عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر توانمندسازی ساختاری و روانشناختی بر مشتری مداری در شعب بانک پارسیان شهر تهران

تعاریف عملیاتی واژگان

توانمندسازی: توانمند سازی بعنوان توسعه و گسترش قابلیت و شایستگی افراد برای نیل به بهبود مستمر در عملکرد سازمان می باشد.

معنی متداول توانمند سازی در چنین عبارت‌هایی اظهار می گردد :

 • دادن اختیار تصمیم گیری به رده های پایین تر سازمان در حد امکان.
 • واگذاری حل مشکل به افرادی که به آن نزدیک ترند.
 • افزایش احساس مالکیت افراد نسبت به کار و سازمانشان.
 • واگذاری شغل به افراد و عدم ایجاد مانع به مقصود اینکه بتوانند کارشان را انجام دهند.
 • جلب اعتماد کارکنان به مقصود انجام کارهای درست.

 

توانمندسازی ساختاری: توانمندسازی سازمانی فرآیند قدرت بخشیدن به افراد می باشد به بیانی دیگر فرایند تقسیم قدرت مدیر و و تفویض و اختیار به زیر دستان. توانمندسازی ساختاری به ایجاد زمینه لازم برای توانمندی کارکنان تصریح دارد. (مختاری زاده، 1389،24)

 

توانمندسازی روانشناختی: فرایندی که با توسعه فرهنگ توانمندسازی ایجاد می گردد و شامل انگیزش درونی کارکنان برای توانمند شدن می باشد و شامل موارد زیر می گردد:

 • مشارکت در هدفگذاری
 • توسعه شایستگی از طریق آموختن و تجربه
 • طرفداری و تشویق ریسک‌پذیری کارکنان(Greenberg and Baron, 2003:403)

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تعهد سازمانی: تمایل قوی به ماندن در سازمان، تمایل به اعمال کوشش فوق العاده برای سازمان، اعتقاد قوی به پذیرش ارزش‌ها و اهداف. ( رابینز،238:1378)

 

رضایت شغلی: مجموعه تمایلات مثبت و احساسات مثبت که افراد نسبت به شغل خود دارند.(نظرمند،15،1390)

 

مشتری‌مداری: مشتری مداری نوعی فرهنگ سازمانی می باشد که به مؤثرترین و کارآمدترین شکل ، رفتارهای لازمه جهت ارزش و ارج نهادن به مشتریان به برترین شکل را ایجاد می کند. Shapiro,1984:452)).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 • تشخیص تأثیر توانمندسازی ساختاری و روانشناختی بر مشتری‌مداری
 • تشخیص فرق بین توانمندسازی ساختاری و روانشناختی
 • مطالعه تطبیقی توانمندسازی ساختاری و روانشناختی
 • تعیین تأثیر توانمندسازی ساختاری و روانشناختی در مشتری‌مداری
 • تشخیص تأثیر توانمندسازی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی
 • تشخیص تأثیر رضایت شغلی و تعهد سازمانی بر مشتری‌مداری کارکنان
 • ارائه پیشنهاداتی برای افزایش روحیه مشتری‌مداری کارکنان بانک پارسیان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر توانمندسازی ساختاری و روانشناختی بر مشتری مداری در شعب بانک پارسیان شهر تهران  با فرمت ورد