: اعلام دلایل فرونشست زمین تو تهران

: رئیس مرکز تحقیقات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح شهرداری تهران دلایل فرونشست زمین تو تهران رو توضیح داد.
به نقل از فارس، محمدرضا معماریان به تحقیقات انجام شده در مورد خطوط ۶ و ۷ مترو گفت: باید یادآوری کرد که این تحقیقات طبق مقررات و قوانین مهندسی عادی در جامعه مهندسی کشور و با حساسیتای دوبرابر کار در محیط شهری انجام و به تأیید مراجع ذی ربط رسیده.

: تحقیقات و شروع عملیات اجرایی این خطوط هم در دوران مدیریت قبلی مترو انجام شده و به طور اصولی انجام کارای زیرزمینی بدون وجود مشاوران باتجربه و طی مراحل شناسایی ژئوتکنیکی و ژئوفیزیکی راه قابل انجام نیس.

معماریان اضافه کرد:همونجوری که میدونیم ساختار طبیعی لایه های خاک بستر شهر تهران علاوه بر دارا بودن شیب طبیعی و قابل توجه از شمال به جنوب ، از تنوع لایه ها و لیتولوژی متفاوتی برخورداره، یعنی کم کم بر اثر فرسایش کوهپایه در ارتفاعات ، بستر خاکی شهر بوجود اومده .

به گفته ایشون، این بستر از شمال به جنوب کم کم از سنگ و مصالح بزرگ دانه به مصالح ریز دانه تغییر می کنه ، بطوریکه در مناطق جنوبی ، لایه خیلی از خاک مجاور سطح به طور کاملً ریزدانه رسی ( حساس به رطوبت ) تشکیل شده . به خاطر همین خاک بستر شهر تهران دارای تنوع بسیار زیاد و پیچیدگیای خاص عملکردی از نظر فرق رفتار خاکای بزرگ دانه و ریزدانه و تناوب این لایه ها در هر نقطه س.

رئیس مرکز تحقیقات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح شهرداری تهران گفت: نکته مهم و قابل توجه ، تغییرات رطوبت به دلیل نشت به وجود اومده به وسیله دفع غیراصولی چا های جذبی فاضلاب و فرسودگی شبکه انتقال آب شهریه که باعث آب شستگی لایه های خاک می شه.

معماریان ادامه داد: اینطوری که در اثر نفوذ به وجود اومده به وسیله نشت آبای فوق ، دانه های ریزتر خاک از اسکلت خاک شسته شده و به سمت فضاهای خالی ، مثل قنوات متروکه ، چاله های طبیعی واقع در بستر خاک و فضاهای بین لایه ای و هم انباره چاه های جذبی بیشمار حفر شده در سطح شهر تهران حرکت می کنه.

به گفته رئیس مرکز تحقیقات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح شهرداری تهران، این دلیل سست شدن اسکلت خاک و متخلل شدن بستر خاکی می شه. اینطوری فشار به وجود اومده به وسیله تجمع آب در تراز فوقانی خاک و افزایش این فشار بدلیل نشت یا ترکیدگی انشعابات آبرسانی ، عامل مهم و اساسی در فرونشستای سریع می شه .

ایشون گفت: اجرای پروژه های زیرزمینی در همه دنیا دارای مخاطرات خاص خود بوده ، که شهرداری تهران هم با آمادگی لازم از جمله به کار گیری تکنیکای زیاد نگهداری خاک دیواره تونل ، با نیروی به وجود اومده به وسیله حرکت خاک روباره مقابله کرده. این اقدامات هزینه های مضاعفی رو در اجرای تونلا تحمیل کرده.

رئیس مرکز تحقیقات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح شهرداری تهران ادامه داد: هم اینکه اقدامات بزرگی بمنظور آب بندی سازه تونلا صورت پذیرفته س . با این حال نمیشه تجمع آب به وجود اومده به وسیله ترکیدگی شبکه آب رو در تموم نقاط راه تونل در زمان حفاری تا قبل از اتمام کار دقیقاً تعیین کرد ، که این ً در پاره ای موارد ، فرو ریزش و نشست یهویی در سطح معابر رو موجب شده.

معماریان تاکید کرد: پس در شرایط فعلی که احداث و پیشرفت خطوط مترو راهی دوری ناپذیر واسه کاهش اثرات ترافیکی شهر و آلودگی هوا است ، شایسته س بقیه دستگاه های خدماتی هم با نگاه ملی نسبت به تسریع در ساخته شدن شبکه فاضلاب وهمچنین بازسازی اصولی و یا تعویض شبکه انتقال و آبرسانی ، واسه جلوگیری از نشت حجم بالای آب در لایه های خاک زیر معابر دست به کار شن.

منبع :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *