پایان نامه ارشد درباره
دینی، ، بسیار پایان نامه ها

بسیارکم کم تاحدی زیاد بسیارزیاد
با توجه به پیشرفت روزافزون ارتباطات و پیوستن جوامع به پدیده Globalization ( دهکده جهانی)، تاثیر رسانه های سنتی در مقایسه با رسانه‌های جدید در جامعه دین محور ما ، بر فرهنگ دینی دانشجویان را چه میزان ارزیابی می‌کنید؟
5 4 3 2 1
بسیارکم کم تاحدی زیاد بسیارزیاد

بدین ترتیب امتیازهای مربوط به ارتقاء فرهنگ دینی 25-5 در طیف زیر قرار می‌گیرد:
25-20
20-15
15-10
10-5
5-1
بسیار زیاد
زیاد
تاحدی
کم
بسیار کم

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع پایان نامه ارشد درموردهمبستگی، شاخص‌های، یکنواختی
دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید