عنوان کامل پایان نامه :

 تدوین برنامه بازاریابی در راستای افزایش فروش شرکت کاشی الوند

برنامه بازاریابی

 

پرسشهای ذیل به مدیران بازاریابی در مطالعه برنامه های مدیریت بازار کمک می نمایند:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1.آیا در برنامه تنظیمی به تهدیدهای عمده بیرونی و درونی و همچنین به فرصتهای مهم ، جدید و هیجان انگیز تصریح شده می باشد؟

2.آیا تعریف ساده و روشنی از بازار یا بازارهای هدف و نیز بازارهای نهان و بالقوه موسسه در برنامه بازاریابی ارائه شده،آمده می باشد؟

3.آیا در بخش یا بخشهای هدف تعیین شده،محصول موسسه نسبت به محصولات مشابه رقبائ،یک محصول برجسته و ممتاز در نظر مشتریان تلقی می گردد یا نه؟

4.آیا استراتژیهای موسسه سنجیده و متناسب هستند و اینکه آیا شرکت ، ابزار درستی را به کار گرفته می باشد؟

5.مدیران تنظیم کننده برنامه ها،اندازه نیل به اهداف را چقدر برآورد نموده تند؟

6.اگر در هربخش فقط 80درصد بودجه برآوردی تصویب گردد، مدیر هر یک از بخشها چه فعالیتها و اقداماتی را از بخش خود حذف خواهند نمود؟

7.و سوال آخر اینکه اگر به جای حذف 20درصد بودجه درخواستی ،20درصد نیز به آن اضافه نماییم،مدیر هر بخشی چه فعالیتهایی را به فعالیتهای قبلی پیش بینی شده خود اضافه خواهد نمود؟

اما مسئله این می باشد که تنظیم یک استراتژی خوب،فقط یک نقطه شروع برای موفقیت می باشد و اگر این راهبرد به نحو مطلوب پیاده و اجرا نشود،نتیجه مطلوبی نخواهد داشت. مقصود ما در اینجا از پیاده کردن برنامه بازاریابی یعنی فرآیند تبدیل برنامه ها و استراتژیهای بازاریابی به عملیات بازاریابی به مقصود نیل به اهداف عالیه موسسه می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

رویکرد موجود شرکت کاشی الوند به برنامه ریزی بازاریابی چیست؟

2- نقاط ضعف و قوت شرکت کاشی الوند و فرصتها  و تهدید ها از دیدگاه مدیران چیست؟

3- اهداف فروش شرکت کاشی الوند چگونه تعیین میشود؟

4- دیدگاه نمایندگی های فروش شرکت کاشی الوند در ارتباط با عوامل آمیخته بازاریابی چگونه می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تدوین برنامه بازاریابی در راستای افزایش فروش شرکت کاشی الوند  با فرمت ورد

دسته بندی : پایان نامه