تاثیر عوامل انگیزش یادگیری بر عملکرد یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

انگیزش درونی و بیرونی

منبع و کانون تقویت کننده و تحریک کننده این انگیزه ها تفاوت اساسی آنها را با یکدیگر سبب می گردد؛
به طوری که در تعریف انگیزه های درونی گفته می گردد که منبعی از درون به صورت یک ویژگی فرد را به انجام فعالیت و رسیدن به هدفی ترغیب می کند. منبع و کانون انرژی بخش در کلیه مباحث مربوط به روانشناسی انگیزش و انواع انگیزه مطرح می باشد .

زمانیکه این منبع یک عامل درونی می باشد مثل تمایل به پیشرفت، رسیدن به قدرت، دوست داشته شدن و نظایر آن صحبت از انگیزه های درونی می باشد؛ اما زمانی که یک عامل بیرونی مطرح می باشد که به عنوان محرکی فرد را وادار به فعالیتی خاص می کنند، صحبت از انگیزه های بیرونی می باشد.

 

انگیزش درونی: یکی از مهمترین و با ارزش ترین منابع انگیزشی می باشد که براساس آن بشر کوشش می کند تا به استعدادها و شایستگی های بالقوه خود دست یابد. بعضی از عواملی که موجب تقویت انگیزه های درونی می­شوند عبارتند از:

 • نیاز به موفقیت و شایستگی
 • نیاز به همبستگی به گروه
 • نیاز به مشارکت در کار گروهی
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • نیاز به تکریم در محیط های اجتماعی
 • احساس مسئولیت کردن در گروه
 • نیاز به فضای مطلوب روانی در گروه

 

 انگیزش بیرونی: به آن دسته از انگیزه هایی گفته می گردد که منبع و کانون اثر بخش آنها در محیط فرد قرار دارد و به عنوان یک عامل بیرونی فرد را ترغیب به انجام فعالیتی خاص می کند. به بیانی دیگر انگیزش بیرونی حالتی می باشد که در نتیجه محرکهای بیرونی در فرد شکل می گیرد و موجب تقویت رفتار می گردد. بعضی از این محرک ها عبارتند از:

 • محرکه های مالی
 • قدرت و شهرت
 • نشان ها یا مدالها
 • تقویت های کلاسی
 • شرایط و امکانات بهتر برای کار

رشد و تقویت این انگیزه ها چنانچه حساب شده و به موقع نباشد می تواند موجب تضعیف انگیزش­های درونی گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 • مطالعه عملکرد یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات گیلان
 • مطالعه عوامل انگیزش یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات گیلان
 • مطالعه تاثیر عوامل انگیزش یادگیری بر عملکرد یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد علوم
  و ­ تحقیقات گیلان
 • مطالعه تاثیر عوامل انگیزش یادگیری برعملکرد یادگیری با در نظر داشتن عوامل دموگرافیک

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تاثیر عوامل انگیزش یادگیری بر عملکرد یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی  با فرمت ورد