عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر توانمندسازی ساختاری و روانشناختی بر مشتری مداری در شعب بانک پارسیان شهر تهران

2 عوامل محیطی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مجموعه عوامل پیرامونی که سازمان، گروه ها و افراد را در برگرفته و تمامی اقدامات و فعالیت های آن ها را تحت تأثیر قرار می دهد. این عوامل عبارتند از:وضعیت سیاسی، وضعیت اقتصادی،وضعیت اجتماعی و فرهنگی، وضعیت زیست محیطی(بلنچارد،2003:113).

 

 4-2 علت های توانمند کردن کارکنان

توانمند کردن کارکنان یک  فرایند همیشگی می باشد و اهمیت آن رو به افزایش می باشد. محرک های محیطی متعددی هست که سازمان ها را به توانمند کردن کارکنان ترغیب می کند. در این بین مهمترین آن ها عبارتند از:

1) افزایش رقابت جهانی که فشارهایی را بر شرکت وارد نموده و آن ها را وادار به تغییر می کند در این شرایط سازمان ها نیازمند افرادی توانمند هستند تا بتوانند به کمک آن ها در رقابت پیروز گردند. افرادی که بتوانند بهترین بهره گیری را از تکنولوژی پیشرفته انجام دهند، نوآوری ها را به سازمان بیاورند و بتوانند بر طریقه بهبود محصولات و خدمات گام بردارند(Mohammadi, 2001:186).

2) اثرات فناوری بر محیط کار: فناوری با رشد سریع خود تمامی جوانب سازمان ها را تحت تأثیر قرار داده می باشد و باعث شده می باشد که ماهیت کار تغییر کند و نیاز به کارکنانی توانمند که برخوردار از مهارت های لازم برای رویارویی با این تغییرات باشند، احساس می گردد.

3) ضرورت پاسخگویی سریع به نیازهای مشتریان و تقاضا برای کیفیت برتر: افزایش انتظارات مشتریان و توسعه دامنه توقعات آن ها در مورد کیفیت و قیمت و خدمات وسیع تر سازمان ها را وادار کرده می باشد که پیوسته خدمات دهی خود را به مشتریان بهبود بخشند. این به آن معناست که آغاز بایستی بدانند مشتری چه میخواهد و سپس در پی بهبود آن باشد. در حال حاضر توجه سازمان ها به کیفیت خدمات به عنوان یک ابزار استراتژیک برای افزایش اثربخشی و کسب مزیت رقابتی جلب شده می باشد(ابطحی و همکاران،34:1386؛47).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • تشخیص تأثیر توانمندسازی ساختاری و روانشناختی بر مشتری‌مداری
  • تشخیص فرق بین توانمندسازی ساختاری و روانشناختی
  • مطالعه تطبیقی توانمندسازی ساختاری و روانشناختی
  • تعیین تأثیر توانمندسازی ساختاری و روانشناختی در مشتری‌مداری
  • تشخیص تأثیر توانمندسازی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی
  • تشخیص تأثیر رضایت شغلی و تعهد سازمانی بر مشتری‌مداری کارکنان
  • ارائه پیشنهاداتی برای افزایش روحیه مشتری‌مداری کارکنان بانک پارسیان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر توانمندسازی ساختاری و روانشناختی بر مشتری مداری در شعب بانک پارسیان شهر تهران  با فرمت ورد