تحلیل ارتباط توسعه پایگاههای الکترونیکی در افزایش اندازه گردشگران

توسعه گردشگری

صنعت گردشگری بدون شک امروزه یکی از نیازهای اساسی کشور های مختلف جهان خصوصا آن دسته از کشورهایی که دارای استعداد و بستر مورد نیاز برای گردشگری هستند می باشد. این نیاز زمانی نمود پیدا می کند که ما از تاثیرات اکثرا مفید و موثر اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و تا حدی سیاسی گردشگری آگاهی داشته باشیم. از اینرو بحث توسعه گردشگری در نواحی گوناگون چه در سطح محلی و منطقه ای و چه در سطح ملی و فرا ملی مورد توجه نهادهای گردشگری در کشورهای جهان قرار دارد.

در دهه­های اخیر صنعت گردشگری با تقاضای بالای سفر مواجه شده می باشد به طوری که با در نظر داشتن آمارهای سازمان جهانی جهانگردی تعداد کل مسافران بین المللی در سال 1950به 25 میلیون نفر، در سال 1960 حدود 70 میلیون نفر، در سال 1980 بالغ بر 560 میلیون نفر، در پایان هزاره به حدود 700 میلیون و تا کنون به رقمی بیش از یک میلیارد نفر رسیده می باشد. در این بین مهمترین عواملی که باعث گردیده تقاضای سفر با این شیب تند افزایش یابد عبارتند از: افزایش زمان اوقات فراغت، گسترش پدیده شهرنشینی، تغییر توجه افراد نسبت به پدیده ی سفر و افزایش سطح درآمد ها. (رنجبران و زاهدی، 1390: 39) بدین ترتیب تأثیر برنامه ریزی و توسعه صنعت گردشگری یکی از مسائل جهانی مورد توجه نهادها­ی این صنعت در عرصه بین الملل و داخلی قرار گرفته می باشد.

 

2- 6 اجزای توسعه گردشگری

شناخت اجزای توسعه گردشگری و روابط متقابل بین آنها برای فهم برنامه ریزی گردشگری یک موضوع بنیادی می باشد. این اجزا به شکل مقوله های مختلفی در ادبیات مربوط به گردشگری آورده شده اند. اما همه آنها اجزای بنیادی مشابهی را شامل می شوند. اجزاء جهانگردی و یا گردشگری را می توان به صورت زیر تصور نمود:

  • جاذبه ها و فعالیتهای گردشگری: تمام اشکال طبیعی، فرهنگی و ویژه و فعالیتهای مرتبط با آنها در یک ناحیه که گردشگران را برای بازدید جلب می کند.
  • تاسیسات اقامتی: هتلها و سایر انواع تسهیلات و خدمات مربوط به آنها در جایی که گردشگران در طول سفرشان شب اقامت دارند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

پژوهش حاضر کوشش در یافتن پاسخ برای پرسش های مطرح شده ی زیر دارد:

  • آیا ارتباطی بین توسعه پایگاههای الکترونیکی هتلهای شهر یزد و افزایش اندازه گردشگران هست؟
  • به چه اندازه گردشگران برای سفر خود از امکانات اینترنتی به مقصود ذخیره محل اقامت بهره می برند؟ (برای بهره گیری از هتل اقامتی خود)
  • آیا گردشگران به ذخیره آنلاین اعتماد دارند؟
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • آیا گردشگران ذخیره آنلاین را دارای امنیت می دانند؟
  • آیا گردشگران ترجیح می دهند برای ذخیره اتاق از روشهای سنتی بهره گیری کنند؟
  • آیا گردشگران ترجیح می دهند برای ذخیره اتاق از روشهای جدید بهره گیری کنند؟
  • آیا طراحی زیبا و جذاب پایگاه الکترونیکی هتل روی انتخاب گردشگران تاثیر دارد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تحلیل ارتباط توسعه پایگاههای الکترونیکی در افزایش اندازه گردشگران  با فرمت ورد