تاثیر جو اخلاقی سازمانی بر نتایج حاصل از اقدامات مدیریت دانش در دانشگاه های گیلان

مدل پیتر گوتشاک[1]

طبق این الگو ابزارهای فناوری و اطلاعاتی بر مبنای کار هر فرد در سازمان در اختیار پیتر گوتشاک الگویی را برای مدیریت دانش ارائه داده که در این الگو مراحل مدیریت دانش را به چهار سطح به تبیین زیر تقسیم کرده می باشد ( ماخذ : زعفریان و همکاران ، 1387 ، ص 81 ) .

 • شخص به فناوری

این مرحله تحت عنوان « ابزاری برای کاربران نهایی » فناوری اطلاعات افراد را با ابزارهایی مانند افزارهای رایانه ای برای وی قرار می گیرد تا دانش خویش را در اختیار فناوری و از طریق آن حفظ کند یا در اختیار دیگران قرار دهد .

 • شخص به شخص

این مرحله تحت عنوان « چه کسی میداند؟ » به شناسایی افراد با دانش و آگاهی می پردازد . با بهره گیری از فناوری اطلاعات و کارمندان دارای دانش و آگاهی را شناسایی کرده و به سرعت افرادی را که اطلاعات مورد نیاز سازمان را دارند در مکان مناسب استقرار می یباند . یکی از فناوری های اطلاعاتی مورد بهره گیری در این مرحله اینترانت می باشد که این مکان را فراهم می کند تا اطلاعات به سرعت مورد اشتراک قرار گیرد .

 • شخص به اطلاعات

مرحله سوم تحت عنوان « آنها چی میدانند ؟ » مکان دسترسی به اطلاعات ذخیره شده در قالب اسناد را برای کاربران فراهم می کند . اطلاعات کارکنان ذخیره شده و برای همگان قابل دسترسی می باشد . این مرحله با بهره گیری از کدگذاری دانش به طراحی ، طبقه بندی و ذخیره اطلاعات از متخصصین داخلی می پردازد . مثال آن گزارش ها ، قراردادها ، فرم های تجاری ، نامه ها ، عکس ، ایمیل و … می باشد .

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • شخص به سیستم
 • در مرحله آخر با دیدگاه « افراد چگونه فکر می کنند ؟ » کیفیت حل معضلات دانشی با کمک سیستم مطالعه می گردد . در این مرحله سیستم های اطلاعاتی با بهره گیری از هوش مصنوعی و سیستم های خبره برای رفع مشکل دانش کارمندان قابل دسترسی می باشد . سیستم های خبره مورد بهره گیری در این مرحله می توانند از اطلاعات یک یا چند متخصص برای گروه های گسترده دیگری که نیازمند به دانش هستند بهره گیری کند .

[1] Peter Gotshak

سوالات یا اهداف پایان نامه :

براساس مسئله ی تبیین شده،اهداف زیربرای پژوهش حاضر ارائه شده اند:

 1. سنجش تاثیر جو اخلاقی در دانشگاه های گیلان،پیام نور رشت و آزاد اسلامی رشت بر مشارکت کارکنان در مدیریت دانش
 2. سنجش تاثیر توجه کارکنان به مدیریت دانش بر مشارکت آنها در فرآیند مدیریت دانش در دانشگاه های گیلان،پیام نور رشت و آزاد اسلامی رشت
 3. سنجش تاثیر مشارکت کارکنان در فرآیتد مدیریت دانش بر رضایت کارکنان از مدیریت دانش در دانشگاه های گیلان،آزاد واحد رشت،پیام نور واحد رشت
 4. سنجش تاثیر مشارکت کارکنان در فرآیند مدیریت دانش بر عملکرد شغلی آنان در دانشگاه های مذکور.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  تاثیر جو اخلاقی سازمانی بر نتایج حاصل از اقدامات مدیریت دانش در دانشگاه های گیلان با فرمت ورد