عنوان کامل پایان نامه :

 تدوین برنامه بازاریابی در راستای افزایش فروش شرکت کاشی الوند

اهداف پژوهش و ضرورت های آن

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

جهانی شدن اقتصاد، سرعت گرفتن تغییرات فنآوری و انفجار اطلاعات باعث گردیده سازمانها فشار بیشتری را برای باقی ماندن در صحنه رقابت تحمل کنند. آنها دریافته اند که تنها تمرکز بر وقایع و مطالعه اطلاعات گذشته چندان کارساز نیست، بلکه مطالعه دقیق محیط و کسب اطلاعات از رخدادهای در حال ظهور، حیات آنها را استمرار میبخشد.

اهداف اساسی از انجام پژوهش را میتوان در موارد زیر اختصار نمود:

  • درک و شناخت نسبت به وضعیت موجود صنعت
  • شناسایی عوامل درونی و بیرونی موثر بر فعالیتهای بازاریابی شرکت برای شناسایی فرصتها، تهدیدها، توانمندی وضعف شرکت کاشی
  • تعیین اهداف فروش
  • تدوین برنامه بازاریابی برای دستیابی به اهداف فروش

4-1- سوال های پژوهش

1- رویکرد موجود شرکت کاشی الوند به برنامه ریزی بازاریابی چیست؟

2- نقاط ضعف و قوت شرکت کاشی الوند و فرصتها  و تهدید ها از دیدگاه مدیران چیست؟

3- اهداف فروش شرکت کاشی الوند چگونه تعیین میشود؟

4- دیدگاه نمایندگی های فروش شرکت کاشی الوند در ارتباط با عوامل آمیخته بازاریابی چگونه می باشد؟

5-1- کاربردهای پژوهش و بهره گیری کنندگان از نتایج

بر اساس جمع آوری اطلاعات اولیه شرکت کاشی الوند از برنامه ریزی علمی بازاریابی پیشرفته ای برخوردار نیست و این پژوهش یک کوشش و گام علمی در پیاده سازی یک برنامه موثر در این شرکت به شمار می آید.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

رویکرد موجود شرکت کاشی الوند به برنامه ریزی بازاریابی چیست؟

2- نقاط ضعف و قوت شرکت کاشی الوند و فرصتها  و تهدید ها از دیدگاه مدیران چیست؟

3- اهداف فروش شرکت کاشی الوند چگونه تعیین میشود؟

4- دیدگاه نمایندگی های فروش شرکت کاشی الوند در ارتباط با عوامل آمیخته بازاریابی چگونه می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تدوین برنامه بازاریابی در راستای افزایش فروش شرکت کاشی الوند  با فرمت ورد