عنوان کامل پایان نامه :

 تدوین برنامه بازاریابی در راستای افزایش فروش شرکت کاشی الوند

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تجزیه و تحلیل بازار

پایه و اساس تدوین برنامه بازاریابی، تجزیه و تحلیل بازار می باشد. یک برنامه بازاریابی بایستی شامل تبیین دقیقی از بخش های مختلف بازار باشد به ویژه بخشی از بازار که بایستی برآن تمرکز گردد. [1]پاسخ سازمان به این سوال که مصرف کنندگان و مشتریانشان چه کسانی هستند و چه خواسته ها و نیازهایی دارند، بسیار مهم می باشد.

  • شما در چه بازاری فعالیت می کنید؟

تعریف بازار بطور صحیح به برنامه ریز در سنجش سهم و رشد بازار، درک خصوصیان مشتریان هدف، شناخت رقبای مربوط و تنظیم اهداف و استراتژی های بازاریابی کمک شایانی می نماید.[2]

  • مشتریان شما چه کسانی هستند؟

وضعیت مشتریان فعلی خود را به مقصود شناسایی این که کدام بخش های بازار هستند و نیز شناسایی ویژگی های مشترک و الگوهای خرید آن ها تهیه کنید. چنین نیم رخی در بخش بندی بهتر بازار و بهره گیری از تاکتیک های مناسب بازاریابی به شما کمک می کند.

  • چه چیزی رفتار مشتری را برمی انگیزد؟

شناخت عواملی که واقعا مشتران را برمی انگیزانند بسیار حیاتی می باشد زیرا که منابع بایستی به فراهم آوردن منافعی بکار طریقه که برای مشتریان ارزشمند هستند پس لزوم رویکرد بازاریابی به کسب و کار بدیهی می باشد، زیرا که مزایای ذیل را در بردارد:

  • شناسایی نیازها/انیگزه های مشتریان
  • بهره گیری از مهارت های شرکت برای تولید کالا یا خدمتی که آن نیازها را رفع می ‌کند.
  • ترفیع مزایای محصولات به ان بخش از بازار که هدف شماست.
  • ارزش مشتریان شما چیست؟

همواره بخش هایی از بازار وجود دارند که کسب و کار عمده یک سازمان را میسازند. بر این اساس اثر پارتو یا قانون 20،80 نشان میدهد که کدام بخش یا گروه از بازار و چه گروه یا طبقه ای از مشتریان حجم بیشتری از فروش و کسب و کار سازمان را خلق می کنند تا سازمان متناسب با آن بیشترین و بهترین کوشش خود را دران حوزه متمرکز نماید.[3]

[1]منتی و دیگران، 1385

[2]اسلام ، 1382

[3]هتن ، 1387

سوالات یا اهداف پایان نامه :

رویکرد موجود شرکت کاشی الوند به برنامه ریزی بازاریابی چیست؟

2- نقاط ضعف و قوت شرکت کاشی الوند و فرصتها  و تهدید ها از دیدگاه مدیران چیست؟

3- اهداف فروش شرکت کاشی الوند چگونه تعیین میشود؟

4- دیدگاه نمایندگی های فروش شرکت کاشی الوند در ارتباط با عوامل آمیخته بازاریابی چگونه می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تدوین برنامه بازاریابی در راستای افزایش فروش شرکت کاشی الوند  با فرمت ورد