عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر عوامل انگیزش یادگیری بر عملکرد یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

انگیزش یادگیری ونظریات مرتبط با آن

انگیزش یادگیری میل خاص کارآموز برای یادگیری محتوای برنامه های آموزشی می باشد  (نوآ، 1986). انگیزش یادگیری یک  پیش نیاز مهم به مقصود آموختن مطالب جدید برای شروع فعالیتهای یادگیری
(بییر و کنفر،2010) و حتی قبل از شروع یادگیری (هولتون، 1996؛ نوآ، 1986) می باشد. استیپک توصیف
می­نماید که  انگیزه یادگیری یک جزء مهم برای مشارکت فعال در فرایند یادگیری می باشد. انگیزش یادگیری با تعامل شناختی معنادار درمحتوای آموزشی مرتبط می باشد(گرین و میلر، 1996؛ بروفی،2010؛واکر و همکاران، 2006)، و باعث تحریک علاقه در فرد می گردد (الکساندر و مورفی، 1999؛ برانسفوردو همکاران، 1999؛ هیدی،2006).مکاتب مختلف تعاریف متفاوتی از انگیزه یادگیری دارند. در اینجا به تشریح انگیزش یادگیری از منظر رفتارگرایی، بشر گرایی و علوم شناختی پرداخته می گردد:

(1) رفتارگرایی:

مفهوم هسته اصلی انگیزش یادگیری در رفتارگرایی سائق می باشد، و سائق ناشی از تقاضای بیولوژیکی
می­باشد.اگر زمانیکه فرد در­حال انجام رفتار می باشد،اعلام رضایت از رفتار وی گردد آن رفتار تقویت خواهد گردید وفرد آن را حفظ می نماید(ژانگ زیرا زینگ، 1994).اصل تقویت بر پایه یادگیری جهت دار می باشد و ماهیت آن بیرونی می باشد. پس، رفتارگرایی مدعی می باشد که انگیزه یادگیری  برای حفظ فرایند یادگیری از طریق مشوق های خارجی برانگیخته می گردد و ممکن می باشد به عنوان انگیزه بیرونی طبقه بندی شده می باشد. به عنوان مثال: در گیر شدن در فرایند یادگیری ممکن می باشد به اخذ دیپلم، و یا ارتقاء، و غیره منجر گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • مطالعه عملکرد یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات گیلان
  • مطالعه عوامل انگیزش یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات گیلان
  • مطالعه تاثیر عوامل انگیزش یادگیری بر عملکرد یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد علوم
    و ­ تحقیقات گیلان
  • مطالعه تاثیر عوامل انگیزش یادگیری برعملکرد یادگیری با در نظر داشتن عوامل دموگرافیک

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تاثیر عوامل انگیزش یادگیری بر عملکرد یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی  با فرمت ورد