تبیین عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان خط مقدم بانک صادرات شهر رشت

) ویژگی های شخصیتی :

خلاقیت فرد تابع ویژگی های شخصیتی او می باشد. بعضی از محققین دریافته اند که وجود بعضی از ویژگی های شخصیتی در افراد در مقایسه با دیگران باعث خلاقیت بیشتری می گردد. تاکنون، ذاتی بودن چنین ویژگی هایی را تاکید نکرده می باشد (لاری[1]،1995) و چنانچه این خصوصیات بطور طبیعی وجود نداشته باشند، می توان آنها را حتی در بزرگسالی نیز پرورش داد (آمابیل،1989). در زیر به مهم ترین صفات مشخصه افراد بسیار خلاق شامل: تصویر قوی از خلاق بودن خود، پشتکار و استقامت، ابهام پذیری، ریسک پذیری، استقلال، نیاز به موفقیت و اعتماد به نفس پرداخته می گردد.

الف) تصور قوی از خلاق بودن خود :

اولین قدم جهت بهبود خلاقیت این می باشد که این حقیقت را بفهمیم و قبول کنیم که فردی خلاق هستیم و می توانیم خلاقیت خود را افزایش دهیم. ذهن فقط می تواند چیزی را دریابد که برای دریافتن آن آماده شده باشد. چنانچه خود را خلاق بدانید، خلاقیت می تواند اتفاق بیافتد. از این رو افراد خلاق خود را خلاق می دانند. برای مثال، زمانی که از آنها سوال می گردد خلاق هستند یا خیر؟ جواب مثبت می دهند (مال امیری،1386).

ب) پشتکار و استقامت :

پشتکار و استقامت باعث می گردد که افراد خلاق بتوانند از فرآیندهای هوش و دانش خود بطور مکرر بهره گیری نمایند (استنبرگ،1998). در نتیجه برای رسیدن به خلقی مهم، فرد بایستی این پشتکار را داشته باشد که مدت ها روی یک مسئله کار کند. هنگامی که شخص زمان زیادی را صرف مسئله ای خاص می کند، احتمال زیادی هست که از درون آن کار، دستاوردی بدیع و ارزشمند وارد حیطه وجود بگذارد، زیرا اقدامات مختصری که طی زمان طولانی صورت گرفته، با هم ادغام شده و پیشرفتی تحول برانگیز را به وجودمی آورد (ویزبرگ[2]،1992).

 

 

 

ج) ابهام پذیری :

یکی از برجسته ترین ویژگی های افراد با سطح خلاقیت بالا، داشتن ظرفیت تحمل ابهام می باشد. این افراد در روبرو شدن با وضعیت های ناشناخته یا تعریف نشده قابلیت انطباق پذیری بالایی دارند؛ اقدامات خلاق اساسا” بعنوان پاسخ به ابهام رخ داده و از درون ابهام معنی می شوند. پس بایستی همواره با ابهام به مثابه یک فرصت برخورد نمود ( فورد و گیویا،1995).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1]  Lori

[2]  Weisberg

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش :

هدف اصلی پژوهش حاضر به قرار زیر می باشد :

  • سنجش ارتباط بین عوامل زمینه ای و خلاقیت کارکنان خط مقدم شعب بانک صادرات شهر رشت.

اهداف فرعی پژوهش شامل موارد زیر می باشد:

  • سنجش ارتباط بین پیچیدگی شغل و خلاقیت کارکنان خط مقدم شعب بانک صادرات شهر رشت.
  • سنجش ارتباط بین ارتباط با سرپرست و خلاقیت کارکنان  خط مقدم شعب بانک صادرات شهر رشت.
  • سنجش ارتباط بین ارتباط با همکار  و خلاقیت کارکنان  خط مقدم شعب بانک صادرات شهر رشت.
  • سنجش ارتباط بین ارتباط با مشتری و خلاقیت کارکنان  خط مقدم شعب بانک صادرات شهر رشت.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تبیین عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان خط مقدم بانک صادرات شهر رشت  با فرمت ورد