عنوان کامل پایان نامه :

 تدوین ماتریس SWOT با تکیه بر مدل های FMEA و SMEA در بانک ها

ارتباط بین ماتریس SWOT و مدل BSC

کاپلان و نورتون  اولین گام از به کار گیری واقعی کارت امتیاز متوارن را در تدوین چشم انداز سازمان نشان دادند و ماهیت ماتریس SWOT، به کار گیری و تعریف عملیاتی چشم اندازهای ناشی از کارت امتیاز متوازن می باشد،کارت امتیاز متوازن کاربرد گسترده در مدیریت عملکرد شرکت دارد و می تواند در برنامه ریزی استراتژی سازمان ها به کار گرفته گردد. در واقع شاخص های منظر های مالی،مشتری،رشد و یادگیری و فرایند داخلی در تنظیم فاکتورهای مدل SWOT بسیار موثر می باشد.(سای آن کو و لی،2000)[1]

از طریق  دو مدل FMEA وSMEAمحاسبه خواهد گردید که در ادامه به تشریح هر دو مدل خواهیم پرداخت.

2-5- حالات شکست و تجزیه و تحلیل اثرات آن

مدیریت ریسک وارتقای قابلیت اطمینان فرایندها،ازجمله مواردمهمی هستندکه درادبیات مدیریت تولیدوعملیات اهمیت روزافزونی پیداکرده اند،تجزیه وتحلیل شکست وآثارآن (FMEA) یکی از،توانمندترین روش هادراین حوزه به شمارمی آید.(دری و همکاران،1387)

FMEA یک ابزار مدیریتی در بخش تولید برای پیش بینی و مدیریت ریسک ها می باشد ، به مقصود تخمین اندازه تهدیدها بهره گیری شده می باشد،در واقع این تکنیک تهدیدهای خارجی را به صورت سیستماتیکی کمی می کند.

(کو اتال، 2011)[2]

کاربرد FMEAرا می توان در صنایع خدماتی،اقتصادی،غیر اقتصادی، و کارخانجات صنعتی نظاره نمود.(جانگ، 2012)[3]

 

گام های این روش در جدول4.2 ذیل آمده می باشد:

[1]Sai On Ko&Lee,2000

[2] (Koo etal,2011)

[3] (Jang,2012)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سوالهای پژوهش

این پژوهش برای پاسخ به سئوالهای زیر می باشد:

سوال های اصلی:

·        مناسب­ترین استراتژی هابا در نظر داشتن نتایج حاصل از تحلیل محیط بیرونی شامل                   فرصت ها و تهدیدها  و همچنین تحلیل محیط درونی شامل قوت ها و ضعف ها ی                   داخلی برای شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان کدام می باشد ؟

  • باتوجه به عوامل داخلی و خارجی اثرگذار ، چه استراتژی هایی در افزایش توان شعب (در راستای بهره گیری از فرصت ها و قوت ها و مقابله با تهدیدها و ضعف ها ) مناسب می باشند ؟
  • با چه مکانیزم علمی می توان وزن یا درجه اهمیت فرصتها ، تهدیدها ، نقاط ضعف و قوت را تعیین نمود؟

سوال های فرعی:

  • فرصت های محیطی موجود برای شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان کدام می باشد ؟
  • اولویت بندی هر کدام از فرصت­های محیطی موجود برای شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان چگونه می باشد؟
  • تهدیدهای محیطی موجود برای شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان کدام می باشد ؟
  • اولویت بندی هر کدام از تهدیدهای محیطی موجود برای شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان چگونه می باشد؟
  • نقاط قوت شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان کدام می باشد؟
  • اولویت بندی هرکدام از نقاط قوت شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان چگونه می باشد؟
  • نقاط ضعف شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان کدام می باشد؟
  • اولویت بندی هرکدام از نقاط ضعف شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان چگونه می باشد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تدوین ماتریس SWOT با تکیه بر مدل های FMEA و SMEA در بانک ها  با فرمت ورد