عنوان کامل پایان نامه :

 تدوین برنامه بازاریابی در راستای افزایش فروش شرکت کاشی الوند

– اهداف بازاریابی

اهداف بازاریابی تعریف کننده رفتار بازار هدف برای تامین فروش می باشد و بایستی مشخص، قابل اندازه گیری، مختص به دوره زمانی معین و متمرکز بر رفتار بازار هدف (ماننده حفظ مشتری، آزمایش محصول، تکرار خرید و …) باشد.

پس جهت طراحی واقع بینانه ی این اهداف در نظر داشتن فرصتها و تهدیدها، اهداف فروش و بازار هدف لازم می باشد.[1]

اهداف فروش را میتوان بر حسب مبالغ فروش یا واحد های فروش رفته تعیین نمود. این اهداف را می توان بر حسب مناطق فروش، انواع مصرف کنندگان و دوره هایی زمانی نیز تقسیم بندی نمود. بعلاوه اهداف را بایستی همواره ارزیابی، نظارت و کنترل نمود و در صورت لزوم آن را تعدیل نمود، تا از طریق فروش سود کافی حاصل گردد.[2].

بطور کلی می توان عوامل تاثیرگذار در تعیین اهداف فروش را به دو دسته عومل کمی و کیفی تقسیم بندی نمود، که طریقه فروش وروند سهم بازار از عوامل کمی تاثیرگذار میباشند و شرایط اقتصادی، رفتار رقبا، دوره عمر کالا، ماموریت و شخصیت سازمان وتقاضای مقطعی به عنوان عوامل کیفی تاثیرگذار بر تعیین اهداف فروش در نظر گرفته میشود.

بازار هدف را میتوان ژنراتور دستیابی به اهداف فروش دانست و از طرفی راهنمای مناسبی برای طراحی اهداف بازاریابی می باشد درانی خصوص می توان بازارهدف را در دو گروه مشتریان فعلی و مشتریان جدیدطبقه بندی نمود و بعنوان مثال تصریح به این مورد نمود که چنانچه مشتریان فعلی، وفادار باشند می توان هدف های تهاجمی تری را پیش گرفت و استراتژی هایی را طراحی نمود که به فروش بیشتر از مشتریان فعلی منجر گردد.

در نهایت اهدف بازاریابی که تصریح به محصولات و بازارها دارد به صورت قابل سنجش وارزابی و متکی بر معیارها و استانداردهای عملکردی مانند حجم فروش، ارزش فروش، سهم بازار و درصد نفوذ در بازار بر اساس بینایه رسالت و فلسفه وجودی سازمان (بایستی این نکته را متذکر گردید که رسالت سازمان که در واقع علت وجودی سازمان می باشد و جایگاه بلند مدت سازمان را از این جهت که چه میخواهدباشد و به چه کسانی مایل می باشد خدمات ارایه دهد، نشان می دهد لزوما در برنامه بازاریابی ظاهر نمی شوند وذکر آن در این جا به این دلیل می باشد که تنظیم مقاصد واهداف بازاریابی بایستی مبتنی بر رسالت وماموریت و مقاصد کلان یا جامع سازمان نوشته گردد. اساسا نمی توان تصور نمود که واحدی بدون در نظر داشتن ملاحظات استراتژیک و بلندمدت سازمان، مقاصد و اهداف خود را تعیین نماید. حتی اگر سازمانی رسالت و ماموریتی برای خود تعریف نکرده می باشد، ضروری می باشد قبل از تدوین مقاصد واهداف کلان واحد بازاریابی، مدیران عالی و ارشد این امر مهم را تهیه و به تمامی واحدهای موجود ابلاغ نمایند. اگر این طور نباشد، عملکرد تک تک واحدها در مجموع به پراکندگی و ناهماهنگی در کوشش ها و فقدان تاثیر یا عملکرد بهینه موسسه منتهی خواهد گردید، تعریف میشود.[3] اهدافی که قابلیت اندازه گیری ، تعیین جهت و پیگیری نداشته باشند، کمتر منجر به اجرا خواهند گردید پس اغلب اهداف بازاریابی مبتنی بر درآمدهای فروش و سهم بازار هستند.[4]

[1]های بینگ و کوپر، 2003

[2]گلچین فر و دیگران، 1385

[3]اسلام، 1382

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[4]منتی و دیگران، 1385

سوالات یا اهداف پایان نامه :

رویکرد موجود شرکت کاشی الوند به برنامه ریزی بازاریابی چیست؟

2- نقاط ضعف و قوت شرکت کاشی الوند و فرصتها  و تهدید ها از دیدگاه مدیران چیست؟

3- اهداف فروش شرکت کاشی الوند چگونه تعیین میشود؟

4- دیدگاه نمایندگی های فروش شرکت کاشی الوند در ارتباط با عوامل آمیخته بازاریابی چگونه می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تدوین برنامه بازاریابی در راستای افزایش فروش شرکت کاشی الوند  با فرمت ورد