تاثیر عوامل انگیزش یادگیری بر عملکرد یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

تعاریف مفهومی متغیرها

عملکرد یادگیری : عملکرد یادگیری  متغیر وابسته پژوهش می باشد که عبارتست از اثربخشی فرد یادگیرنده در جذب، حفظ، پردازش و پرورش بهینه مطالب آموخته شده بطوریکه در نگرشها، رفتارها و شیوه زندگی فرد اثر محسوسی می گذارد (ماو،1997).

 

شخصیت: مجموعه خصایص باطنی و رفتارهای اجتماعی یک شخص  و در واقع مجموعه خصوصیات
یک بشر را شخصیت می­نامند. شخصیت دانشجویان تاثیری درونی بر کسب موفقیت‌های بیشتر در
امر یادگیری دارد(ابوسری،2006).

عملکرد اساتید دانشگاه: انگیزه دانشجویان در امر یادگیری می تواند توسط کسی که فرآیند یادگیری را ممکن ساخته، داخل یا خارج از کلاس ایجاد و تقویت گردد. دانشجویان در صورت نظاره انگیزه استاد،­ارتباط دوستانه او با دانشجویان در طول دوران تحصیل و بهره گیری از کمکهای به جا در کلاس و مهارتهای ارتباطی خوب و شیوه تدریس و به صورت کلی عملکرد اساتید، بیشتر انگیزه پیدا می کنند(مسائلی،2007).

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پشتیبانی و مشارکت خانواده : مشارکت یک فراگرد سهم کردن و سهیم شدن در کارهاست، کاری که
می­تواند به صورت های مختلف تجلی یابد. مشارکت خانواده ها  و پشتیبانی آنها برای راهنمایی های مربوط به درس، کمک های مالی، زندگی در کنار دانشجویان باعث می گردد انگیزه دانشجویان تقویت شده و روح یادگیری در آنان زنده گردد(مور،2000).

 

نفوذ همتایان: همتایان، همکلاسیان و تمام دانشجویان هم دوره ای هستند که فرد در طول دوران تحصیل خود با آنان در ارتباط می باشد. در مفاهیم امروزی  شیوه های تحویل کلاسها به نیاز تعامل بین دانشجویان و همکلاسیانشان پاسخ داده و برای تقویت یادگیری و موفقیت­دانشگاهی ضروری به نظر می رسد(گاردنر،2001).

 

امکانات یادگیری: امکانات یادگیری مانند وسایل کمک آموزشی، اشیا، وسایل و ابزارهایی هستند که در بخش آموزش از آنها بهره گیری می گردد و به فرآیند آموزش و تدریس کمک می کنند. به صورت کلی هر اندازه کاربرد وسایل کمک آموزشی غنی تر باشد، امر یادهی و یادگیری با سهولت بیشتر و در زمان کوتاه تری انجام می شود( کلاهدوزی ،1386). در دسترس بودن کامپیوتر، سالن های کنفرانس و کتابخانه های امروزی انگیزه دانشجویان را به شرکت در کلاس ها و مشارکت بایکدیگر افزایش می دهند که به یادگیری بهتر می انجامد(کریتمن و بنت،2005).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • مطالعه عملکرد یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات گیلان
  • مطالعه عوامل انگیزش یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات گیلان
  • مطالعه تاثیر عوامل انگیزش یادگیری بر عملکرد یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد علوم

    و ­ تحقیقات گیلان

  • مطالعه تاثیر عوامل انگیزش یادگیری برعملکرد یادگیری با در نظر داشتن عوامل دموگرافیک

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تاثیر عوامل انگیزش یادگیری بر عملکرد یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی  با فرمت ورد