می‌کند. آنها بر این عقیدهاند که افتادن مارمولک به درون غذا باعث مرگ انسان می‌شود، در حالی که تقریباً تمام سوسمارها و بیشتر مارها، غیرسمی و بیخطر هستند. در بسیاری از اقوام، شکار دوزیستان و خزندگان به منظور تغذیه یا استفاده از اندامهای آنها مرسوم است. اگر این بهره برداریها گسترده شود و بیشتر از حد تحمل طبیعی باشد، باعث کاهش جمعیت آن ها می‌شود. از آن جمله می‌توان به لاکپشتهای دریایی و بویژه لاکپشت پوزه عقابی اشاره کرد. از دههی ۹۰ میلادی، نگهداری دوزیستان و خزندگان به عنوان حیوان خانگی در دنیا مرسوم شده است. با افزایش علاقهی مردم به نگهداری آنها، این امر به صورت یک صنعت درآمده و اگر از کنترل خارج شود، می‌تواند به عنوان یک عامل مهم تهدید جمعیت گونه‌های دوزیستان و خزندگان به حساب آید. بسیاری از این نیازها را شکار غیرقانونی و قاچاق تأمین می‌کند. با توجه به این نکته که گونه‌های کمیاب و در خطر انقراض از قیمت بالاتری در این بازار برخوردار هستند، در مقایسه با گونه‌های عادی این امر تأثیر بیشتری را بر این دسته از گونه‌ها میگذارد. از مثال های بارز آن می‌توان به فروش سمندر لرستانی، لاکپشت برکهای اروپایی، مار آبی و مار چلیپر نام برد که در بازارهای ایران به ویژه تهران پررونق بوده و در نوروز جایگزین ماهی های قرمز سفرههای هفت سین شدهاند.

۱-۱۷-۴- معرفی گونه‌های مهاجم و غیر بومی به زیستگاه‌های طبیعی دوزیستان و خزندگان
یکی از عواملی که جمعیت گونه‌های بومی را به خطر میاندازد ورود گونه‌های غیربومی و مهاجم به زیستگاههای طبیعی آنهاست. همان طور که در بالا اشاره شد، نگهداری دوزیستان و خزندگان بیست سالی است که به عنوان سرگرمی و علاقه در میان مردم جهان و متأسفانه جدیداً در ایران مرسوم شده است. در

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید