عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر عوامل انگیزش یادگیری بر عملکرد یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

– پشتیبانی و مشارکت خانواده

پژوهشگران خانواده توافق دارند که وظیفه اصلی خانواده طرفداری از یادگیری در میان اعضای آن می باشد.خانواده در جامعه پذیری[1]، فرهنگ پذیری[2]، آموزش ،طریقه پرورش کودکان و انتقال اطلاعات در میان تمام اعضای خانواده تأثیر دارد (لیچتر، 1978؛ لیتچر و همکاران، 1989). در واقع، بعضی از محققان تا آنجا پیش رفته­اند که می گویند یادگیری در خانواده احتمالا یکی از مهم ترین تجارب آموزشی می باشد.

وضعیت اجتماعی _ اقتصادی[3] خانواده یک متغیر زمینه ای خاص می باشد که تصویری از ساختار اجتماعی جامعه را نشان می دهد. برای وضعیت اجتماعی _ اقتصادی تعاریف متعددی اظهار شده می باشد،اما زمانی که از وضعیت اجتماعی-اقتصادی سخن به میان می آید،تمایل فکرکردن به پول و تحصیل به وجود می آید.

در مطالعات متغیرهایی همچون درامد خانواده،سطح تحصیلات پدر و مادر، اشتغال پدر و مادر و جنسیت،تعداد سن فرزندان به عنوان وضعیت اجتماعی _ اقتصادی در نظر گرفته می گردد(باری،2006).

در مطالعه تیلور (1986) خانواده ها در مورد آن چیز که که از تجربیات قبلی می دانستند، بحث می نمودند.تیلور نظاره نمود که این بحث برای پدر و مادر فرصتی را برای تقویت تجارب گذشته فراهم می کند وسبب می گردد که اعضای خانواده تجارب کسب کرده خود را با یکدیگر تقسیم نمایند. تأثیر دانش قبلی یک متغیر مهم در تجزیه و تحلیل رفتار افراد و یادگیری شان می باشد.شاتل و همکاران (1968) نظاره کردند که افرادی که با دانش بیشتری وارد یک گالری نمایشگاه می شدند تمایل بیشتر به کسب اطلاعات و یادگیری داشتند نسبت به افراد با دانش قبلی کمتری را داشتند. این یافته ها توسط روانشناسان مورد طرفداری قرار گرفته می باشد  که ادعا می کنند یکی از مهم ترین متغیرها برای یادگیرنده در یک شرایط یادگیری دانش قبلی او بالاخص دانش کسب شده اش در محیط خانواده می باشد (آزوبل،1963؛ برنسفورد[4]،1968، ؛ گیگن[5]، 1973؛ ویتراک[6]، 1979) .

 

 

 

 

2-2-3-5- امکانات یادگیری

فن آوری اطلاعات (IT) به تازگی به عنوان یک منبع استراتژیک در محیط های آموزشی در نظر گرفته شده می باشد ، که فرصت منحصر به فردی برای افزایش انگیزه و یادگیری دانشجویان و دانش آموزان در محیط های آموزشی را فراهم می سازد (رابلییر و وینک،2003[7] ).

اگر چه بیشتر کلاس های دانشگاه از آموزش سنتی چهره به چهره بهره گیری می کنند، بسیاری از دوره های آنلاین در دسترس هستند که در آن از سخنرانی ویدئویی به صورت دیجیتال بهره گیری می گردد. که به صورت ضبط فیلمی از یک مدرس دانشگاه می باشد.این سخنرانی ها ممکن می باشد پیچیده ویا همراه با ارائه اسلاید باشند (اسبورن،2010).

1.Socialization

2.Acculturation

3.Family Socioeconomic Status

4.Bransford

5.Gagne

6.Wittrock

1.Roblyer&Wiencke

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • مطالعه عملکرد یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات گیلان
  • مطالعه عوامل انگیزش یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات گیلان
  • مطالعه تاثیر عوامل انگیزش یادگیری بر عملکرد یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد علوم

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

    و ­ تحقیقات گیلان

  • مطالعه تاثیر عوامل انگیزش یادگیری برعملکرد یادگیری با در نظر داشتن عوامل دموگرافیک

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تاثیر عوامل انگیزش یادگیری بر عملکرد یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی  با فرمت ورد