عنوان کامل پایان نامه :

 تبیین عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان خط مقدم بانک صادرات شهر رشت

خلاقیت بعنوان استعدادی همگانی:

تا قبل از سالهای 1950 تصور بر این بود که استعداد خلاقیت،ذاتی و غیر اکتسابی می باشد.از اوایل دهه 1950 به بعد،این  تصور و باور سنتی و غیر علمی از خلاقیت به عنوان نبوغ  رو به افول گذاشت و جای خود را به دیدگاه جدیدی داد که  حاصل تحقیقات و پژوهش های علمی و نظام مند صاحب نظران خلاقیت مانند بارون[1]، هرینگتون[2]، تورنس [3]، برولین  [4]، دیسی[5]، و … می باشد. از این دیدگاه در مورد ویژگی های افراد خلاق می پردازیم. بارون و هرینگتون(1981)[6] از طریق مطالعه بعضی تحقیقات انجام شده،نتیجه گیری می کنند که این افراد دارای صفات خاصی مانند استقلال، پذیرش بالا، انرژی زیاد و تفکر شهودی می باشند.

برولین(1992) مهم ترین ویژگی های افراد خلاق را انگیزه قوی،صبر،حس کنجکاوی،تعهد عمیق،استقلال در تفکر و اقدام ،میل قوی برای خودشکوفایی،اعتماد به نفس بالا،علاقه به پیچیدگی و ابهام،حساسیت بالا و ظرفیت بالا برای تعلق خاطر عاطفی عنوان می کند.

دیسی (2000) براین عقیده می باشد که یک مجموعه مشخص و حائز اهمیتی از ویژگی ها در طول زندگی باعث سطح بالایی از موفقیت خلاق می شوند که عبارت اند از:خودکنترلی ، تحمل کار سخت و استقامت و پشتکار ( مال امیری ،1386).

2-6) عوامل موثر بر خلاقیت:

به گونه کلی بر اساس تحقیقات صورت گرفته سه عامل فردی، گروهی و سازمانی را می توان موثر بر خلاقیت افراد دانست که در زیر به آنها تصریح شده می باشد.

 

 

 

2-6-1) عوامل فردی:

آیزنگ (1997)، براین عقیده می باشد که تحقیقات انجام گرفته در طی سال های مختلف در مورد افراد خلاق، عوامل مشترک شگفت انگیزی را نشان می دهد (کرفت[7]، 2001). در زیر مفصلا به مهم ترین متغییر های سطح فردی موثر بر خلاقیت شامل «توانمندی» ، «ویژگی های شخصیتی» ، «سبک شناختی» ، «هوش» ، «چالش پذیری» ، پرداخته می گردد.

2-6-1-1) توانمندی :

موسسه معروف گالوپ[8] در دو میلیون مصاحبه با موفق ترین افراد حوزه های مختلف نظیر پزشکان، فروشندگان، وکلا، ورزشکاران، خانه داران،

[1]. Barron

[2] . Harrington

[3] . Torrance

[4] . Brolin

[5] . Dacey

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[6] . Barron & Harrington

[7]  Craft

[8]  Gallup

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش :

هدف اصلی پژوهش حاضر به قرار زیر می باشد :

  • سنجش ارتباط بین عوامل زمینه ای و خلاقیت کارکنان خط مقدم شعب بانک صادرات شهر رشت.

اهداف فرعی پژوهش شامل موارد زیر می باشد:

  • سنجش ارتباط بین پیچیدگی شغل و خلاقیت کارکنان خط مقدم شعب بانک صادرات شهر رشت.
  • سنجش ارتباط بین ارتباط با سرپرست و خلاقیت کارکنان  خط مقدم شعب بانک صادرات شهر رشت.
  • سنجش ارتباط بین ارتباط با همکار  و خلاقیت کارکنان  خط مقدم شعب بانک صادرات شهر رشت.
  • سنجش ارتباط بین ارتباط با مشتری و خلاقیت کارکنان  خط مقدم شعب بانک صادرات شهر رشت.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تبیین عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان خط مقدم بانک صادرات شهر رشت  با فرمت ورد