شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

 تدوین برنامه بازاریابی در راستای افزایش فروش شرکت کاشی الوند

تدوین استراتژی

در این بخش به مطالعه انتقال از استراتژی شرکت به استراتژی بازاریابی [1]خواهیم پرداخت.کانون اصلی استراتژی بازاریابی، تخصیص مناسب و متناسب کردن فعالیت ها و منابع بازاریابی می باشد به مقصود تامین اهداف عملیاتی شرکت از حیث یک بازار-محصول خاص، پس، مسئله اصلی مربوط به قلمروی استراتژی بازاریابی، عبارت می باشد از تعیین بازارهای هدف خاص برای یک خانواده محصول یا یک محصول خاص.

سپس، شرکت ها از طریق یک طراحی و اجرای برنامه ی مناسب آمیخه بازاریابی (اساسا چهار آمیخته ی محصول، قیمت، مکان و پیشبرد) طبق نیازها و خواسته های مشتریان بالقوه در آن بازار هدف،  به دنبال کسب مزیت رقابتی و ایجاد هم افزایی می باشند [2]. استراتژی بازاریابی، چگونگی دست یابی به اهداف بازاریابی را مشخص می کند. این استراتژی مستلزم تصمیم گیری راجع به جایگاهی که در بازار اتخاذ می گردد و نیز جزئیات بخش هدف گیری شده در بازار می باشد.

[1]Marketing strategy

[2]واکر و دیگران 1383

بازاریابی هدف

شرکت ها محصول نمی فروشند، این مشتریان هستند که کالا می خرند. بر این اساس بازاریابی به عنوان فرآیند شناسایی بازار هدف، تعیین نیازها و خواسته های بازار هدف و پاسخ گویی بهتر از رقبا، به این خواسته ها تعریف می گردد.[1]

فرآیند بازاریابی هدف، برای انتخاب بخشی که قصد دارد به آن خدمت ارائه دهد، لازم می باشد جذابیت های مشابه بخش های گوناگون (از نظر پتانسیل، نرخ رشد، اندازه رقابت و عوامل دیگر) و ماموریت و ظرفیت شرکت در تامین خواسته هر قسمت را ارزیابی کند.

فرآیند بازاریابی هدف را میتوان بصورت شکل 9-2 بیان نمود که به مدل S.T.P معروف می باشد.

[1]های بیگ و کوپر، 2003

سوالات یا اهداف پایان نامه :

رویکرد موجود شرکت کاشی الوند به برنامه ریزی بازاریابی چیست؟

2- نقاط ضعف و قوت شرکت کاشی الوند و فرصتها  و تهدید ها از دیدگاه مدیران چیست؟

3- اهداف فروش شرکت کاشی الوند چگونه تعیین میشود؟

4- دیدگاه نمایندگی های فروش شرکت کاشی الوند در ارتباط با عوامل آمیخته بازاریابی چگونه می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تدوین برنامه بازاریابی در راستای افزایش فروش شرکت کاشی الوند  با فرمت ورد