عنوان کامل پایان نامه :

 تدوین برنامه بازاریابی در راستای افزایش فروش شرکت کاشی الوند

– بازار هدف

کاتلر عنوان می کند سازمانی که بتواند بازار یا بازارهایی هدف را انتخاب کند و برنامه های بازاریابی را به اجرا درآورد بایستی اذعان نمود که در این راه چیزی فروگذار نکرده می باشد. یک بازار هدف[1]به گروه خاصی از خریداران گفته میشود که کوشش های بازاریابی سازمان متمرکز بر نیازها و خواسته های آن ها می باشد. یعنی این که سازمان برای آن ها برنامه عملیاتی بازاریابی و استراتژی های بازاریابی تهیه و تدارک می بیند. به هنگام انتخاب و گزینش یک بازار هدف، مدیریت بازاریابی تمامی بازارهای فعلی و بالقوه را در تیررس خود دارد، برای این که اثرات ورود و حضور در هر یک از بازارها را بر فروش، هزینه و منافع سازمان ارزیابی نماید.

بازارهای هدف بایستی بر اساس فرصت ها انتخاب شوند و برای تحلیل فرصت های سازمان بایستی تقاضای بازارهای هدف مورد سنجش و پیش بینی قرار گیرد[2]. تحلیل تقاضا برای مطالعه کردن و مطمئن شدن این مطلب می باشد که دسته انتخاب به اندازه کافی بزرگ می باشد تا پاسخ گوی کوشش های شما باشند ونیز جهت این که مطمئن شوید اهداف فروش در برنامه واقعی و قابل دسترسی می باشد (های بینگ و کوپر، 2003)

3-5-2- موضع یابی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

یک موسسه برای هریک از بخش های انتخابی خود،استراتژی جایگاه یابی را از طریق متمایز ساختن کالاها یا خدمات در ارتباط با رقبا مشخص می کند.شیوه مورد بهره گیری برای توسعه استراتژی جایگاه یابی شامل شناسایی جنبه ها(یا منافع یا معیارهای)مورد نیاز بخش هدف و انتخاب یک یا چند جنبه می باشد که شرکت را از رقبایش متمایز می سازدوبرای تصمیم گیری در مورد استراتژی جایگاه یابی،تکنیک نقشه ادراکی مفید واقع خواهد شدوسپس بایستی استراتژی جایگاه یابی را از طریق عناصر ارتقائی مناسب از قبیل فروشندگان ،تبلیغات و ارتقائ فروش به بازار هدف انتقال داد.

[1]Market Taget

[2]اسلام ،1382

سوالات یا اهداف پایان نامه :

رویکرد موجود شرکت کاشی الوند به برنامه ریزی بازاریابی چیست؟

2- نقاط ضعف و قوت شرکت کاشی الوند و فرصتها  و تهدید ها از دیدگاه مدیران چیست؟

3- اهداف فروش شرکت کاشی الوند چگونه تعیین میشود؟

4- دیدگاه نمایندگی های فروش شرکت کاشی الوند در ارتباط با عوامل آمیخته بازاریابی چگونه می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تدوین برنامه بازاریابی در راستای افزایش فروش شرکت کاشی الوند  با فرمت ورد