عنوان کامل پایان نامه :

 تدوین برنامه بازاریابی در راستای افزایش فروش شرکت کاشی الوند

آمیخته‌ی محصول و خط محصول

اکثر شرکت‌ها بیش از یک کالا می‌فروشند. آمیخته‌ی محصول عبارت می باشد از مجموعه‌‌ای از همه‌ی محصولات و اقلامی که یک بازاریاب برای فروش به بازار عرضه می کند. این مجموعه را می‌توان از دیدگاه عرض یا پهنا، طول یا درازا، ژرفا یا عمق و سرانجام همگون بودن محصولات طبقه‌بندی نمود و بدین گونه شرکت در استراتژی بازاریابی خود بایستی چهار بعد محصول را مورد توجه قرار دهد. شرکت می‌تواند خطوط کالای جدید اضافه کند که در آن صورت بر پهنای ترکیب کالای خود افزوده می باشد. شرکت می‌تواند بر طول هر خط کالا بیافزاید. شرکت می‌تواند بر شمار گونه‌های هر یک از کالاها افزوده و ترکیب کالای خود را عمیق‌تر نماید. سرانجام، شرکت می‌تواند به دنبال خط کالایی با سازگاری (همگونی) بیشتر یا کمتر رود. این موضوع بسته به آن می باشد که آیا شرکت خواهان کسب شهرت و اعتبار در یک حیطه‌ی خاص می باشد، یا می‌خواهد در زمینه‌های مختلفی حضور داشته باشد.

خط کالا گروهی از کالاهاست  که به صورتی تنگاتنگ به هم وابسته‌اند زیرا وظیفه‌ی مشابهی انجام می‌دهند، به گروه‌های مشتری مشابهی فروخته می شوند، زیرا از طریق کانال‌های توزیع مشابهی عرضه می شوند، و قیمت فروش آن‌ها نیز تقریباً به هم نزدیک می باشد.

مدیران خط کالا بایستی از درصد فروش و سودآوری سهم هر یک از اقلام کالای خط تحت نظر خود آگاهی داشته باشند تا بتوانند در خصوص این که استراتژی خط محصول را به‌ گونه‌ای تغییر دهند که خط محصول گسترش یابد، محصولاتی با ویژگی جدید ارایه گردد و یا بعضی از اقلام تولیدی را حذف کنند (شاخ و برگ‌ها را قطع نمایند) تصمیم‌گیری نماید. آن‌ها همچنین بایستی از وضعیت بازار هر یک از کالاهای خود مطلع باشند و جایگاه خط کالای خود را پیش روی خطوط کالای رقبا شناسایی و ارزیابی نمایند، بهره گیری از نقشه کالا در طراحی خط مشی بازار خط کالا بسیار سودمند می باشد. این نقشه نشان می‌دهد کدام یک از اقلام رقبا با اقلام کالای شرکت X رقابت می‌کنند و مزیت دیگر ترسیم نقشه‌ی کالا بهره گیری از آن برای تعیین قسمت‌های بازار می باشد (کاتلر، 1382).

یک معیار مهم برای تصمیم‌گیری درمورد‌ی بهبود کالا، کالاهای جدید یا توسعه خط محصول مطالعه ویژگی‌های محصول موجود و رتبه‌بندی آن از نظر مصرف‌کنندگان در مقایسه با رقبا می باشد. بایستی دایماً جایگاه کالای خود را در محیط رقابتی و در چارچوب تغییرات دایمی مصرف‌کنندگان ارزیابی کنید (های بینگ و کوپر، 2003).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

رویکرد موجود شرکت کاشی الوند به برنامه ریزی بازاریابی چیست؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2- نقاط ضعف و قوت شرکت کاشی الوند و فرصتها  و تهدید ها از دیدگاه مدیران چیست؟

3- اهداف فروش شرکت کاشی الوند چگونه تعیین میشود؟

4- دیدگاه نمایندگی های فروش شرکت کاشی الوند در ارتباط با عوامل آمیخته بازاریابی چگونه می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تدوین برنامه بازاریابی در راستای افزایش فروش شرکت کاشی الوند  با فرمت ورد