تبیین عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان خط مقدم بانک صادرات شهر رشت

فرآیند خلاقیت:

مراحل خلاقیت ممکن می باشد به فعالیت قوه درک و خرد بشر ،یا مراحل مجزی اما به هم پیوسته تعریف گردد که بشر را به رهیافت هایی هدایت کند.نویسندگان و صاحب نظران این مراحل را به گونه های مختلف مطرح کرده اند.

فرآیند خلاقیت به ترتیب در برگیرنده مراحل روبروشدن با ایده یا مشکل، شدت روبرو شدن و ارتباط روبرو شدن با محیط می باشد که فرد خلاق را احاطه کرده می باشد  (هایل مقدم،1382).

اتریک،(1974)[1]؛ از صاحب نظران مدیریت، فرآیند خلاقیت را از اندیشه تا اقدام به سه مرحله تقسیم کرده می باشد:

1)به وجود آوردن اندیشه   2)پرورش اندیشه   3)به کارگیری اندیشه

آلبرشت  (1987)[2]؛ مراحل خلاقیت عملی و قابل اجراتری را که از 5 مرحله تشکیل شده می باشد،پیشنهاد می کند؛که عبارت اند از: جذب اطلاعات ؛ الهام ؛ آزمون ؛ پالایش ؛ عرضه.

وی معتقد می باشد که شخص خلاق،اطلاعات پیرامون خود را جذب می کند و برای مطالعه مسائل ، رهیافتهای مختلفی را مورد مطالعه قرار می دهد.زمانی که ذهن فرد خلاق از اطلاعات خام انباشته گردید،بطور غیر محسوس شروع به کار می کند و پس از تجزیه و تحلیل و ترکیب اطلاعات،رهیافتی برای مسئله ارائه می کند (هایل مقدم،1382).

2-4) ویژگی های فردی کارکنان خلاق:

افراد از نظر خلاقیت متفاوت هستند.کسی که زندگی خلاقی دارد، احساس توانمندی را در خود پرورش می دهد، بدنبال جبران ناکامی ها بوده و نیروهایش را در راه تحقق اهدافی که دارد بسیج می کند.این افراد نیز همچنین دارای ویژگی های دیگری مانند عدم دلبستگی به مادیات، عدم انفعالی زندگی کردن، مشتاق و شیفته بودن و غیره می باشد.

اما سازمان ها و شرکت ها با این تغییرات گسترده و دگرگونی های شگرف جهانی نیز در انتخاب افرادی هستند که خلاق و نوآور بوده و رهیافت های بدیع و خلاق برای مسائل پیچیده ارائه کنند. مهمترین ویژگی این سازمان ها انعطاف پذیری آنها در رویارویی با بحران هایی می باشد که غالبا˝ ناشی از رقابت های اقتصادی دامن گیر آنها می گردد.آنان با مسائل و تنگناها برخورد منطقی و محققانه داشته،در صورت نیاز به تغییر و تحول،پس از مطالعه دقیق و عالمانه،

[1] .Atereck

[2] .Alberesht

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش :

هدف اصلی پژوهش حاضر به قرار زیر می باشد :

  • سنجش ارتباط بین عوامل زمینه ای و خلاقیت کارکنان خط مقدم شعب بانک صادرات شهر رشت.

اهداف فرعی پژوهش شامل موارد زیر می باشد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • سنجش ارتباط بین پیچیدگی شغل و خلاقیت کارکنان خط مقدم شعب بانک صادرات شهر رشت.
  • سنجش ارتباط بین ارتباط با سرپرست و خلاقیت کارکنان  خط مقدم شعب بانک صادرات شهر رشت.
  • سنجش ارتباط بین ارتباط با همکار  و خلاقیت کارکنان  خط مقدم شعب بانک صادرات شهر رشت.
  • سنجش ارتباط بین ارتباط با مشتری و خلاقیت کارکنان  خط مقدم شعب بانک صادرات شهر رشت.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تبیین عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان خط مقدم بانک صادرات شهر رشت  با فرمت ورد