عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 تدوین برنامه استراتژیک شرکت تجاری – گردشگری بهده به مقصود ارائه ی الگویی اثربخش

:  اهمیت و  ضرورت پژوهش

تغییرات و دگرگونی های سریع و پیچیده‌ جامعه و تأثیر آن بر رشد و توسعه‌ شرکت‌ها موجب می گردد مفاهیمی مانند سیستم، اقتصاد، برنامه‌ریزی بلند مدت، استراتژی و فرایند مدیریت استراتژیک مورد توجه صاحب‌نظران مدیریت قرار گیرد. این مفاهیم و نظریات پاسخ علم مدیریت به دگرگونی و تغییرات وسیع اقتصادی واجتماعی می باشد. در نظر داشتن محیط، آگاهی از تاثیر متغیرهای محیطی و ارائه‌ چشم اندازی از فعالیت آینده برای سازمان‌ها، لزوم آمادگی برای برخورد با تغییرات مداوم را توجیه می کند. وجود عدم قطعیت های محیطی در مسایل سازمانی به لحاظ مبهم بودن و طبیعت احتمالی رخدادهای آتی و آمادگی سازمان‌ها جهت تغییر، برخوردی متفاوت با تغییر، نوع تصمیمات‌، عوامل جدید مؤثر بر تصمیم‌گیری و قطعیت در مورد تغییرات آینده، اهمیت در نظر داشتن برنامه ریزی استراتژیک را ضروری می سازد. شرکت تجاری-گردشگری بهده با در نظر داشتن تغییرات شگرفی که در جهان امروز انجام گرفته لازم می باشد همانند گذشته با راهکارهای مناسب مدیریتی به بالندگی و توسعه خود بیفزاید و به رشد اجتماعی و اقتصادی جنوب کشور کمک شایانی نماید. اتخاذ استراتژی های جدید جهت تاثیر گذاری بر طریقه تحولات مثبت در حامعه نیاز به تدوین برنامه ی استراتژیک را در شرکت تجاری-گردشگری بهده روشن می سازد.

5:پیشینه پژوهش(بحث نظری):

مدیریت استراتژیک برنامه ای متناسب، جامع و پیوسته می باشد که ظرفیتهای ممتاز سازمان را با محیط خارجی ارتباط می دهد و هدف آن متحقق ساختن هدفهای سازمان در چارچوب اجرای صحیح مدیریت می باشد (انسف[1] نقل از دهکردی 1384). در اواخر دهه ی 1950 اولین حرکت در تدوین مدیریت استراتژیک آغاز گردید. در این حرکت مدیران کوشش می کردند که برای کجایی و چرایی حرکت سازمان خود در آینده تصمیم بگیرند. طراحی استراتژی به مرحله ی تحلیلی این روش و برنامه ریزی استراتژیک به مرحله ی فرآیند طراحی گروهی آن اطلاق می گردید. حرکت دوم در دهه ی 1970 شروع گردید. در این زمان مدیران به این نتیجه رسیدند که با هر تغییر گسسته در استراتژی سازمان یا مؤسسه، تشکل درون سازمانی آن نیز بایستی متحول گردد. این فرآیند برنامه ریزی توانمندی نامگذاری گردید. حرکت سوم در اواخر دهه ی 1970 در واکنش به انبوه نظرات در مورد تغییرات ناگهانی در محیط شکل گرفت. در نتیجه فن واکنش استراتژیک در زمان واقعی برای مواجه با این تغییرات ناگهانی مربوط به محیط بکار گرفته گردید و به مدیریت مسئله معروف گردید. جدیدترین حرکت تدوین استقرار برنامه ریزی استراتژیک و مدیریت استراتژیک می باشد که عبارت می باشد از روش جامع و نظام یافته ای برای برخورد با تغییرات به نحوی که مدیر توانائی لازم برای اتخاذ تصمیمات را به دست آورده با بهره گیری از یک سیستم خدماتی کامل و با شناخت توانمندیهای داخلی و فرصتهای محیطی زمینه ی رشد و پویایی و بالندگی را برای سازمان فراهم می سازد (دهکردی، 1384).

[1]  Asnof

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف کلی

تدوین سند برنامه ریزی استرتژیک و ارائه مدل کاربردی برای شرکت تجاری-گردشگری بهده

اهداف ویژه

– تهیه سند چشم انداز و بیانیه ماموریت برای شرکت تجاری-گردشگری بهده

– مطالعه. شناخت  و تدوین ماموریت و چشم انداز شرکت تجاری-گردشگری بهده با در نظر داشتن چشم انداز کشور در افق 1404، نقشه جامع علمی کشور و سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه کشور

– مطالعه و شناخت فرصت ها و تهدیدهای خارجی شرکت تجاری-گردشگری بهده

– مطالعه و شناخت قوت ها و ضعف های مختلف در شرکت تجاری-گردشگری بهده

– مطالعه و تدوین اهداف کلی و عینی بخش های مختلف مالی و اداری،خدمات،بازاریابی شرکت تجاری-گردشگری بهده

– مطالعه و تدوین استراتژی های عملی و سطوح وظیفه ای بخش ها و کل شرکت تجاری-گردشگری بهده

– تدوین برنامه های راهبردی و عملیاتی برای شرکت تجاری-گردشگری بهده

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تدوین برنامه استراتژیک شرکت تجاری – گردشگری بهده به مقصود ارائه ی الگویی اثربخش  با فرمت ورد