عنوان کامل پایان نامه :

 تدوین ماتریس SWOT با تکیه بر مدل های FMEA و SMEA در بانک ها

مقدمه

برای مطالعه رشته­های مختلف علوم انسانی از روش علمی بهره گیری می گردد.(ایرانی نژاد پاریزی،1387) پژوهش علمی پیگیری یک روش  گام به گام منطقی  ودقیق برای شناسایی معضلات گردآوری  داده ها و تحلیل داده ها و استنتاج متغیر از آن می باشد و نتیجه ی نهایی از این فرایند کشف واقعیات جدیدی می باشد که کمک می کند تا معضلات موجود حل­گردد(سکاران،1385)و مانند ویژگی­های مطالعه­ی علمی که هدفش حقیقت­یابی می باشد،بهره گیری از یک روش پژوهش مناسب می باشد و انتخاب روش پژوهش مناسب به هدف­ها،ماهیت و موضوع مورد پژوهش و امکانات اجرایی بستگی دارد و هدف از پژوهش،دسترسی دقیق و آسان به پرسش های پژوهش می باشد.(خاکی،1387)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لذا در این فصل به تفکیک، موارد مذکور در فصل اول و هر یک از روش های مورد بهره گیری در این پژوهش را تشریح می کنیم.

3-2- روش پژوهش

همان گونه که در فصل اول اظهار شده می باشد این پژوهش،از حیث هدف یک پژوهش کاربردی می باشد.

پژوهش کاربردی،تحقیقاتی اند که نظریه ها،قانون مندی ها،اصول و فنونی که در تحقیقات بنیادی[1] تدوین می شوند را برای حل مسائل   اجرایی و واقعی به کار می گیرند.این نوع تحقیقات بیشتر بر موثرترین اقدام تکیه دارند و علت ها را کمتر مورد توجه قرار می دهند،این تأکید بیشتر به واسطه ی آن می باشد که تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش هدایت می شوند.(خاکی،1386،202)

براساس اجرا یک پژوهش میدانی می باشد.این نوع پژوهش مطالعه های علمی غیر آزمایشی هستند که هدفشان،کشف روابط و تعامل بین متغیر های گوناگون در ساختار های اجتماعی و سازمانی واقعی می باشد.به گونه کلی هر مطالعه  علمی بزرگ یا کوچکی که روابط را به گونه نظام یافته دنبال می کند. فرضیه ها را بیازمایند و غیر آزمایشی باشد و در شرایط زندگی واقعی مانند جوامع محلی،کارخانه ها،سازمان ها،ومؤسسات اجرا گردد مطالعه ی میدانی تلقی می گردد.(خاکی،1386،ص216)

[1]تحقیقات بنیادی در انتزاعی ترین شکل خود به مقصود ایجاد و پالایش نظریه ها انجام می شود وبه کشف قوانین و اصول علمی می پردازد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سوالهای پژوهش

این پژوهش برای پاسخ به سئوالهای زیر می باشد:

سوال های اصلی:

·        مناسب­ترین استراتژی هابا در نظر داشتن نتایج حاصل از تحلیل محیط بیرونی شامل                   فرصت ها و تهدیدها  و همچنین تحلیل محیط درونی شامل قوت ها و ضعف ها ی                   داخلی برای شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان کدام می باشد ؟

  • باتوجه به عوامل داخلی و خارجی اثرگذار ، چه استراتژی هایی در افزایش توان شعب (در راستای بهره گیری از فرصت ها و قوت ها و مقابله با تهدیدها و ضعف ها ) مناسب می باشند ؟
  • با چه مکانیزم علمی می توان وزن یا درجه اهمیت فرصتها ، تهدیدها ، نقاط ضعف و قوت را تعیین نمود؟

سوال های فرعی:

  • فرصت های محیطی موجود برای شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان کدام می باشد ؟
  • اولویت بندی هر کدام از فرصت­های محیطی موجود برای شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان چگونه می باشد؟
  • تهدیدهای محیطی موجود برای شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان کدام می باشد ؟
  • اولویت بندی هر کدام از تهدیدهای محیطی موجود برای شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان چگونه می باشد؟
  • نقاط قوت شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان کدام می باشد؟
  • اولویت بندی هرکدام از نقاط قوت شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان چگونه می باشد؟
  • نقاط ضعف شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان کدام می باشد؟
  • اولویت بندی هرکدام از نقاط ضعف شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان چگونه می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تدوین ماتریس SWOT با تکیه بر مدل های FMEA و SMEA در بانک ها  با فرمت ورد