تاثیر عوامل انگیزش یادگیری بر عملکرد یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

رویکرد یادگیری اجتماعی

در نظریه­ی یادگیری اجتماعی بر اهمیت تعیین­کننده­های محیطی یا موقعیتی تأکید می­گردد. برای نظریه­پردازان یادگیری اجتماعی، رفتار محصول تعامل مداوم متغیرهای شخصیتی و محیطی می باشد. شرایط محیطی از طریق یادگیـری به رفتار شخص شکـل می­دهد در عوض رفتار شخص نیز در شکل­گیری محیط موثر واقع  می­گردد (اتکینسون، ترجمه­ی براهنی و دیگران، 1381).

2-2-3-1-2- رویکرد روانکاوی

روانکاوی تصوری جبری ازماهیت بشر و سرشت بشر را مطرح می­سازد. این نظریه، امیال یا نیروهای جنسی و پرخاشگری[1] که مبتنی بر پایه­های زیستی و تعارض­های[2] دوران کودکی می باشد را به عنوان عامل اصلی و گرداننده­ی شخصیت در نظر می­گیرد. روش مطالعه در این رویکرد بیشتر تحلیل موردی با ابزار­­های مختلفی هم­زیرا تحلیل رؤیا[3] و تداعی آزاد[4] می باشد. داده­های رویکرد روانکاوی به دلیل این که کمیت­پذیر نیستند مورد انتقاد قرار گرفته­اند این دیدگاه به آمادگی فطری فرد برای تعامل کردن با یک رشته محیط­های طبیعی و قابل پیش بینی مربوط می­گردد.

فروید معتقد بود که نیروهای پویشی اساسی که شخصیت را باانگیزه می­کند اروس (زندگی و میل جنسی) و تاناتوس (مرگ و پرخاشگری) هستند. این نیروهای مکمل غرایز[5] هستند که مبنای جسمانی دارند اما در خیال­پردازی­ها، امیال، احساس­ها، افکار، و از همه مستقیم­تر در اعمال ابراز می­شوند.  بشر همواره ارضای تکانه­های جنسی و پرخاشگری را می­طلبد. میل به ارضای فوری، به تعارض­های اجتناب ناپذیر با مقررات اجتماعی منجر می­گردد که اگر قرار باشد نهادهای اجتماعی، مانند خانواده­ها، پابرجا و منظم بمانند،
این مقررات حکم می­کنند که میل جنسی و پرخاشگری بایستی کنترل شوند (اتکینسون، ترجمه­ی براهنی و دیگران، 1381).

محور نظریه­ی شخصیت فروید این می باشد: تعارض ناهوشیار بین تکانه­های جنسی و پرخاشگری فرد، مقررات جامعه که برای کنترل کردن این تکانـه­ها وضع شده اند، مکانیـزم­های دفاعی فردی که این تکانه­ها را طوری کنترل می­کنند که گناه و اضطراب را در کمترین سطح نگه دارند و در عین حال امکان مقداری ارضای امن و غیر مستقیم این تکانه­ها را فراهم می­آورد. نظریه­ی روان­کاوی، شخصیت را از دیدگاهی کاملاً متفاوت نظریه­ی قبلی می­نگرد. نظریه­ی یادگیری اجتماعی، برشخصیت اجتماعی تأکید داشته و در مقام نخست به رفتار توجّه دارد، برعکس نظریه­های روانکاوی با مطالعه­ی شخصیت خصوصی سر و کار دارند، یعنی انگیزه­های ناهوشیاری که رفتار را هدایت می­کنند. در این نظریه­ها رشد شخصیت نیز مورد توجه می باشد. فروید اعتقاد دارد که شخصیت از سه لایه­ی عمده بنام نهاد،­خود و فراخود تشکیل شده می باشد­(اتکینسون، ترجمه­ی براهنی و دیگران، 1381).

5.Aggression

6.Conflicts

7.Dream Analysis

8.Free Association

9.Instincts

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • مطالعه عملکرد یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات گیلان
  • مطالعه عوامل انگیزش یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات گیلان
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • مطالعه تاثیر عوامل انگیزش یادگیری بر عملکرد یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد علوم
    و ­ تحقیقات گیلان
  • مطالعه تاثیر عوامل انگیزش یادگیری برعملکرد یادگیری با در نظر داشتن عوامل دموگرافیک

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تاثیر عوامل انگیزش یادگیری بر عملکرد یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی  با فرمت ورد