عنوان کامل پایان نامه :

 تدوین برنامه بازاریابی در راستای افزایش فروش شرکت کاشی الوند

تقسیم بازارهای مصرفی

کاتلر مبانی بخش بندی بازارهای مصرفی را بر اساس متغیرهای زیر تبیین می دهد:

متغیرهای جغرافیایی: در بخش بندی بر اساس متغیرهای جغرافیایی [1]تقسیم بندی بر اساس آب و هوا، عادات مصرفی در هر منطقه و … صورت می پذیرد و عنوان می گردد نسبت خرید بر اساس منطقه جغرافیایی تغییر می ‌کند.

متغیرهای جمعیت شناسی: در بخش بندی بر اساس متغیرهای جمعیتی اطلاعاتی در محدوده گروه های سنی، جنس، نژاد و قومیت، ساختار خانواده، درآمد و طبقه اجتماعی و منطقه سکونت جمع آوری و مبنای تقسیم بندی بازارها قرار می گیرد.

متغیرهای رفتاری: در تقسیم بندی بر اساس رفتار مواردی زیرا وفاداری به برند، توالی و تکرار خرید، نرخ مصرف، علت های و انگیزه های خرید مطرح می گردد.

2-1-5-2- تقسیم بازار بر اساس بهره گیری از محصول

انگیزه های مختلف خرید، رویکرد مناسبی برای تقسیم بازار می باشد. صرف نظر از ویژگی های جغرافیایی- جمعیت شناختی یا اجتماعی- اقتصادی مصرف کنندگان، نیازها و الویت های خرید آن ها ممکن می باشد مشابه باشد. از سوی دیگر ممکن می باشد مشتریان وفاداری هم داشته باشید که قسمت عمده خرید خود را از شما انجام دهند. کدام یک از این بخش ها برای شما جذاب ترین/سودآورترین هستند؟ ممیزی های اولیه بازاریابی تا حدودی به چنین سوال هایی پاسخ می دهد. تجزیه و تحلیل مشتریان موجود می تواند کمک کند تا مشتریان را به گروه های ذیل دسته بندی کنید:

  • بهره گیری کنندگان سبک – مشتریان گاه گاهی
  • بهره گیری کنندگان متوسط – مشتریان عادی
  • بهره گیری کنندگان زیاد – مشتریان وفادار

بیشترین امکان موفقیت در فروش به مشتریان سبک و متوسطی می باشد که قبلا از محصول شما بهره گیری کرده اند. تحلیل بیشتر این بخش از مشتریان می تواند ویژگی هایی را عیان سازد که به شما در تهیه نیم رخی از بهره گیری کنندگان پرمصرف اتی کمک کند. این تحلیل اطلاعاتی بخش بندی بیشتر بهره گیری کنندگان سبک و متوسط و دقت بیشتر هدف گیری کوشش های بازاریابی را فراهم میآورد که نهایتا منجر به استراتژی های تاثیر برای نفوذ در بازار خواهد گردید.[2]

[1]Geography Segmentation

[2]هتن ،1387

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف پایان نامه :

رویکرد موجود شرکت کاشی الوند به برنامه ریزی بازاریابی چیست؟

2- نقاط ضعف و قوت شرکت کاشی الوند و فرصتها  و تهدید ها از دیدگاه مدیران چیست؟

3- اهداف فروش شرکت کاشی الوند چگونه تعیین میشود؟

4- دیدگاه نمایندگی های فروش شرکت کاشی الوند در ارتباط با عوامل آمیخته بازاریابی چگونه می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تدوین برنامه بازاریابی در راستای افزایش فروش شرکت کاشی الوند  با فرمت ورد