عنوان کامل پایان نامه :

 تدوین برنامه بازاریابی در راستای افزایش فروش شرکت کاشی الوند

تحلیل رقبا

تجزیه و تحلیل رقابت با تعریف و تعیین رقیب شروع میشود که در این ارتباط دو دیدگاه هست. یک دیدگاه مربوط به پایگاه داده ی مشتری و مشتری گرایی می باشد و به انتخاب مشتری و آن دسته رقبایی که مشتری انتخاب می ‌کند توجه دارد. روش دیگر، تجه به اتحادیه های تولید- مصرف می باشد و در نظر داشتن رقبایی که محصول آن ها مشابه محصول شرکت ما میباشد. در حقیقت، این منابع به ما نشان می دهند که چگونه رقبا در بازار به فعالیت می پردازند.

دیدگاه دوم، شناسایی گروه های استراتژیک می باشد یعنی گروه  هایی از شرکت هایی رقابتی که استراتژی های مشابهی را دنبال می کنند و دارایی ها ریال مهارتها و ویژگی های مشترک دیگری دارند. شناسایی رقبای بالقوه نیز مهم می باشد، یعنی رقبایی که انگیزه و توانایی لازم برای ورود به صنعت مورد نظر دارند.[1]

یک یا دوشرکت رقیب که بیشترین تهدید را برای شرکت ایجاد می کنند انتخاب شده و نیمرخ رقابتی آنها بر حسب عوامل زیر مورد مطالعه قرار می گیرد:

  • اهداف شرکت:اگر رقیب رشد فروش یا رشد سهم بازار را دنبال می کند ممکن می باشد یک استراتژی تهاجمی را مد نظر قرار دهد. گزارش های سالیانه و بیانیه های چاپ گردیده شرکت می تواند در تعیین اهداف شرکت کمک کند.
  • منابع شرکت : مقیاس و اندازه منابع شرکت می تواند شاخص مهمی در مورد تهدید رقابتی آن محسوب گردد.شاید دارای تکنولوژی بهتر یا بدتر باشد،شاید داشتن پرسنل مازاد در کارخانه ها،و یا شاید معضلات و مسائل مالی.
  • سوابق عملکردی در گذشته: سوابق عملکردی شرکت در صورت های مالی و گزارش های چاپ گردیده عمومی شرکت.

[1]آکر، 1386

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

رویکرد موجود شرکت کاشی الوند به برنامه ریزی بازاریابی چیست؟

2- نقاط ضعف و قوت شرکت کاشی الوند و فرصتها  و تهدید ها از دیدگاه مدیران چیست؟

3- اهداف فروش شرکت کاشی الوند چگونه تعیین میشود؟

4- دیدگاه نمایندگی های فروش شرکت کاشی الوند در ارتباط با عوامل آمیخته بازاریابی چگونه می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تدوین برنامه بازاریابی در راستای افزایش فروش شرکت کاشی الوند  با فرمت ورد