عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر عوامل انگیزش یادگیری بر عملکرد یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

– رویکرد پدیدار شناختی

رویکرد پدیدار­شناختی به مطالعه­ی شخصیت شامل نظریه­های چندی می باشد که به رغم تفاوت­هایی که با دیگران دارند، وجه مشترک آن­ها بر این می باشد که بر تجربه­های خصوصی یعنی دیدگاه خصوصی فرد درمورد­ی جهان تأکیـد می­ورزند. تفاوت نظریه­های پدیدار­شناسی با نظریه­هایی که قبـلاً مطالعه کرده­ایم این می باشد که هیچ­یک از آن­ها را سر وکاری با تاریخچه­ی انگیزشی[1] فرد و یا پیش­بینی رفتار او نیست و به جای آن نحوه­ی ادراک و تفسیر فرد از رویدادها یعنی پدیدارشناسی فرد مورد توجّه قرار می­گیرد “پدیدارشناسان به جای توجّه به شاخص­های عینی یک جایگاه یا کاویدن انگیزه­های دوران کودکی، بر دیدگاه ذهنی و شخصی فرد درمورد­ی آن­چه هم اکنون در حال وقوع می باشد، تأکید می­ورزند”. رویکرد پدیدار­شناختی به مطالعه­ی شخصیت شامل نظریه­هایی می­گردد که گاه به عنوان نظریه­های بشر­گرا شناخته می­شوند و گاهی هم از آن­ها به عنوان نظریه­های خویشتن یاد می­گردد (اتکینسون و هیلگارد، ترجمه براهنی و دیگران، 1381).

 

 

 

 

 

 

2-2-3-1-4- رویکرد صفات

مانند نظریه­هایی که تأثیر بسیاری بر پژوهش و نظریه در شخصیت دارد، نظریه صفات می باشد. در این دیدگاه شخصیت به اجزایی که صفات نامیده می­گردد تقسیم می­گردد و کوشش می­کنند که رفتار شخص را با اندازه­گیری صفات پیش­بینی نماید فرض اصلی این دیدگاه این می باشد که، پاسخ­های متفاوت بشر­ها به جایگاه­های خاص به دلیل آمادگی­های مشخصی می باشد که در آن­ها موجود می باشد، به این آمادگی­ها صفات گفته می­گردد. به بیانی دیگر، افراد را می­توان با توجّه به این طرز رفتارهای خاص آن­ها، شناسایی و توصیف نمود. اگرچه این نظریه­پردازان در تعیین صفاتی که شخصیت بشر را تشکیل می­دهند از یکدیگر متفاوت­اند، اما همگی آن­ها بر این باورند که این صفات، پایه­های اصلی شخصیت بشر را تشکیل می­دهد. دیگمن و گلدبرگ ذکر  می­کنند؛ اگرچه خصوصیات شخصیتی زیادی هست، اما تحقیقات پنج عامل را برای دسته­بندی آن­ها تأیید نموده می باشد، این پنج عامل به کراتً در زمان­ها و فرهنگ­های مختلف، مورد تأیید قرار گرفته و به عنوان؛ پنج عامل بزرگ شناخته شده می باشد و در چـهل سـاله گـذشته از آن­ها مرتباً در پـژوهش­هـای صفـات بهره گیری شده می باشد.

مطالعات اولیه (به عنوان مثال، رایدینگ وراینر، 1999؛ پیومبو و همکاران، 2003) در مدل­های کاربردیادگیرندگان[2] ادعا کردند که یادگیرندگان سه ویژگی متمایزدارند: (الف) ویژگی های شخصیتی، که توجه یادگیری دانش آموزان را تعیین می کند. (ب) ویژگی های همپوشانی، که نشان دهنده سطح دانش فعلی دانش آموزان می باشد. و (ج) ویژگی های شناختی، که نشان دهنده ویژگی های  پردازش اطلاعات
دانش آموزان می باشد. دو ویژگی گذشته، به خوبی در طراحی آموزشی مورد مطالعه قرار گرفته می باشد
(گریسر و همکاران[3]، 2007؛ گراف و همکاران، 2008).

این ایده که یادگیری افراد با شخصیت آنها مرتبط می باشد جدید نیست. مطالعات تجربی از این فرضیه طرفداری کرده اند که عملکرد یادگیری افراد به شخصیت آنان مرتبط می باشد(باساتو،پرینس، الشات و هماکر، ،2000). این یافته ها نشان می دهدکه شخصیت فرد درفرآیند یادگیری تأثیر بازی می کند. داف و همکاران(2003) به مطالعه ارتباط بین شخصیت ،رویکرد و عملکرد یادگیری پرداختند.یافته ها نشان داد که جهت گیری یادگیری افراد و عملکرد یادگیری آنان توسط شخصیتشان تحت تاثیر قرار گرفت. نتایج تحقیقات نشان می­دهد که  ویژگی های شخصیتی، مانند هوش می تواند به گونه قابل توجهی برعملکرد یادگیری دانشجویان تاثیرگذارد.  به نظر می رسد در سطوح بالاتر آموزش و پرورش رسمی (درجه کارشناسی به بعد) ویژگی های شخصیتی به گونه فزاینده ای برای پیش بینی عملکرد بالاخص عملکرد یادگیری مفید می باشد. به آن دلیل که سطوح توانایی شناختی همگن تر و منحصر تر شده می باشد.به خصوص در برنامه های رقابتی و بسیار انتخابی این امر قابل توجه می باشد (اکرمن، 1994؛پریمیوزیک و فارنهام، 2005).

1.Motivational

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1.Learners Usage Models

2.Graesser et al

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • مطالعه عملکرد یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات گیلان
  • مطالعه عوامل انگیزش یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات گیلان
  • مطالعه تاثیر عوامل انگیزش یادگیری بر عملکرد یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد علوم
    و ­ تحقیقات گیلان
  • مطالعه تاثیر عوامل انگیزش یادگیری برعملکرد یادگیری با در نظر داشتن عوامل دموگرافیک

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تاثیر عوامل انگیزش یادگیری بر عملکرد یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی  با فرمت ورد