عنوان کامل پایان نامه :

 تبیین عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان خط مقدم بانک صادرات شهر رشت

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

) دیدگاها در مورد افراد خلاق:

دو دیدگاه در مورد افراد خلاق هست . یکی دیدگاه « خلاقیت به عنوان نبوغ » و دیگری دیدگاه « خلاقیت استعداد  همگانی».

الف) خلاقیت به عنوان نبوغ:

از دیدگاه نبوغ ، خلاقیت فرایندهای استثناعی تفکر(ضمیر ناخودآگاه) ظهور می کند ، فرایندهایی که تا اندازه ای با تفکر عادی در فعالیت های روزانه خود بکار می بریم، متفاوت اند . به بیانی دیگر از این دیدگاه نمونه های استثناعی در مورد خلاقیت هست که مثل اینکه˝ می گردد آنها را دخالت نیروهای مافوق طبیعی نسبت داد(ویزبرگ[1]،1999، ص 230).از این حیث اولا˝ خلاقیت مربوط و محدود به افراد استثنایی می باشد که نابغه بدنیا آمده اند که خلاقیت اکتسابی نبوده و نمی توان برای آن بسترسازی نموده ،ثانیا˝ تنها آثار و محصولات ویژه و برجسته، خلاق می باشند، ثالثا˝ اکثرا˝ به حوزه هنر محدود شده می باشد.(مال امیری،1386، ص 116).

به نظر ورنون[2](1984)، خلاقیت شامل ظرفیت شخصی جهت تولید ایده های اصیل یا جدید،بینش ها،تجدید ساختارها ،اختراعات و آثار هنری می باشد که توسط خبرگان از نظر علمی،زیباشناسی،اجتماعی یا تکنولوژیکی ارزشمند تلقی گردد.

 

 

ب) خلاقیت بعنوان استعدادی همگانی:

تا قبل از سالهای 1950 تصور بر این بود که استعداد خلاقیت،ذاتی و غیر اکتسابی می باشد.از اوایل دهه 1950 به بعد،این  تصور و باور سنتی و غیر علمی از خلاقیت به عنوان نبوغ  رو به افول گذاشت و جای خود را به دیدگاه جدیدی داد که  حاصل تحقیقات و پژوهش های علمی و نظام مند صاحب نظران خلاقیت مانند بارون[3]، هرینگتون[4]، تورنس [5]، برولین  [6]، دیسی[7]، و … می باشد. از این دیدگاه در مورد ویژگی های افراد خلاق می پردازیم. بارون و هرینگتون(1981)[8] از طریق مطالعه بعضی تحقیقات انجام شده،نتیجه گیری می کنند که این افراد دارای صفات خاصی مانند استقلال، پذیرش بالا، انرژی زیاد و تفکر شهودی می باشند.

[1].Weisberg

[2]. Wernon

[3]. Barron

[4] . Harrington

[5] . Torrance

[6] . Brolin

[7] . Dacey

[8] . Barron & Harrington

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش :

هدف اصلی پژوهش حاضر به قرار زیر می باشد :

  • سنجش ارتباط بین عوامل زمینه ای و خلاقیت کارکنان خط مقدم شعب بانک صادرات شهر رشت.

اهداف فرعی پژوهش شامل موارد زیر می باشد:

  • سنجش ارتباط بین پیچیدگی شغل و خلاقیت کارکنان خط مقدم شعب بانک صادرات شهر رشت.
  • سنجش ارتباط بین ارتباط با سرپرست و خلاقیت کارکنان  خط مقدم شعب بانک صادرات شهر رشت.
  • سنجش ارتباط بین ارتباط با همکار  و خلاقیت کارکنان  خط مقدم شعب بانک صادرات شهر رشت.
  • سنجش ارتباط بین ارتباط با مشتری و خلاقیت کارکنان  خط مقدم شعب بانک صادرات شهر رشت.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تبیین عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان خط مقدم بانک صادرات شهر رشت  با فرمت ورد