عنوان کامل پایان نامه :

 تدوین برنامه بازاریابی در راستای افزایش فروش شرکت کاشی الوند

تعیین قیمت

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قیمت‌ها تا حدودی از طریق شرایط بازار و رقابت تعیین می شوند با این حال راه‌هایی هست که به واسطه آن‌ها و از طریق ایجاد ارزش افزوده می‌توان بر روی قیمت‌ها تأثیر گذاشت (منتی و دیگران، 1385).

تقاضا سقف قیمتی را که یک شرکت می‌تواند برای کالای خود مطالبه کند مشخص می‌نماید و هزینه‌های شرکت هم حد پایین قیمت را تعیین و مشخص می‌کنند. هزینه‌های یک شرکت دو قسم‌اند، هزینه‌های ثابت و هزینه‌های متغیر و هزینه کل که نشان‌دهنده‌ی حداقل مبلغی می باشد که شرکت برای بقای خود بایستی از مشتریان بگیرد جمع هزینه‌های ثابت و متغیر می باشد.

امروزه روش‌های مبتنی بر محاسبات هزینه‌ای، مانند روش بهای تمام شده به اضافه‌ی درصدی سود کاملاً پذیرفته شده‌اند، زیرا که ریسک شرکت را تا حدود زیادی کاهش می‌دهند.

در صورت دسترسی به اطلاعات مالی، تجزیه و تحلیل نقطه‌ای سر‌به‌سر طریقه‌ی مفیدی برای مطالعه گزینه‌های قیمتی مختلف و تأثیر آن بر عملکرد شرکت می باشد (های بینگ و کوپر، 2003). با بهره گیری از (شکل 18-2) می‌توان فهمید که اگر قیمت در سطح Z تعیین گردد، مقدار V بایستی فروخته گردد تا بتوان هزینه‌ها را پوشش داد. فروش بیشتر از V منجر به سودآوری خواهد گردید و کمتر از آن زیان‌آور خواهد بود. اکنون مدیران بایستی به پیش‌بینی حجم فروشی بپردازند که در صورت تعیین قیمت در سطح Z، خواهند داشت. از طریق پیش‌بینی تقاضا در سطح پایین‌تر از قیمت Y، مدیر مبنایی برای ارزیابی قیمتی خواهد داشت که بالاترین سود را

سوالات یا اهداف پایان نامه :

رویکرد موجود شرکت کاشی الوند به برنامه ریزی بازاریابی چیست؟

2- نقاط ضعف و قوت شرکت کاشی الوند و فرصتها  و تهدید ها از دیدگاه مدیران چیست؟

3- اهداف فروش شرکت کاشی الوند چگونه تعیین میشود؟

4- دیدگاه نمایندگی های فروش شرکت کاشی الوند در ارتباط با عوامل آمیخته بازاریابی چگونه می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تدوین برنامه بازاریابی در راستای افزایش فروش شرکت کاشی الوند  با فرمت ورد