عنوان کامل پایان نامه :

 تدوین برنامه بازاریابی در راستای افزایش فروش شرکت کاشی الوند

.محصول/ 2.قیمت/ 3.ترویج/ 4.توزیع

  • طراحی الگوی صادرات بر اساس قیمت‌گذاری رقابتی در صنایع کاشی و سرامیک ایران، منیژه حقیقی نسب، پایان‌نامه دکترای مدیریت (گرایش بازاریابی بین‌الملل)، 1377.

هدف این پژوهش، این بوده می باشد تا متغیرهای اصلی و مؤثر بر صادرات صنعتی در چارچوب قیمت‌گذاری رقابتی را مورد شناسایی قرار داده و الگوی مناسبی از این متغیرها طراحی گردد.

فرضیه‌ها و متغیرهای عملیاتی

فرضیه کلی: قیمت‌گذاری رقابتی در استراتژی بازاریابی بین‌الملل از عوامل مؤثر در ارتباط با صادرات صنایع کاشی و سرامیک به شمار می‌آید.

  1. اندازه صادرات به مشارکت مدیران در توسعه بازارهای صادراتی بستگی دارد. متغیر عملیاتی: اندازه صادرات/ اندازه تولید.
  2. اندازه صادرات به برخورداری شرکت‌های مورد مطالعه از مزیت رقابتی در مکان تولید بستگی دارد. متغیر عملیاتی: قیمت صادراتی/ قیمت جهانی.
  3. اندازه صادرات به کیفیت کالا در صنعت مورد مطالعه بستگی دارد. متغیر عملیاتی: دارا بودن گواهی‌نامه‌های استاندارد ملی یا بین‌المللی.
  4. اندازه صادرات به نوع واسطه توزیع در صنعت مورد مطالعه بستگی دارد. متغیر عملیاتی: بهره گیری از صادرات مستقیم یا غیرمستقیم.
  5. اندازه صادرات به نسبت بین نرخ‌های موازی رسمی و غیررسمی ارز در بخش صنعت بستگی دارد. متغیر عملیاتی: نرخ ارز تخصیصی به صنایع/ نرخ ارز در بازار غیر رسمی.
  6. اندازه صادرات به تعهد پیمان ارزی در بخش صنعت بستگی دارد. متغیر عملیاتی: وجود یا عدم پیمان ارزی در سال‌های مورد مطالعه.
  7. اندازه صادرات به سیاست واردات پیش روی صادرات در بخش صنعت بستگی دارد. متغیر عملیاتی: وجود یا عدم این سیاست در سال‌های مورد مطالعه.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

رویکرد موجود شرکت کاشی الوند به برنامه ریزی بازاریابی چیست؟

2- نقاط ضعف و قوت شرکت کاشی الوند و فرصتها  و تهدید ها از دیدگاه مدیران چیست؟

3- اهداف فروش شرکت کاشی الوند چگونه تعیین میشود؟

4- دیدگاه نمایندگی های فروش شرکت کاشی الوند در ارتباط با عوامل آمیخته بازاریابی چگونه می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تدوین برنامه بازاریابی در راستای افزایش فروش شرکت کاشی الوند  با فرمت ورد