تاثیر عوامل انگیزش یادگیری بر عملکرد یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

– شخصیت استاد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تحقیقات انجام شده توسط راما(2011) نشان می دهد که شخصیت استاد بایستی کامل و یکپارچه باشد تا بتواند به ماموریت علمی خود دست یابد. او بایستی از ویژگی های جسمی، روانی، اخلاقی، عاطفی و فنی برخوردار باشد و از نظر علمی برجسته و حرفه ای ودارای دانش باشد. به دلیل ارزش بالا، این حرفه به افراد با
ارزش های اخلاقی بالا، مانند ، صداقت، عدالت و انضباط نیازمند می باشد.

از آنجا که استاد با دانش آموزان و دانشجویان مختلف در ارتباط می باشد، داشتن سطح معینی از ثبات عاطفی برای وی ضروری می باشد. استاد نباید ناپایدار، بد خو یا بیش از حد حساس باشد. دانش آموزان و دانشجویان نیاز به استادان آرام ومتین دارند زیرا که آنها ممکن می باشد رفتارهای استاد را به کار ببندند. اگر استاد از حیث عاطفی ناپایدار باشد، در آموزش و کمک به دانش آموزان و دانشجویان نمی تواند موفق گردد و ممکن می باشد در همان زمان او نیازمند به کمک برای خود باشد. شانسکی و هرانتیز[1](1992) مطرح می نمایندکه استادان موثر قادر به دانستن نیازهای دانش آموزان و دانشجویان می باشند و از تفاوت های فردی آنان طرفداری می کنند، از آنها انتظارات بالا دارند و آنان را تشویق می کنند که در مورد توانایی خوددید خوش بینانه ای داشته باشند همچنین قادر به افزایش انگیزه در دانش آموزان و دانشجویان می باشند و از استراتژی های مختلف تدریس بهره گیری می نمایند و مهارت های ارتباطی خوبی دارند.

پس، استاد بایستی تعامل و ارتباطی باز بادانش آموزان و دانشجویان  داشته باشد، که لزوما به این معنی نیست که بایستی با آنان دوست باشد. دوستی بی ملاحظه ممکن می باشد فاصله تکریم بین دانشجو و استاد را به خطر بیاندازد. در نتیجه، کار استاد این نیست که دانشجویان  او را دوست داشته باشند، کار وی ایجاد انگیزه در دانشجویان برای یادگیری می باشد.

وست وود (1995) مطرح می نماید که استاد بایدیک مدیر خوب در کلاس درس باشد، بر مهارت های آکادمیک تسلط داشته باشد، با شور و شوق از استراتژی های موثربرای درگیر کردن دانش آموزان و دانشجویان در وظایفشان بهره گیری کند و از انواع سبک های آموزشی آگاهی داشته باشد و محتوای آموزشی را پوشش دهد. همچنین یک استاد موثر از ارتباط چشمی مستقیم با دانش آموزان بهره گیری می کند وبه وضوح به تشریح مواد آموزشی می پردازد، اغلب آن چیز که دانش آموزان و دانشجویان انجام می دهند را نظاره می کند و با در نظر گرفتن تفاوتهای بین دانش آموزان و دانشجویان برخورد می نماید. بازخورد مکرر و منظمی به همه دانش آموزان و دانشجویان می دهد وبرای سنجش فهم آنان سوالاتی را مطرح می نماید.گذشته از مهارت های حرفه ای، به مقصود موفقیت در حرفه خود، استاد بایستی دانش گسترده و پس زمینه از رشته های دیگر مانند علوم تربیتی، روانشناسی و متدولوژی را داشته باشد، ویژگی های که بدون آنها به صورت کامل انتقال دانش به دانش آموزان و دانشجویان امکان پذیر نمی باشد. در این راستا، این مهم می باشد که استادان شخصیت دانش آموزان و دانشجویان را تصدیق کنند ، ثبات شخصیت نشان دهند، و روابط سالم با آنان ایجاد نمایند .

1.Shanoski & Hranitz

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • مطالعه عملکرد یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات گیلان
  • مطالعه عوامل انگیزش یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات گیلان
  • مطالعه تاثیر عوامل انگیزش یادگیری بر عملکرد یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد علوم
    و ­ تحقیقات گیلان
  • مطالعه تاثیر عوامل انگیزش یادگیری برعملکرد یادگیری با در نظر داشتن عوامل دموگرافیک

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تاثیر عوامل انگیزش یادگیری بر عملکرد یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی  با فرمت ورد