تاثیر عوامل انگیزش یادگیری بر عملکرد یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

– عملکرد یادگیری

در این قسمت به تعریف یادگیری و رویکردهای آن ،یادگیری همسالان و دیدگاههای نظری پیرامون یادگیری پرداخته می گردد.در نهایت مدل سیستم شناختی برای پردازش اطلاعات ارائه شده می باشد.

2-3-1- تعریف یادگیری

بدون شک پدیده یادگیری، مهمترین پدیده روانی در بشر و موجودات تکامل یافته می‌باشد، به این دلیل که پایه و اساس بسیاری از مسائلی می باشد که موجب می گردد بشر از نظر روانی از سایر موجودات و دیگر همنوعان خود متمایز گردد. تحقیقات و مطالعه‌های فراوانی از سوی دانشمندان در این حوزه انجام گرفته می باشد و نظریات گوناگونی در خصوص آن یاد شده می باشد. اهمیت و ارزش یادگیری در نزد آدمی هنگامی نمایان می گردد که ما را از تمام آن چیز که آموخته‌ایم محروم سازند. در این صورت با آنکه از نظر فیزیولوژیک، فردی بالغ و طبیعی خواهیم بود؛ اما از نظر مسائل روانی به دوره‌های کودکی برگشت خواهیم نمود(قشلاقی،1387).

هریتج یادگیری را این‌گونه تعریف کرده می باشد:”کسب دانش، فهمیدن یا تسلط‌یابی از راه تجربه یا مطالعه.”  اما بیشتر روان‌شناسان این تعریف را نمی‌پذیرند؛ زیرا در آن اصطلاحات مبهم دانش، فهمیدن و تسلط‌یابی به‌کار رفته‌اند. در عوض روان‌شناسان در سال‌های اخیر به تعریف‌هایی تمایل نشان داده‌اند که به تغییر در رفتار نظاره‌پذیر تصریح می‌کنند. معروف‌ترین این تعریف‌ها تعریفی می باشد که به وسیله کیمبل(1961)[1] پیشنهاد شده می باشد. کیمبل یادگیری را این‌گونه تعریف کرده می باشد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

“تغییر نسبتا پایدار در توان رفتاری(رفتار بالقوه) که در نتیجه تمرین تقویت‌شده، رخ می‌دهد.”

حال این تعریف را با دقت بیشتری مورد مطالعه قرار می‌دهیم:

1- یادگیری تغییر در رفتار می باشد. به سخن دیگر نتایج یادگیری همواره بایستی قابل انتقال به رفتار نظاره‌پذیر باشد. پس از یادگیری، یادگیرنده قادر به انجام کاری خواهد بود که پیش از یادگیری نمی‌توانست آن را انجام دهد.

2-  این تغییر رفتاری، نسبتا پایدار می باشد؛ یعنی نه موقتی می باشد و نه ثابت. این نکته در اصل به این مقصود به تعریف یادگیری اضافه شده که بین یادگیری و رویدادهای دیگری که رفتار را تغییر می‌دهند مانند خستگی، بیماری و… فرق ایجاد گردد. بدیهی می باشد که این رویدادها و آثار آنها به سرعت می‌آیند و می‌طریقه، در حالی که یادگیری دوام می‌آورد تا اینکه با گذشت زمان دستخوش فراموشی گردد، یا یادگیری تازه‌ای جای آن را بگیرد. پس، هم حالات موقتی و هم یادگیری هر دو رفتار را تغییر می‌دهند، اما تغییر حاصل از یادگیری نسبتا پایدارتر می باشد.

3- رفتاری: برای آنکه یادگیری از دید روان‌شناسان مقوله‌ای قابل توجه باشد بایستی نوعی تظاهر خارجی یادگیری در رفتار فرد وجود داشته باشد.

4- تغییر در رفتار الزاما نباید بلافاصله بعد از تجربه یادگیری رخ دهد. اگر چه در نتیجه یادگیری در یاد گیرنده توانایی بالقوه متفاوت اقدام کردن ایجاد می گردد، این توانایی ممکن می باشد بلافاصله در رفتار وی ظاهر نگردد. پس روان‌شناسان تغییر خودبه‌خود در رفتار را نمی‌خواهند، بلکه فقط تغییر در توان برای رفتار را می‌خواهند.

1.Kimble

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • مطالعه عملکرد یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات گیلان
  • مطالعه عوامل انگیزش یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات گیلان
  • مطالعه تاثیر عوامل انگیزش یادگیری بر عملکرد یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد علوم
    و ­ تحقیقات گیلان
  • مطالعه تاثیر عوامل انگیزش یادگیری برعملکرد یادگیری با در نظر داشتن عوامل دموگرافیک

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تاثیر عوامل انگیزش یادگیری بر عملکرد یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی  با فرمت ورد