عنوان کامل پایان نامه :

 تدوین برنامه بازاریابی در راستای افزایش فروش شرکت کاشی الوند

مقدمه

برنامه بازاریابی یک فعالیت ساده،سرگرم کننده و تفریحی نیست،بلکه امری بسیار زمان بر و چالشی می باشد،به طوری که اکثر مدیران موفق بیشتر وقت خود را صرف برنامه ریزی می کنند تا اجرا. هر چند که نغییرات روز افزون و فزاینده در بازارها بسیاری از برنامه ریزیها را از سودمندی و کارآیی می اندازد، به طوری که یکی از صاحبنظران به نام جیمز برایان کوین در این باره می گوید که بخش بزرگی از برنامه ریزی ها همانند نم نم باران، پس از بارش شدید آن هستند و هیچ تاثیری بر هوای پس آن باران ندارند ،اما با این وصف هم،مدیران مجبور به برنامه ریزی هستند و بایستی وقت مناسبی برای آن صرف نمایند.

از اینرو برنامه ریزی روش و مهارت اساسی می باشد که به کار گرفته می گردد تا ما را در برخورد با مشکل انجام کارهای فراوان با منابع اندک یاری رساند. جعبه ابزار برنامه ریزان در برگیرنده تکنیک هایی برای اولویت بندی،تصمیم گیری و همین گونه هدف گذاری و کنترل می باشد. و همه این ابزارها به کار گرفته می شوند تا به ما اطمینان دهند که منابع محدود به گونه کارآمدی مورد بهره گیری قرار گرفته اند، به گونه ای که بهترین نتایج را از زمان و پول خود به دست خواهیم آورد.اما در محیط شدیدا رقابتی کسب و کار امروزی،کارآیی به تنهایی کافی نیست. در بازار هزاره جدید،مشتریان به همان اندازه زمان و پول کمیاب هستند و تنها زمانی می توان به موفقیت امیدوار بود که برنامه ریزی بر ارضای مشتریان و ارباب رجوع های حساس تمرکز یابد .بهره گیری اثر بخش از منابع کمیاب به همان اندازه بهره گیری کارآمد آن ها حیاتی بوده و چالشی می باشد که مدیران بازرگانی امروزه پیش رو دارند. برنامه بازاریابی چارچوب یا نقشه استراتژی های مشتری-مدار را فراهم آورده و موفقیت کسب و کار را تضمین می کند(هتن،1387)[1]

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1]Hatton

ساختار برنامه بازاریابی

در خصوص برنامه ریزی مناسب بازاریابی در نظر داشتن سه مورد زیر لازم است:

1.چه برنامه هایی در زمینه بازاریابی بایستی تنظیم گردد.

2.برنامه بازاریابی چه محتوایی بایستی داشته باشد.

  1. مناسب یا نامناسب بودن یک برنامه چگونه بایستی تشخیص داده گردد.

قبل از تدوین برنامه بازاریابی بایستی دانست، گذراندن چه مراحلی برای دستیابی به این برنامه الزامی می باشد؟ و همچنین قبل از اجرا و به کارگیری یک برنامه بازاریابی،مدیران بازاریابی بایستی اطمینان حاصل نمایند که آن برنامه ارزش اجرا و صرف نقدینگی شرکت را دارد و در صورت وجود عیب و نقص حتما آن را برطرف نمایند.ساختار و ترتیب مدل های چاپ گردیده برای برنامه ریزی بازاریابی توسط اندیشمندان و صاحب نظران این عرصه به صورت اختصار در جدول 1-2 ارائه شده می باشد (فاوانوس 2007)[1]

[1] Fava Neves

سوالات یا اهداف پایان نامه :

رویکرد موجود شرکت کاشی الوند به برنامه ریزی بازاریابی چیست؟

2- نقاط ضعف و قوت شرکت کاشی الوند و فرصتها  و تهدید ها از دیدگاه مدیران چیست؟

3- اهداف فروش شرکت کاشی الوند چگونه تعیین میشود؟

4- دیدگاه نمایندگی های فروش شرکت کاشی الوند در ارتباط با عوامل آمیخته بازاریابی چگونه می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تدوین برنامه بازاریابی در راستای افزایش فروش شرکت کاشی الوند  با فرمت ورد