عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 تدوین برنامه بازاریابی در راستای افزایش فروش شرکت کاشی الوند

موضع‌یابی محصول[1]

اساسی‌ترین دستاورد و نتیجه بازاریابی یک شرکت موضع محصول آن می باشد. موضع محصول عبارت می باشد از تصویر محصول یا نام تجاری در ذهن مشتری در مقایسه با محصولات و نام‌های تجاری رقابتی. این تصویر شامل مجموعه‌ای از باورها، نمودهای تصویری و احساسات در ارتباط با یک محصول یا یک نام تجاری می باشد. در دنیای کسب و کار به گونه معمول، نام‌های تجاری به عنوان ابزاری در جهت دست‌یابی به اهداف بازاریابی، نظیر توسعه سهم بازار یا افزایش تکرار خرید مصرف‌کنندگان قلمداد می شوند. به عنوان مثال نام تجاری می‌تواند با افزایش تمرکز و آگاهی مصرف‌کننده نسبت به یک محصول، موجب رشد سهم بازار گردد و با ایجاد احساس تعلق و نزدیکی در مصرف‌کنندگان، بستر ساز تکرار خرید آن‌ها گردد (میلر و دیگران، 1385).

هر نام تجاری قدرتمندی نشانگر تعدادی از مشتریان وفادار می باشد. پس، دارایی اساسی که بستر ساز ارزش ویژه نام تجاری می باشد همان ارزش ویژه مشتری می باشد. این به آن معناست که تأکید صحیح برنامه‌ریزی بازاریابی بر بسط فایده دوره عمر مشتری وفادار می باشد. این تأکید با بهره گیری از مدیریت نام تجاری به عنوان ابزار عمده بازاریابی شکل میگیرد (کاتلر، 1382).

3-1-6-2- مدیریت نام تجاری

موضع‌یابی، یکی از مفیدترین شیوه‌ها در بحث توجه نسبت به نام‌های تجاری می باشد، تا حدی که واژه‌های موضع‌یابی و مدیریت نام تجاری اغلب به عنوان واژه‌های مترادف شناخته می شوند. معمولاً زمانی که افراد در مورد مدیریت نام تجاری سخن می‌گویند بر فرق نام تجاری از سایر نام‌های تجاری تکیه می‌کنند. با این حال مدیریت نام تجاری، فراتر از خلق یک جایگاه منحصربه‌فرد و ممتاز در بازار می باشد (میلر و دیگران، 1385). مدیران نام‌های تجاری، نام تجاری را برای پشتیبانی از استراتژی و برنامه‌های بازاریابی طراحی و اصلاح می‌نمایند. موضوعاتی از قبیل درک و فهم مشتریان درمورد‌ی علایم تجاری را مشخص، و توانمندی‌های تحقیقاتی را برای جمع‌آوری اطلاعات برنامه‌ریزی می‌کنند، سپس با کمک هر یک از کاربردهای شرکت شامل توسعه محصول، تولید، بازاریابی و فروش، این آموخته‌ها را برای توسعه محصول و مرحله طراحی علامت تجاری تفسیر می‌نمایند (صالحی، 1384).

[1]Product position

سوالات یا اهداف پایان نامه :

رویکرد موجود شرکت کاشی الوند به برنامه ریزی بازاریابی چیست؟

2- نقاط ضعف و قوت شرکت کاشی الوند و فرصتها  و تهدید ها از دیدگاه مدیران چیست؟

3- اهداف فروش شرکت کاشی الوند چگونه تعیین میشود؟

4- دیدگاه نمایندگی های فروش شرکت کاشی الوند در ارتباط با عوامل آمیخته بازاریابی چگونه می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تدوین برنامه بازاریابی در راستای افزایش فروش شرکت کاشی الوند  با فرمت ورد